Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 906

PITANJE: Kineziterapijski postupci poslije ugradnje zgloba kuka
Odgovor
Iz kataloga
- 66983 - Kineziterapija sustava za kretanje / Zdenko Kosinac ; [fotografije izradio Ivan Brean]. -
- 21975 - Endoproteza zgloba kuka / Ruszowski-Orli-Mufti. -
- 84532 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina / urica Babi-Nagli i suradnici. -
- -
Web stranice i Web baze podataka
- http://tiny.cc/g9r6bx

Natrag