Poetna - 6. Primjenjene nauke - - Pitanje 1080

PITANJE: Suvremene transportne tehnologije
Odgovor
Iz kataloga
- 61146 - Multimodalni prometni sustavi / Ratko Zelenika. -
- 39545 - Prometni sustavi : tehnologija, organizacija, ekonomika, logistika, menadment / Ratko Zelenika. -
- 81857 - Upravljanje prometnim koridorima / Bojan Hlaa. -
- 76462 - Ekonomika prometne industrije / Ratko Zelenika. -
- 73131 - Naela ekonomike prometa / Drago Pupavac. -
- 43873 - Uvod u poslovnu logistiku / Zdenko Segetlija. -
- 43381 - Transport, pedicija i osiguranje / Stjepan Brzak. -
- 39403 - Transportno i peditersko poslovanje / Ivo Andrijani...fet al.]. -
- 54514 - Ekonomski pregled / [glavni i odgovorni urednik Dragomir Vojni]. - - str. 185.-203.
- 87215 - Intermodalni transportni sustavi / Nikolina Brnjac. -

Natrag