Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 851

PITANJE: Solarni i fotonaponski sustav za stambenu kuu
Odgovor
Iz kataloga
- 8829 - Sunane elije / Petar Kulii, Jadranka Vuletin, Ivan Zulim ; [crtee izradio Ivica Fijan]. -
- 84886 - Solarna energetika i odrivi razvoj / Jasmina M. Radosavljevi, Tomislav M. Pavlovi, Miroslav R. Lambi. -
- 72052 - Ekoloka kua / Vesna Kosori. -
- 72051 - Aktivni solarni sustavi : [primena u materijalizaciji omotaa energetski efikasnih zgrada] / Vesna Kosori. -
- 48461 - Obnovljivi izvori energije / [autor i koordinator Boris Labudovi ; suradnici Frano Barbir...et.al.]. -
- 75849 - Prirunik za grijanje / [autor i koordinator Boris Labudovi ; suradnici Zvonko Pai, Robert Vuk]. -
- 58492 - Energetska ekonomija u praksi : primijenjena znanstvena istraivanja / Mirko Mati. -
- 72054 - Fizika i tehnika solarne energije / Tomislav M. Pavlovi, Branislav D. abri. -
- 75854 - Pasivna kua : [Elektronika graa] / Martina Zbanik Seneganik ; [prijevod sa slovenskog jezika Tanja Vrani]. -
- 75848 - Pasivna kua / Martina Zbanik Seneganik ; [prijevod sa slovenskog jezika Tanja Vrani ; crtei Viki igon ; fotografije Martina Zbanik Seneganik, Miha Praznik, Miro kvorc]. -
- 68841 - Samoodrivo domainstvo : nezaobilazni vodi u planiranju i stvaranju samoodrivog i energetski uinkovitog domainstva / A. & G. Bridgewater ; preveo Neven Bori. -
- 80771 - Solarni sustavi : teorijske osnove, projektiranje, ugradnja i primjeri izvedenih projekata / Ljubomir Majdandi. -

Natrag