Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 882

PITANJE: Grad Bjelovar kao brand
Odgovor
Iz kataloga
- 89466 - Marketing u turizmu Bjelovarsko-bilogorske upanije = Tourism marketing in Bjelovar bilogora county : magistarski specijalistiki rad / Maja Vrabec. -
- 89460 - Marketinka koncepcija poslovnih zona grada Bjelovara = Marketing concept of Bjelovars business zones : magistarski specijalistiki rad / Mirjana Trogrli. -
- 89508 - Planiranje strategije marketinga poljoprivrednog sajma : magistarski rad / Zlatko Salaj. -
- 80841 - Strategija gospodarskog razvoja grada Bjelovara : 2011.-2015. / [urednici Ante Topalovi... et al. ; fotografije Andrej Rakni]. -
- 89430 - Hidrogeokemijske znaajke geotermalne vode na podruju Julijevog parka u Daruvaru / Tamara Markovi, Ozren Lavra, Vinko Mraz. - - Str. 91-101
- 62171 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 2.-6.10.2006 : [katalog] / [tekst Rada ei ; uredniki kolegij kataloga Tibor Javurek, Denis Hladi]. -
- 77206 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 02.-07.10.2010 : [katalog] / [uvodnik Rada ei ; ureivaki kolegij Marijana Kranjec, Denis Hladi, Draen Kranjec]. -
- 89441 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 01.-07.10.2011 : [katalog] / [tekst Rada ei, Denis Hladi]. -
- 89442 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 06.-12.10.2012 : [katalog] / [tekst Rada ei ; uredili Denis Hladi, Marijana Kranjec, Draen Kranjec]. -
- 89565 - DokuArt : Dani dokumentarnog filma : Bjelovar, Dom kulture, 5.-11.10.2013 : [katalog] / [tekst Rada ei ; uredili Denis Hladi, Marijana Kranjec, Draen Kranjec]. -
- 89524 - Bok fest : bjelovarski odjeci kazalita : 10 Bok godina : 2003.-2012. : [katalog] / [tekstovi Goran Navojec, Antonija Puti, Antun Koruec]. -
- 89559 - [Dvadeset i prvi] 21.jesenski meunarodni Bjelovarski sajam, Gudovac 6.-8. rujna 2013. : [katalog] / [uvod Zlatko Salaj, Antun Koruec, Damir Bajs ; uredili Tihomir au, Andrea Adlei, Nino Kovai, Ivana imek]. -
- 89501 - [Deveti] 9. pelarski meunarodni [Bjelovarski] sajam, Gudovac, 2.i 3. II. 2013. : zbornik radova [i katalog] / [uvod Zlatko Salaj, Martin Kranjec, Zvonko Horak ; uredili Tihomir au, Nino Kovai, Andrea Adlei]. -
- 89494 - [Petnaesti] 15. proljetni [meunarodni Bjelovarski] sajam : poljoprivreda, gospodarstvo, obrtnitvo : sajam poljoprivredne mehanizacije, Gudovac, 23.-25. oujka 2012. : [katalog] / [uvod Zlatko Salaj ; uredili Tihomir au, Ivana imek, Nino Kovai, Andrea ivkovi]. -

Natrag