Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 890

PITANJE: Propisane stope amortizacije dugotrajne imovine u RH
Odgovor
Iz kataloga
- 79062 - Raunovodstvo dugotrajne materijalne imovine : prema HSFI/MSFI i novi raunovodstveni postupci / Vinko Belak. -
- 60549 - Profesionalno raunovodstvo : prema MSFI i hrvatskim poreznim propisima / Vinko Belak. -
- 78656 - Raunovodstvo / Ivana Drai-Lutilsky... [et al.] ; redaktori Danimir Gulin... [et al.]. -
- 78655 - Raunovodstvo trgovakih drutava : prema HSFI i MSFI / Mladen tahan... [et al.]. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.zakon.hr/z/99/Zakon-o-porezu-na-dobit
asopisi
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. -

Natrag