Poetna - 7. Umjetnost, Arhitektura, Fotografija, Glazba, Sport - Pitanje 1741

PITANJE: Teorija boje i zvuka
Odgovor
Iz kataloga
- 10233 - Svjetlo i sjena / Nikola Despot. -
- 66598 - Uenje o bojama : prirodoznanstveni radovi / Johann Wolfgang von Goethe. -
- 32897 - Likovni jezik i likovne tehnike : temeljni pojmovi / Marijan Jakubin. -
- 6658 - Vizualni jezik i likovna umjetnost : uvod u likovno obrazovanje / Jadranka Damjanov ; [originalne fotografije Dubravka Janda ... et al. ; crtei Nina Petrinjak]. -
- 65204 - Pristup likovnom djelu / Matko Pei. -
- 73621 - O slikarstvu = De pictura ; O kiparstvu = De statua / Leon Battista Alberti ; s latinskoga prevele Gorana Stepani i Irena Bratievi ; priredio, uvode i komentare sastavio Marko piki. -
- 64888 - Carmina figurata : likovno itanje muzike / Marcel Bai. -
Web stranice i Web baze podataka
- http://hrcak.srce.hr/124739

Natrag