Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 869

PITANJE: Financijski izvjetaji
Odgovor
Iz kataloga
- 84360 - HSFI : hrvatski standardi financijskog izvjetavanja / [urednica Jasminka Rakijai]. -
- 72540 - Kako itati i analizirati financijske izvjetaje / Bruno Bevir. -
- 60811 - Meunarodni standardi financijskog izvjeivanja : praktini vodi / Hennie van Greuning ; [prevoditeljica urica Ognjenovi]. -
- 70387 - Analiza financijskih izvjetaja / Katarina ager... [et al.] ; redaktor Lajo ager. -
- 47897 - Revizija financijskih izvjetaja : prirunik za praktinu upotrebu / Filip Brekalo. -
- 72885 - Financijsko izvjetavanje u Europskoj uniji / Ana Klikovac. -
- 79173 - Financijsko izvjetavanje jedinica lokalne samouprave : diplomski rad / Valentina eki. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag