Poetna - 0. Openito


0. Openito
001 - Anketa   /  Odgovor
001 - Infrasturtura javnih kljueva   /  Odgovor
001 - Pseudoznanost u hrvatskom dnevnom tisku   /  Odgovor
001 - Psiholoki utjecaj tajnih drutava i teorija zavjere   /  Odgovor
001 - Usporedba akademskog i poslovnog izlaganja (prezentiranja)   /  Odgovor
001 - Usporedba akademskog i poslovnog izlaganja (prezentiranja)   /  Odgovor
001 - Velika otkria i izumi u prirodnim, medicinskim i tehnikim znanostima poetkom 20. st   /  Odgovor
001 - Znanost nezapadnih civilizacija   /  Odgovor
001 - Znanje i ekspertnost   /  Odgovor
001:02 - Pojam i razvoj prvih pisama   /  Odgovor
003 - Tisak Brailleovog pisma i openito o Brailleovom pismu   /  Odgovor
004 - Analiza preduvjeta informatizacije uredskog poslovanja   /  Odgovor
004 - Financijski informacijski sustavi   /  Odgovor
004 - Glasovna i video komunikacija putem interneta   /  Odgovor
004 - Informacijsko komunikacijska tehnologija   /  Odgovor
004 - Informacijsko komunikacijske tehnologije   /  Odgovor
004 - Intranet   /  Odgovor
004 - Mobilna multimedija   /  Odgovor
004 - Mobilno bankarstvo   /  Odgovor
004 - Multimedijske baze podataka   /  Odgovor
004 - Obrada i reprodukcija zvunih sadraja   /  Odgovor
004 - Osobna i prijenosna raunala   /  Odgovor
004 - Penetracijsko testiranje, sigurnost raunalnih mrea   /  Odgovor
004 - Povijesne linosti u razvoju raunala   /  Odgovor
004 - Povijest i anrovi raunalih igara (video igara)   /  Odgovor
004 - Prikazivanje multimedijskih sadraja na webu   /  Odgovor
004 - Prividna stvarnost i primjena u sustavima za elektroniko uenje   /  Odgovor
004 - Raunalni mi   /  Odgovor
004 - Razvoj hard diska   /  Odgovor
004 - Razvoj procesora kroz povijest   /  Odgovor
004 - Razvoj raunalne grafike i animacija   /  Odgovor
004 - Rudarenje podataka u funkciji unapreenja zadovoljstva kupaca   /  Odgovor
004 - Sigurnosni problemi elektronikog poslovanja   /  Odgovor
004 - Sigurnost podataka na drutvenim mreama   /  Odgovor
004 - Stereoskopska slika-3D tehnologija   /  Odgovor
004 - Sustavi informacijske sigurnosti   /  Odgovor
004 - Sustavi za procjenu kvalitete elektronike usluge   /  Odgovor
004 - Uho   /  Odgovor
004 - Uloga i znaaj ICT-a pri operacionalizaciji strategije   /  Odgovor
004 - Ureaji za spajanje na internet   /  Odgovor
004 - Usporedba Windows Vista i Windows 7 operacijskog sustava   /  Odgovor
004 - Virtualna komunikacija   /  Odgovor
004 - Web 2.0   /  Odgovor
004 - Zaslon, touch screen   /  Odgovor
004,7 - Primjena i implementacija obrazovnog videa u e-uenju   /  Odgovor
004.4 - Android i FOSS   /  Odgovor
004.4 - Instalacija Fedore   /  Odgovor
004.4 - Operacijski sustav MS Windows vs operacijski sustav Linux   /  Odgovor
004.4 - Principi programiranja   /  Odgovor
004.4 - Razvoj Apple-ovog hardwarea u odnosu na software   /  Odgovor
004.42 - Desktop publishing-stolno izdavatvo   /  Odgovor
004.42 - Hydroprint, hydrographic, aquaprint   /  Odgovor
004.42 - MS Access   /  Odgovor
004.42:658 - SAP sustav   /  Odgovor
004.7 - Aktivnosti prodavatelja i kupca u elektronikom poslovanju   /  Odgovor
004.7 - Budui smjerovi razvoja u elektronikom plaanju   /  Odgovor
004.7 - CMS-upravljanje web sadrajem   /  Odgovor
004.7 - CS5/CSS3   /  Odgovor
004.7 - Data mining in E-learning   /  Odgovor
004.7 - Ebay   /  Odgovor
004.7 - E-learning   /  Odgovor
004.7 - Elekroniko poslovanje (e-bankarstvo, aukcijski model)   /  Odgovor
004.7 - HTML i Javascript; Biografija Alana Turinga i Claudea Shannona i njihov utjecaj na razvoj informatikog jezika   /  Odgovor
004.7 - Perspektive potpune elektronike trgovine u RH   /  Odgovor
004.7 - Planiranje i struktura web mjesta   /  Odgovor
004.7 - Povijest weba   /  Odgovor
004.7 - Prikazivanje mulimedijalnih sadraja na webu   /  Odgovor
004.7 - Prikazivanje multimedijskih sadraja na webu   /  Odgovor
004.7 - Propusnost Etherneta   /  Odgovor
004.7 - Raunalne mree i njihova primjena u poduzeu   /  Odgovor
004.7 - Raunalni oblak (cloud) u poslovanju, primjena   /  Odgovor
004.7 - SEO   /  Odgovor
004.7 - Sustavi za detekciju napada (OSSEC)   /  Odgovor
004.7 - Web browseri   /  Odgovor
004.7 - Youtbe kanal kao digitalni marketinki oblik komunikacijske platforme   /  Odgovor
004.7:65 - Tehnologija sloja programske podrke   /  Odgovor
004.7:65 - Zatita privatnosti kupaca u digitalnoj eri   /  Odgovor
004.7:658.8 - Primjena POS sustava u maloprodaji   /  Odgovor
004.7:658.8 - Web servis blog   /  Odgovor
004.7:74 - Responzivni web dizajn   /  Odgovor
004:007 - Konceptualno oblikovanje baze podataka u UML   /  Odgovor
004:336 - Web servisi, investicijski fondovi   /  Odgovor
004:34 - Sigurnost beinih raunalnih mrea   /  Odgovor
004:37 - Informatika u niim razredima osnovne kole i psihofiziki razvoj djece   /  Odgovor
004:65 - Informacijski sustavi kao potpora poslovnim procesima   /  Odgovor
004:65 - Primjena mobilne telefonije u uredu   /  Odgovor
004:65 - Primjena RFID rjeenja za poboljanje obavljanja uredskih poslova   /  Odgovor
004:65 - Sustavi za upravljanje dokumentima   /  Odgovor
004:65 - Web servis LucidChart   /  Odgovor
004:658 - Financijsko upravljanje IT uslugama (ITIL V3)   /  Odgovor
004:658 - Tehnologije budunosti u trgovini   /  Odgovor
007 - ERP sustavi   /  Odgovor
007 - Faza informacijskog sustava: primjena i odravanje inf. sustava   /  Odgovor
007 - Informacije i podaci u projektiranju informacijskih sustava   /  Odgovor
007 - Informacije i podaci u projektiranju informacijskih sustava   /  Odgovor
007 - Odravanje informacijskog sustava   /  Odgovor
007 - Sigurnost poslovnog sustava poduzea   /  Odgovor
007:65 - Drutvene mree u poslovanju   /  Odgovor
007:65 - Planiranje za javni informacijski sustav   /  Odgovor
008 - Kultura identiteta, sjeanja, pamenja, povijesti   /  Odgovor
02 - Caproncensis-zaviajna zbirka Knjinice i itaonice Fran Galovi   /  Odgovor
02 - Hrvatska kolska knjinica u budunosti   /  Odgovor
02 - Katalogizacija i katalozi kroz povijest   /  Odgovor
02 - Pismenost i nepismenost u svijetu   /  Odgovor
02 - Povijesni razvoj knjige kao proizvoda   /  Odgovor
02 - Povijest knjige i povijest itanja   /  Odgovor
02 - Primjena zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara, zatita grae kroz povijest   /  Odgovor
02 - Zatita grae u knjinicama franjevakih samostana   /  Odgovor
03:7 - Informel (Enformel)   /  Odgovor
03:821.163.42.09 - Drutvo hrvatskih knjievnika   /  Odgovor
03:886.2 - Ulica Josipa Kozarca i Josip Kozarac   /  Odgovor
03:929 - Dokumentarni film o uri Esteru   /  Odgovor
06 - Ivan Perinovi - predsjednik vatrogasnog drutva Virje   /  Odgovor
06 - Ku klux klan (KKK)   /  Odgovor
06 - Ukidanje koprivnike gimnazije u ljeto 1932.   /  Odgovor
07 - Alternativni oblici novinarstva (graanski oblik)   /  Odgovor
07 - Analiza tjednih novina   /  Odgovor
07 - Glazbena recenzija   /  Odgovor
07 - Govor mrnje i netolerancija u medijima   /  Odgovor
07 - Hrvatski tisak i Hladni rat   /  Odgovor
07 - Inovacije u novinarstvu zapada u 19. st. - Pulitzer, Hearst - novine u nainu izvjetavanja   /  Odgovor
07 - Ispravak informacije objavljene u medijima   /  Odgovor
07 - Kazalina kritika   /  Odgovor
07 - Mrene novine   /  Odgovor
07 - Novinarski lanak   /  Odgovor
07 - Poetak i razvitak novinarstva   /  Odgovor
07 - Podravske novine   /  Odgovor
07 - Povijest enskog tiska u Hrvatskoj   /  Odgovor
07 - Pravda i pravednost   /  Odgovor
07 - Pravni problemi freelancera u hrvatskoj   /  Odgovor
07 - Recenzija   /  Odgovor
07 - Reportaa - Goran Mili   /  Odgovor
07 - Sportske tiskovine od poetka do naih dana   /  Odgovor
07 - Tabloidno novinarstvo   /  Odgovor
07 - Trite komercijalnih radio i TV postaja u Hrvatskoj   /  Odgovor
07 - Utjecaj masovnih medija na medijsku publiku   /  Odgovor
07:316 - Komercijalni tisak za tinejdere od poetka do danas   /  Odgovor
07:34 - Normativni odnos slobode medija i zatite privatnosti   /  Odgovor
07:34 - Zatita privatnosti   /  Odgovor
070 - Amii u medijima   /  Odgovor
070 - asopis Susreti (lokalni list u Koprivnici)   /  Odgovor
070 - Digitalna fotografija u medijima oglaavanja   /  Odgovor
070 - Digitalne vijesti: mediji, tehnologija, drutvo   /  Odgovor
070 - Feljton   /  Odgovor
070 - Fenomen izdavake kue Vjesnik   /  Odgovor
070 - Fenomen magazina Globus i Nacional   /  Odgovor
070 - Geneza politikog tjednika Danas   /  Odgovor
070 - Horvat Josip, novinar   /  Odgovor
070 - Hrvatska televizija u osamostaljenoj Hrvatskoj   /  Odgovor
070 - Hrvatski radio u osamostaljenoj Hrvatskoj   /  Odgovor
070 - Hrvatsko sportsko novinarstvo   /  Odgovor
070 - Info-totalitarizam   /  Odgovor
070 - Koncepcijska i vizualna mijena Glasa Podravine od 1945.-2015.   /  Odgovor
070 - Licencirano novinarstvo, licencirani magazini   /  Odgovor
070 - Lokalni mediji u Koprivnici   /  Odgovor
070 - Novi mediji   /  Odgovor
070 - Novine Horvatske, Novine horvatsko-slavonsko-dalmatinske, Danica horvatska,slavonska i dalmatinska   /  Odgovor
070 - Optike iluzije kroz digitalnu sliku   /  Odgovor
070 - Osnivanje vijea medija u skladu s ljudskim pravima u RH   /  Odgovor
070 - Povijest novinarstva -Veernji list   /  Odgovor
070 - Pravna regulacija elektronikih medija   /  Odgovor
070 - Propali projekti dnevnih tiskovina   /  Odgovor
070 - Prvi hrvatski internetski portali   /  Odgovor
070 - Suvremeno feministiko novinarstvo   /  Odgovor
070 - kolovanje novinarskih kadrova   /  Odgovor
070 - The New York Times, The Wall Street Yournal, The Washington Post   /  Odgovor
070 - Tiskovine koje se bave kulturom od poetka do danas   /  Odgovor
070 - Tiskovine o hrani i piima   /  Odgovor
070 - Tjednik Nacional   /  Odgovor
070 - Velike medijske kue u dananjoj Hrvatskoj (EPH,Styria, Adria Media)   /  Odgovor
070:159.9 - Priprema za TV-intervju   /  Odgovor
070:17 - Etinost komuniciranja   /  Odgovor
070:17 - Etika i fotografija   /  Odgovor
070:17 - Etika novinarstva   /  Odgovor
070:316.6 - ene u medijima-rodne razlike izmeu ena i mukaraca, njihova prezentacija   /  Odgovor
070:323(497.5) - Mediji u doba Hrvatskog proljea   /  Odgovor
070:659 - Etika u odnosima s javnou   /  Odgovor
070:77 - Fotografija u medijima oglaavanja   /  Odgovor
070:77 - Reklamna fotografija   /  Odgovor
08 - Glogovac- od industrijskog rudarskog kompleksa do suvremenih projekata oivljavanja kulture   /  Odgovor
09 - Velika otkria i izumi u prirodnim medicinskim i tehnikim znanostima poetkom 20. st.   /  Odgovor