Poetna - 6. Primjenjene nauke - Pitanje 971

PITANJE: Skrb medicinske sestre za osobe s mentalnom retardacijom
Odgovor
Iz kataloga
- 33401 - Mentalna retardacija : biologijske osnove, klasifikacija i mentalno-zdravstveni problemi / Dubravka Kocijan Hercigonja ... [et al.]. -
- 43555 - MSD Medicinski prirunik za pacijente = The Merck manual of medical information : home edition / glavni urednik eljko Ivanevi. -
- 74234 - Psihijatrija / Tanja Franikovi, Ljiljana Moro i suradnici. -
- 23849 - Mentalna higijena i psihijatrija s neurologijom : udbenik za kole za medicinske sestre / Duka Blaevi, Vladimir Hudolin. -
- 87754 - Zdravstvena njega u zatiti mentalnog zdravlja : udbenik za srednje medicinske i zdravstvene kole / Suzana Ribari i Aleksandra Vidoa. -
- 74940 - Proces zdravstvene njege / Gordana Fukar. -
- 74421 - Zdravstvena njega 4 : zdravstvena njega kirurkih, onkolokih i psihijatrijskih bolesnika / Nada Prli, Vera Rogina, Branka Muk. -
- 74420 - Zdravstvena njega : udbenik za uenike srednjih medicinskih kola / Nada Prli ; [fotografije Nada Prli, Marin ulj]. -
asopisi
- S00132 - Sestrinski glasnik : tromjesenik hrvatske udruge medicinskih sestara / [glavna i odgovorna urednica Dubravka Matijai-Bodalec]. -
- 54605 -

Natrag