Poetna - 6. Primjenjene nauke - - Pitanje 384

PITANJE: Trite prijevoznih kapaciteta
Odgovor
Iz kataloga
- 73131 - Naela ekonomike prometa / Drago Pupavac. -
- 81635 - Ekonomika prometa / Mihaela Buklja Skoibui, eljko Radai, Marinko Jurevi. -
- 6754 - Ekonomika cestovnog prometa / Damir imulik. -
- 78179 - Ekonomika i organizacija cestovnog prometa / Damir imulik. -
- 76462 - Ekonomika prometne industrije / Ratko Zelenika. -
- 42782 - Ekonomika prometnog sustava / Bla Bogovi, Mato Petrak ,eljko Radai. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://www.mppi.hr/userdocsimages/2008/ATCPRH_studija_FPZ.pdf

Natrag