Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 904

PITANJE: Ultrazvuk u medicini
Odgovor
Iz kataloga
- 21922 - Medicinski dijagnostiki ultrazvuk : uvod u fiziku i tehniku / Branko Breyer. -
- 62095 - Fizika za studente medicine : struktura materije i dijagnostike metode / Jasminka Brnjas-Kraljevi. -
- 47374 - Fizikalne osnove i kliniki aspekti medicinske dijagnostike / urednici Stipan Jankovi, Davor Eterovi. -
- 38837 - Biomedicinska elektronika / Ante anti. -
- 35678 - 6 : G - Ka / [glavni urednik Hrvoje Poar]. -
- 35713 - 4 : Epih - Hipop. -

Natrag