Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 857

PITANJE: Otuenje imovine
Odgovor
Iz kataloga
- 79062 - Raunovodstvo dugotrajne materijalne imovine : prema HSFI/MSFI i novi raunovodstveni postupci / Vinko Belak. -
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 60715 - Raunovodstvo : financijsko i upravljako raunovodstvo / Robert N. Anthony, James S. Reece ; redaktor prijevoda Drago Jakovevi ; [prevoditelji Eduard Barievi...et al.]. -
- 31988 - Raunovodstvo : temelj poslovnog odluivanja / Robert F. Meigs, Walter B. Meigs ; [prevoditelji Zoran Barac...et al.]. -
- 72831 - Raunovodstvo malih i srednjih poduzea / Katarina ager, Nikolina Smrekar, Ana Olui. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- 73914 - Temelji raunovodstva i analitika knjigovodstva / Mladen Habek... [et al.] ; uredila urica Juri. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://web.efzg.hr/dok/RAC/9.%20RA%C4%8CUNOVODSTVENO%20PRA%C4%86ENJE%20DUGOTRAJNE%20IMOVINE.pdf
- http://web.efzg.hr/dok/RAC/Ra%C4%8Dunovodstvo%20dugotrajne%20nematerijalne%20i%20materijalne%20imovine.pdf
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag