Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 873

PITANJE: Mikrookruenja i mikrookruenje poduzea
Odgovor
Iz kataloga
- 82148 - Upravljanje lancima dobave / Jasna Prester. -
- 43994 - Marketinko upravljanje / Fedor Rocco. -
- 65100 - Naela marketinga / Bruno Grbac. -
- 75756 - Pravno okruje poslovanja / autori Mladen Cerovac... [et al.] ; uredila Ljerka Mintas Hodak. -
- 37248 - Upravljanje ljudskim potencijalima / Sveto Marui. -
- 78883 - Poduzetnitvo / Marica krti, Mihaela Miki. -
- 74047 - Kako stvoriti uspjenu prodaju / Robert J. Calvin ; prijevod Sinia ugi i Ana Ostroki Ani. -
- 30561 - Nabava i materijalno poslovanje / Vilim Feriak, Ladislav Stihovi. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/38547
- http://www.indmanager.edu.rs/site/pdf/b-5.pdf
- http://markopaliaga.com/userfiles/file/OKRU%C5%BDENEJ%20MARKETINGA%20I%20KONKURENCIJA%20-%20004.pdf

Natrag