Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 946

PITANJE: Nosivost kapaciteta i koritenje resursa
Odgovor
Iz kataloga
- 88034 - Obnovljivi izvori energije : energetski pogled / Marijan Kalea. -
- 87565 - Nova energetika : energetika u slubi gospodarstva / Nikola upin. -
- 46624 - Nacionalni parkovi i zatiena podruja u Hrvatskoj : (ouvana priroda - kultura - ekoturizam) / Petar Vidakovi. -
- 56697 - Neodrivost odrivog razvoja : energetski sustavi u globalizaciji i slobodnom tritu / Boo Udovii. -
- 48461 - Obnovljivi izvori energije / [autor i koordinator Boris Labudovi ; suradnici Frano Barbir...et.al.]. -
- 85959 - Okoli i odrivi razvoj = Enviroment and sustainable development / Nevenko Herceg ; [prijevod na engleski Diana Gran Kalac, Snjeana ekoranja]. -
- 74866 - Zatita okolia i regionalni razvoj : iskustva i perspektive / [urednice Sanja Tima, Sanja Malekovi]. -
- 62167 - Turistika atrakcijska osnova / Eduard Kuen. -
- -
- -
- -

Natrag