Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 921

PITANJE: Zadovoljstvo medicinskih sestara u radu s osobama s posebnim potrebama
Odgovor
Iz kataloga
- 44594 - Vrsnoa medicinske skrbi : osnovni pojmovi i primjena u praksi / Reuben Eldar. -
- 74420 - Zdravstvena njega : udbenik za uenike srednjih medicinskih kola / Nada Prli ; [fotografije Nada Prli, Marin ulj]. -
- 74421 - Zdravstvena njega 4 : zdravstvena njega kirurkih, onkolokih i psihijatrijskih bolesnika / Nada Prli, Vera Rogina, Branka Muk. -
- 74421 - Zdravstvena njega 4 : zdravstvena njega kirurkih, onkolokih i psihijatrijskih bolesnika / Nada Prli, Vera Rogina, Branka Muk. -
- 74378 - Kvaliteta radnoga mjesta = kvaliteta njege pacijenta : okruenja pozitivne prakse : (materijali za informiranje i aktivnost) / Andrea Baumann za Meunarodno vijee medicinskih sestara ; [prijevod Helena Purgari]. -
- 78890 - Sestrinska profesija u svjetlu bioetikog pluriperspektivizma / Sonja Kalauz. -
- 74940 - Proces zdravstvene njege / Gordana Fukar. -
- 84529 - Etika u sestrinstvu / Sonja Kalauz. -
- 78890 - Sestrinska profesija u svjetlu bioetikog pluriperspektivizma / Sonja Kalauz. -
- 44585 - Dijete s posebnim potrebama : poticanje intelektualnog i emocionalnog razvoja / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder, Robin Simons ; [prevela Ilona Posokhova]. -
- 33372 - Normalnost i patologija djece / Anna Freud ; [preveo s engleskog ivko ule]. -
- 68758 - Fizikalna i rehabilitacijska medicina : udbenik za studente / Boidar urkovi i suradnici. -
- 76777 - Rad u Hrvatskoj : pred izazovima budunosti / urednici Vojmir Franievi, Vlado Puljiz. -
- 85157 - Put izazova / Darko Ujevi. -
asopisi
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -
- S00077 - Narodni zdravstveni list : mjesenik za unapreenje zdravstvene kulture / [glavni urednik Suzana Jankovi]. -

Natrag