Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 936

PITANJE: Uvoenje novog proizvoda na trite
Odgovor
Iz kataloga
- 74944 - Upravljanje marketingom : analiza, planiranje, primjena i kontrola / Philip Kotler, Kevin Lane Keller ; [prevoditelji Ivanka Rajh... et al.]. -
- 68667 - Osnove marketinga / Jozo Previi ... [et al.] ; urednici Jozo Previi, urana Ozreti Doen. -
- 82039 - Osnove marketinga / Josip Senei, Jadranko Grgona. -
- 78657 - Istraivanje trita : (po marketing konceptu) / Dragutin Guti, Joko Baeli, Zorana Baeli. -
- 82864 - Marketing u Hrvatskoj : 55 poslovnih sluajeva / Maja Martinovi ; predgovor napisao Philip Kotler. -
- 82004 - Stvaranje i razmjena vrijednosti / Bruno Grbac. -
- 70306 - Interaktivni marketing : interaktivna marketinka komunikacija / Goran Vlai, Andreina Mandelli, Damijan Mumel. -
- 69503 - Strateki menadment i poslovna politika / Ivan Mencer. -
- 65100 - Naela marketinga / Bruno Grbac. -
- 39885 - Marketing / Marcel Meler. -
- 59852 - Osnove meunarodnog marketinga / Jozo Previi, urana Ozreti Doen ; [ilustracije Andrija Previi]. -
- 60547 - Osvajanje ciljnog trita / Bruno Grbac. -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Natrag