Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 865

PITANJE: Zavrni raun
Odgovor
Iz kataloga
- 78186 - Financijsko raunovodstvo : meunarodni uvod / David Alexander, Christopher Nobes ; s dodatkom o dvojnom knjigovodstvu autorice Anne Ullathorne ; [prevoditeljica Iva Cerovsky]. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 66658 - Osnove raunovodstva : raunovodstvo za neraunovoe / Katarina ager ... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- 5718 - Raunovodstvo poduzetnika : [s primjerima knjienja prema Meunarodnim raunovodstvenim standardima] / Vinko Belak ... [et al.]. -
- 73914 - Temelji raunovodstva i analitika knjigovodstva / Mladen Habek... [et al.] ; uredila urica Juri. -
- 68096 - Poduzetniko raunovodstvo i financijsko izvjetavanje / Branko Para. -
- 60715 - Raunovodstvo : financijsko i upravljako raunovodstvo / Robert N. Anthony, James S. Reece ; redaktor prijevoda Drago Jakovevi ; [prevoditelji Eduard Barievi...et al.]. -
- 81020 - Raunovodstvo prorauna i proraunskih korisnika : raunski plan (prilog) / Nada Dremel... [et al.]. -
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag