Poetna - 3. Drutvene znanosti


3. Drutvene znanosti
3 - Antirasistiko obrazovanje   /  Odgovor
30 - Metrijske karakteristike mjernih instrumenata   /  Odgovor
30 - Multivarijatne statistike metode   /  Odgovor
31 - Demografski pokazatelji urbanog razvoja (starenje, izbjeglice, edukacija)   /  Odgovor
31 - Familizam i fertilitet   /  Odgovor
31 - Gabriel Cramer, kontradikcija   /  Odgovor
31 - Ilegalne migracije kao uzrok globalizacijskih rizika   /  Odgovor
31 - Kretanje radne snage unutar EU; uzroci i posljedice   /  Odgovor
31 - Migracije u razvijenim zemljama prije i nakon II. svjetskog rata   /  Odgovor
31 - Mjere populacijske politike u RH   /  Odgovor
31 - Povezanost smrtnosti sa siromatvom u svijetu   /  Odgovor
31 - Socijalni sterilitet ( Europa i Hrvatska )   /  Odgovor
31 - Zato se raa sve manje djece, tzv. socijalitetni sterilitet   /  Odgovor
31 - ivotni vijek stanovnitva   /  Odgovor
31:001 - Statistika obrada pojedinih istraivanja poeljnih za pedagoku praksu skupine, a slue za dijete, roditelja, odgajatelja   /  Odgovor
314 - Integracija starosjedilakog stanovnitva u Japanu   /  Odgovor
316 - Cenzura openito   /  Odgovor
316 - Distribucija medijskih proizvoda   /  Odgovor
316 - Djeca i siromatvo   /  Odgovor
316 - Dom za starije i nemone osobe   /  Odgovor
316 - Drutvene mree i mediji; drutvene mree i kompanije/marketing; prisutnost medija i korporacija na drutvenim mreama   /  Odgovor
316 - Drutveno neprihvatljivo ponaanje u medijskim sadrajima   /  Odgovor
316 - Feminizam   /  Odgovor
316 - Feminizam (strana literatura)   /  Odgovor
316 - Filmski omnibus   /  Odgovor
316 - Knjiga-prvi medijski proizvod, openito o knjizi   /  Odgovor
316 - Komuniciranje i socijalna okolina   /  Odgovor
316 - Komunikacija putem interneta   /  Odgovor
316 - Kontrakultura-hippy pokret   /  Odgovor
316 - Konvergencije medija   /  Odgovor
316 - Kvantitativne i kvalitativne odlike medijske pismenosti u kontekstu masovnog komuniciranja   /  Odgovor
316 - Marshall Macluhan   /  Odgovor
316 - Matematika teorija informacije (komunikacije) 1949.   /  Odgovor
316 - Max Weber - lik i djelo   /  Odgovor
316 - Mediji i budunost   /  Odgovor
316 - Mediji i identitet   /  Odgovor
316 - Mediji i zabava   /  Odgovor
316 - Mediji javnog komuniciranja   /  Odgovor
316 - Medijska publika u kontekstu razvoja komunikacijskih procesa   /  Odgovor
316 - Metode i tehnike savjetovanja   /  Odgovor
316 - Mladi i subkulture   /  Odgovor
316 - Multikulturalna komunikacija   /  Odgovor
316 - Multikulturalna komunikacija; interkulturalno komuniciranje u multinacionalnoj organizaciji   /  Odgovor
316 - Najee greke menadera u medijima   /  Odgovor
316 - Novi mediji   /  Odgovor
316 - Okruenje javnog mnijenja nekada i danas   /  Odgovor
316 - Paradigme globalnih zabavnih medija   /  Odgovor
316 - Paradoksi drutva znanja   /  Odgovor
316 - Povijesni razvoj komuniciranja   /  Odgovor
316 - Psiholoka pozadina medijskih efekata   /  Odgovor
316 - Razvoj drutva znanja   /  Odgovor
316 - Romi (Romi i mediji)   /  Odgovor
316 - Sloboda medija, ograniavanje slobode medija, utjecaj medija na drutvo   /  Odgovor
316 - Sociologija i manipulacija u odnosima s javnou   /  Odgovor
316 - Sociologija mladih   /  Odgovor
316 - Specifinost komunikacije u sportu   /  Odgovor
316 - Status poloaja (profesija)   /  Odgovor
316 - Stilovi komuniciranja   /  Odgovor
316 - Subliminalne poruke   /  Odgovor
316 - Sufraetkinje   /  Odgovor
316 - Suvremeni trendovi u poslovanju medija   /  Odgovor
316 - utnja kao fenomen   /  Odgovor
316 - Televizijski programi i drutveni kontekst   /  Odgovor
316 - Teorija javnog komuniciranja   /  Odgovor
316 - Ukljuivanje itatelja/sluatelja/gledatelja u proizvodnju programa   /  Odgovor
316 - Uoga drutvenih mrea u obrazovanju   /  Odgovor
316 - Upravljanje programskim sadrajima   /  Odgovor
316 - Utjecaj kulturolokih razlika u stvaranju zabavnih sadraja   /  Odgovor
316 - Utjecaj masovnih medija na drutvo   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija na agresivno ponaanje djece   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija na kognitivnu disonancu   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija na ene (feminizam, mediji, ilustracija)   /  Odgovor
316 - Virtualna komunikacija   /  Odgovor
316 - Vlasnika struktura medija i sloboda medija   /  Odgovor
316,3 - Masmediji i spektakl   /  Odgovor
316,3:070 - Izmeu spektakla i odgovornosti u medijima   /  Odgovor
316.3 - Elitizam   /  Odgovor
316.3 - Hedonistika raunica   /  Odgovor
316.3 - Prezentacija zaposlenih ena u medijima   /  Odgovor
316.6 - Drutveni pokreti   /  Odgovor
316.6 - Feministika medijska teorija   /  Odgovor
316.6 - Glazbene preferencije u slobodnom vremenu adolescenata   /  Odgovor
316.6 - Hrvatska i moderna nukleusna obitelj   /  Odgovor
316.6 - Kako masa utjee na pojedinca   /  Odgovor
316.6 - Mladi kao konzumenti televizijskih sadraja   /  Odgovor
316.6 - Mobbing (naglasak na ene)   /  Odgovor
316.6 - Pin up, glamur 50-ih, utjecaj na svakodnevicu ena   /  Odgovor
316.6 - Popularnost sindikata kod mladih   /  Odgovor
316.6 - Pristup socijalnog uenja   /  Odgovor
316.6 - Rodno-spolni stereotipi (Prikaz enskog lika u animiranim filmovima)   /  Odgovor
316.6:159.94 - Pripadnost grupi i socijalni konflikti   /  Odgovor
316.6:658 - ene u poduzetnitvu   /  Odgovor
316.6:791.4 - Utjecaj redatelja na javno mnijenje   /  Odgovor
316:004 - Vizualna stvarnost i sigurnost   /  Odgovor
316:07 - Tiskovine kao zabavni medij   /  Odgovor
316:070 - Istraivanje medijske publike kroz povijest; komunikacije ,mediji, marketing, medijska publika   /  Odgovor
316:070 - Medijska pismenost, pismenost openito   /  Odgovor
316:070 - Medijske kompetencije   /  Odgovor
316:070 - Medijske konvergencije   /  Odgovor
316:070 - Medijske penetracije   /  Odgovor
316:070 - Medijske publike-itetelji, sluatelji, gledatelji, potroai   /  Odgovor
316:070 - Odnos tiskanih i elektronikih medija   /  Odgovor
316:070 - Publike, oboavatelji i oboavateljstvo   /  Odgovor
316:070 - Svijet bi trebao funkcionirati poput dobre medijske kue   /  Odgovor
316:070 - Virtualna komunikacija   /  Odgovor
316:1 - Opa teorija verbalnog humora   /  Odgovor
316:111 - Komuniciranje i estetika   /  Odgovor
316:159.94 - Komunikacijsko manipuliranje i igre   /  Odgovor
316:159.94 - Oblici manipulacije u komunikacijskom procesu   /  Odgovor
316:17 - Lijenika tajna   /  Odgovor
316:34 - O naelima medijskog zakonodavstva   /  Odgovor
316:37 - Mediji i obrazovanje   /  Odgovor
316:37 - Uloga masovnih medija u promicanju kvalitete obrazovanja   /  Odgovor
316:37 - Uloga televizije u odgoju djece predkolske dobi   /  Odgovor
316:613 - Zabavni mediji i ovisnost   /  Odgovor
316:621,39 - Lokalne i nacionalne radijske postaje   /  Odgovor
316:65 - Politika i medijsko poduzetnitvo   /  Odgovor
316:658 - Kultura upravljanja i rukovoenja u medijskim organizacijama   /  Odgovor
316:659 - Mediji u politikoj komunikaciji; marketing i politika komunikacija; povijest politikog komuniciranja   /  Odgovor
316:659 - Spin doktori i njihov utjecaj na medijsku publiku   /  Odgovor
316:796/799 - Ekonomska stratifikacija i sport   /  Odgovor
316:949.75 - Marginalizirani - javne kue u gradu Zagrenu kraijem 19. i poetkom 20. st.   /  Odgovor
32 - Afera Watergate   /  Odgovor
32 - Barunasta revolucija   /  Odgovor
32 - Drava, narod, nacija   /  Odgovor
32 - Europska ekstremna desnica   /  Odgovor
32 - Geopolitike posebnosti i konstante odnosa RH i BiH   /  Odgovor
32 - Konzervativizam   /  Odgovor
32 - Korporativizam/Pluralizam   /  Odgovor
32 - Nacistika ideologija   /  Odgovor
32 - Pad Berlinskog zida i kraj hladnog rata   /  Odgovor
32 - Parlamentarni izbori   /  Odgovor
32 - Pojam moi i vrste moi u politici   /  Odgovor
32 - Pokret occupy   /  Odgovor
32 - Politika komunikacija   /  Odgovor
32 - Poslijeratni staljinizam   /  Odgovor
32 - Promoviranje politiara na drutvenim mreama (Obama)   /  Odgovor
32 - Raspad ehoslovake   /  Odgovor
32 - Revolucija   /  Odgovor
32 - Suvremeni neokonzervativni think thank u SAD-u   /  Odgovor
32 - Tipovi politikih poredaka   /  Odgovor
32(497.5) - Izbori za gradonaelnika u gradu Koprivnici   /  Odgovor
32:355/359 - Sovjetska intervencija u Afganistanu. Drugi hladni rat   /  Odgovor
32:659 - Planiranje i kreiranje kampanje (primjer-Barack Obama)   /  Odgovor
32:929 - Josip Broz Tito   /  Odgovor
321 - Alexis de Toqueville   /  Odgovor
321 - Alternativni oblici demokracije   /  Odgovor
321 - Antifaisti u Hrvatskoj   /  Odgovor
321 - Antifaisti u Hrvatskoj   /  Odgovor
321 - Jednakopravnost vjera u Hrvatskoj, Austriji i Maarskoj (1848.-1918.)   /  Odgovor
321 - Klijentilizam   /  Odgovor
321 - Parlamentarizam   /  Odgovor
321 - Politike institucije   /  Odgovor
321 - Politiki sustav u vicarskoj   /  Odgovor
321 - Stranaki sustav u Francuskoj   /  Odgovor
321 - Stranaki sustav u Francuskoj   /  Odgovor
321 - kotska, Katalonija- nova drava?   /  Odgovor
321(497.75) - Politiki sustav RH   /  Odgovor
321:327 - Vanjska politika Japana u novom svjetskom poretku   /  Odgovor
323 - Logor Auschwitz   /  Odgovor
323 - Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
323 - Poljski suvemeni ekonomski odnos   /  Odgovor
323 - Poljsko suvremeno gospodarsko udo   /  Odgovor
323 - Rast nacionalizma na Balkanu tijekom 80-ih god. 20. st.   /  Odgovor
323 - Svjetska arita sukoba i ekonomski interesi   /  Odgovor
323(497.5) - Hrvatsko proljee   /  Odgovor
323.1 - Izrael i Palestina   /  Odgovor
327 - Cyber wars, internet ratovanje   /  Odgovor
327 - Diplomatske privilegije, imunitet i povlastice   /  Odgovor
327 - Diplomatski protokol   /  Odgovor
327 - Dva hrvatska referenduma (za samostalnost i za pristupanje EU)   /  Odgovor
327 - Hladni rat   /  Odgovor
327 - Institucije EU   /  Odgovor
327 - Islam   /  Odgovor
327 - Kuba i SAD   /  Odgovor
327 - Lobiranje u EU   /  Odgovor
327 - Marshallov plan i Trumanova doktrina   /  Odgovor
327 - Meunarodne nevladine organizacije   /  Odgovor
327 - NATO   /  Odgovor
327 - NATO i EU   /  Odgovor
327 - NATO i EU   /  Odgovor
327 - Odnos izmeu NATO-a i EU   /  Odgovor
327 - Odnosi Turske i Grke-pitanje Cipra   /  Odgovor
327 - Posljedice 2. svjetskog rata i hladni rat   /  Odgovor
327 - Priprema i strategije pregovaranja u meunarodnom kontekstu   /  Odgovor
327 - Uloga UN-a na prostoru Hrvatske u domovinskom ratu   /  Odgovor
327 - Vanjska i sigurnosna politika EU   /  Odgovor
327 - Vanjska i sigurnosna politika Europske unije   /  Odgovor
327 - Vanjska politika SAD-a nakon 11.9.2001.   /  Odgovor
327 - Vanjska politika SAD-a poslije 11.rujna 2001   /  Odgovor
327.3 - Dravne potpore   /  Odgovor
327.5 - Stvaranje pokreta Nesvrstanih   /  Odgovor
327.84: 941939/1945 - Tajne operacije u 2. svjetskom ratu   /  Odgovor
327: 93/99 - Napad na blizance 11. rujna 2001.   /  Odgovor
329 - Anarhizam   /  Odgovor
329 - Ante Paveli i ustae prije izbijanja rata   /  Odgovor
329 - Diskurs i ideologija   /  Odgovor
329 - Politike ideologije : Liberalizam (pojam slobode i drave, odnos liberalizma i demokracije, predstavnici liberalizma)   /  Odgovor
329 - Socijalizam   /  Odgovor
329:32 - Izbori u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
33 - Borba protiv siromatva   /  Odgovor
33 - Ekonomija danas   /  Odgovor
33 - Ekonomski rast   /  Odgovor
33 - Gospodarstvo zemalja u razvoju   /  Odgovor
33 - Inflacija i nezaposlenost   /  Odgovor
33 - Kapital, openito, drutva, novac   /  Odgovor
33 - Klasni sukobi   /  Odgovor
33 - Openito o rastu, stilizirani fakti i bazni matematiki model, Kuznetsovi fakti   /  Odgovor
33 - Prirodni resursi i kapital   /  Odgovor
33 - Problemi regionalnog razvoja Hrvatske   /  Odgovor
33 - Proces razvoja poduzea   /  Odgovor
33 - Siva ekonomija i mogunosti njezina suzbijanja   /  Odgovor
33 - Socijalna nejednakost i socijalna iskljuenost   /  Odgovor
33 - Socijalna politika u protestantizmu   /  Odgovor
33 - Tehnoloki napredak kao izvor gospodarskog rasta   /  Odgovor
33 - Trine strukture   /  Odgovor
33 - Uloga rejting agencija u financijskoj krizi   /  Odgovor
33 - ivotni standard u RH   /  Odgovor
33:339 - Meunarodne investicije   /  Odgovor
33:656 - Postupak i metodologija studije izvodljivosti   /  Odgovor
330 - Analiza gospodarskog rasta u najznaajnijim gosp. svijeta   /  Odgovor
330 - Dravna potronja u Republici Hrvatskoj ( od 2000.-2010.)   /  Odgovor
330 - Negativne posljedice deflacije   /  Odgovor
330 - Trite kapitalnih dobara - specifinosti i ravnotea   /  Odgovor
330 - Uloga dravne potronje u gospodarstvu   /  Odgovor
330.34 - Kapitalizam   /  Odgovor
330.34:93/99 - Gospodasrtvo Japana nakon 2. sv. rata   /  Odgovor
331 - Analiza kretanja stope nezaposlenosti u RH   /  Odgovor
331 - Mjere aktivne politike zapoljavanja   /  Odgovor
331 - Politika zapoljavanja u Europskoj uniji   /  Odgovor
331 - Specifinosti nezaposlenosti u tranzicijskim gospodarstvima   /  Odgovor
331 - Zaposlenost i nezaposlenost u Koprivniko-krievakoj upaniji   /  Odgovor
331:338 - Nezaposlenost i plae   /  Odgovor
331:34 - Ljudska prava u radnoj okolini   /  Odgovor
331:61 - Ergonomija u ouvanju zdravlja djelatnika OB Koprivnica   /  Odgovor
336 - Burze   /  Odgovor
336 - Burze - New York, Tokio, Zagreb   /  Odgovor
336 - Burzovni indeksi   /  Odgovor
336 - Ciljevi Hrvatske narodne banke   /  Odgovor
336 - ekovi   /  Odgovor
336 - Devalvacija valute u Hrvatskoj-od nastanka do danas   /  Odgovor
336 - Dionice i javni udio   /  Odgovor
336 - Dionika trita, dionice, trgovanje dionicama, burze   /  Odgovor
336 - Doprinosi za zdravstvo u RH i drugim zemljama EU   /  Odgovor
336 - Europska sredinja banka   /  Odgovor
336 - Financiranje politikih stranaka   /  Odgovor
336 - Financiranje poslovanja korporacijskim obveznicama u javnom sektoru   /  Odgovor
336 - Financiranje visokog kolstva u RH   /  Odgovor
336 - Fiskalni poticaji tednji za mirovinu u izabranim zemljama Europe   /  Odgovor
336 - Harmonizacija direktnih poreza u Europskoj uniji   /  Odgovor
336 - Hipotekarna kriza u SAD-u   /  Odgovor
336 - Instrumenti monetarne politike u praksi Hrvatske narodne banke   /  Odgovor
336 - Investicijsko bankarstvo   /  Odgovor
336 - Izvori financiranja investicija   /  Odgovor
336 - Javne ponude (IPO), burze kroz povijest, europske i svjetske burze   /  Odgovor
336 - Javni dug i gospodarski razvoj   /  Odgovor
336 - Javni vs. vanjski dug u zemljama EU   /  Odgovor
336 - Javno-privatno partnerstvo u turizmu   /  Odgovor
336 - Korespondentno bankarstvo   /  Odgovor
336 - Kreditiranje studenata- sallie mae   /  Odgovor
336 - Kreditne unije u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - MMF i inflacija   /  Odgovor
336 - Novac i njegovi oblici   /  Odgovor
336 - Novani surogati   /  Odgovor
336 - Novano trite   /  Odgovor
336 - Optimalna struktura javnih rashoda   /  Odgovor
336 - OTC ( Over-the-counter) financijsko trite   /  Odgovor
336 - Pasivni bankarski poslovi   /  Odgovor
336 - Pasivni bankarski poslovi   /  Odgovor
336 - Porez na dodanu vrijednost   /  Odgovor
336 - Porezne oaze; utaja poreza   /  Odgovor
336 - Porezni nadzor   /  Odgovor
336 - Porezni savjetnici ( povijest-razvoj, obaveze, prava; u svijetu i RH )   /  Odgovor
336 - Porezni sustav Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Porezni uinci prenesenih poreznih gubitaka i poreznih razlika   /  Odgovor
336 - Poslovna politika banaka   /  Odgovor
336 - Problemi u fiskalizaciji   /  Odgovor
336 - Proraun i proraunska politika u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj eura   /  Odgovor
336 - Sustavi deviznih teajeva u RH   /  Odgovor
336 - Svjetska trita kapitala   /  Odgovor
336 - Trite stambenih kredita   /  Odgovor
336 - Upravljanje strukturom kapitala (tui i vlastiti izvori financiranja)   /  Odgovor
336:65 - Financiranje poslovanja iz tuih izvora i utjecaj na likvidnost   /  Odgovor
336:657 - Primjer koritenja tehnike analize na primjeru indexa crobex   /  Odgovor
336:658 - Rizik u bankarstvu   /  Odgovor
338 - Gospodarski razvitak   /  Odgovor
338 - Kampovi RH- struktura, ponuda, iskoritenost   /  Odgovor
338 - Kongresni turizam u Hrvatskoj   /  Odgovor
338 - Kulturno-povijesna batina u funkciji razvoja turizma grada Opatije   /  Odgovor
338 - Mogunost razvitka sportsko-rekreacijskog turizma na rijeci Dravi   /  Odgovor
338 - Mogunosti produljenja turistike sezone u RH   /  Odgovor
338 - Mogunosti razvoja nautikog turizma u Hrvatskoj   /  Odgovor
338 - Nematerijalna kulturna batina Republike Hrvatske pod zatitom UNESCO-a i utjecaj na kulturni turizam   /  Odgovor
338 - Obiljeja turistiki emitivnog trita Hrvatske izvan EU   /  Odgovor
338 - Odrivi razvoj i ruralni turizam   /  Odgovor
338 - OPG   /  Odgovor
338 - Originalni suveniri kontinentalne Hrvatske   /  Odgovor
338 - Plava zastava i Green Globe   /  Odgovor
338 - Plitvika jezera-turistiki potencijal   /  Odgovor
338 - Podravski motivi   /  Odgovor
338 - Politiki turizam   /  Odgovor
338 - Ponuda i potranja za kulturnim manifestacijama Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
338 - Privatizacija u Hrvatskoj   /  Odgovor
338 - Proces razvoja turistike destinacije   /  Odgovor
338 - Profitabilnost poljoprivrednih gospodarstava Hrvatske od 1990.-2010. godine   /  Odgovor
338 - Promjene turistike potranje i megatrendovi   /  Odgovor
338 - Regionalni razvoj poljoprivrede Republike Hrvatske   /  Odgovor
338 - Stanje i mogunost razvoja koprivnike vinske ceste   /  Odgovor
338 - Suvremeni trendovi u turizmu   /  Odgovor
338 - Turizam i politika zapoljavanja u RH   /  Odgovor
338 - Turizam temeljen na prirodi, pustolovni turizam, avanturizam   /  Odgovor
338 - Ugostiteljski subjekti u ruralnom turizmu (regulativa, propisi, pravo)   /  Odgovor
338 - Uloga drave u trinom gospodarstvu   /  Odgovor
338 - Utjecaj naivne umjetnosti na razvoj turizma   /  Odgovor
338 - Vjerski turizam u Ludbregu   /  Odgovor
338 - Vjerski turizam u Ludbregu ( i vjerski turizam openito)   /  Odgovor
338 - Wellnes u Hrvatskoj   /  Odgovor
338 - Zdravstveni i wellnes turizam   /  Odgovor
338 - Znaaj investicijskih projekata u turizmu i ugostiteljstvu   /  Odgovor
338 - Znaaj projekta izgradnje Muzeja krapinskih neandertalaca za turizam Krapinsko-zagorske upanije   /  Odgovor
338 - Znaaj stanovnitva za razvoj ekoturizma   /  Odgovor
338:004.7 - Uloga elektronike trgovine u poslovanju turistikih agencija   /  Odgovor
338:2 - Vjerski turizam   /  Odgovor
338:316 - Predrasude i stereotipi kao prepreka susreta i proimanja kultura u turistikom kontaktu   /  Odgovor
338:502/504 - Turizam i trendovi u zatienim podrujima prirode   /  Odgovor
338:502/504 - Utjecaj luke Pula na nacionalni park Brijuni   /  Odgovor
338:631 - Zemljine zajednice   /  Odgovor
338:658 - Motivi dolaska turista u hrvatske hotele   /  Odgovor
338:66 - Gastronomska i enoloka ponuda kontinentalne Hrvatske   /  Odgovor
338:796 - Rafting u Hrvatskoj   /  Odgovor
338:908 - Kulturni turizam na podruju grada Koprivnice   /  Odgovor
338:908 - Turistika ponuda Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
338:908 - Turizam Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
338:908 - Vanost turistikih manifestacija za turizam Koprivnice   /  Odgovor
339 - BRICS- znaajke i perspektive   /  Odgovor
339 - Carine i meunarodno otpremnitvo   /  Odgovor
339 - Carine-carinska politika   /  Odgovor
339 - Carinska uprava u RH   /  Odgovor
339 - CEFTA   /  Odgovor
339 - Europska monetarna unija i njene institucije   /  Odgovor
339 - Europska unija kao initelj razvoja malog i srednjeg poduzetnitva u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
339 - Europski fondovi predpristupne pomoi (IPA program)   /  Odgovor
339 - Europski monetarni sustav   /  Odgovor
339 - Globalizacija   /  Odgovor
339 - Globalizacija i suvremeni globalizacijski procesi   /  Odgovor
339 - Gospodarstvo Indije   /  Odgovor
339 - Gospodarstvo zemalja u razvoju   /  Odgovor
339 - Izvoz drvne industrije na talijansko trite   /  Odgovor
339 - Kineska brodogradnja i utjecaj na gospdarstvo   /  Odgovor
339 - Klasifikacija prodavaonica i ostali oblici prodaje u trgovini na malo u RH   /  Odgovor
339 - Komisijski zapisnik i reklamacije   /  Odgovor
339 - Komisijski zapisnik i reklamacije   /  Odgovor
339 - Konfekcija   /  Odgovor
339 - Konkurentnost Europske Unije i SAD-a   /  Odgovor
339 - Konkurentnost industrije u Europskoj uniji   /  Odgovor
339 - Konkurentnost vicarske i njezin odnos sa EU   /  Odgovor
339 - Koritenje predpristupnih fondova EU za podruje KC-K, V i Meimurske upanije   /  Odgovor
339 - Korporativna analiza web stranica hrvatskih maloprodavaa   /  Odgovor
339 - Lokacija prodavaonice   /  Odgovor
339 - Maloprodajna mrea Koprivniko-krievake upanije (trgovina openito)   /  Odgovor
339 - Maloprodajni lanci u prodaji u Hrvatskoj   /  Odgovor
339 - Mogunosti financiranja hrvatskih poduzea iz sredstava EU   /  Odgovor
339 - Mogunosti financiranja hrvatskih poduzea iz sredstava EU   /  Odgovor
339 - NAFTA (Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj trgovini)   /  Odgovor
339 - Neizravan izvoz u Italiju   /  Odgovor
339 - Optimalni vanjski dug   /  Odgovor
339 - Poslovni rizici u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
339 - Povijesni razvoj trgovine i vrste trgovina   /  Odgovor
339 - Pravo dampinga   /  Odgovor
339 - Preuzimanje robe od dobavljaa   /  Odgovor
339 - Preuzimanje robe od dobavljaa   /  Odgovor
339 - Prihvaenost prodavaonica uradi sam   /  Odgovor
339 - Prodajna dokumentacija   /  Odgovor
339 - Prodajni razgovor   /  Odgovor
339 - Putevi i naini izlaska na strana trita   /  Odgovor
339 - Razvoj obrtnitva i obrtnitvo danas u Koprivniko-krievakoj upaniji   /  Odgovor
339 - Razvoj trgovine na malo u zemljama bive SFRJ   /  Odgovor
339 - Strategije ulaska na inozemno trite   /  Odgovor
339 - Svjetska trgovinska organizacija, globalna trgovina   /  Odgovor
339 - Trgovina automobilima u Hrvatskoj   /  Odgovor
339 - Ugostiteljska tradicija Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
339 - Uloga klastera u poveanju regionalne konkurentnosti   /  Odgovor
339 - Utjecaj procesa globalizacije na strateke promjene u poduzeu   /  Odgovor
339 - Utjecaj SAD-a na gospodarstvo Meksika   /  Odgovor
339 - Utvrivanje podrijetla robe   /  Odgovor
339 - Vrste poslova i djelatnosti u vanjskoj trgovini   /  Odgovor
339 - Zadrati kunu ili uvesti euro   /  Odgovor
339 - Znaaj joint marketinga u razvojnoj strategiji   /  Odgovor
339:004 - RFID, metrofuture store   /  Odgovor
339:336 - Prednosti ulaska u monetarnu uniju   /  Odgovor
339:355/359 - Ratno profiterstvo   /  Odgovor
339:65 - Blagajniko poslovanje   /  Odgovor
339:65 - Ekonomija usluga (otvaranje ureda sudskog tumaa - procjena trokova)   /  Odgovor
339:65 - Naruivanje robe u prodavaonici   /  Odgovor
339:658 - Izvozna konkurentnost Hrvatske   /  Odgovor
339:658 - Strategije izlaska na strana trita hrvatskih maloprodavaa   /  Odgovor
339:658 - Utjecaj globalizacijskih procesa u Hrvatskoj   /  Odgovor
339:658.8 - Povijest i nastanak,privlanost prodavaonica Uradi sam   /  Odgovor
339:658.8 - Proces informiranja i proces donoenja odluka o kupnji u M-trgovini   /  Odgovor
339:908 - Trgovina u Koprivnici   /  Odgovor
34 - Zatita trinog natjecanja u RH   /  Odgovor
34 - Banka kao obveznik u sprjeavanju paranja novca   /  Odgovor
34 - Drutvo osoba   /  Odgovor
34 - Europska konvencija o ljudskim pravima   /  Odgovor
34 - Genocid u Ruandi 1994., GACACI   /  Odgovor
34 - Graanska prava u 17. i 18. st.   /  Odgovor
34 - Kako su nastali hrvatski tajkuni   /  Odgovor
34 - Kaznena djela protiv asti i ugleda   /  Odgovor
34 - Komanditno drutvo   /  Odgovor
34 - Konvencija o pravima djeteta   /  Odgovor
34 - Konvencija o pravima djeteta   /  Odgovor
34 - Koprivniki zatvor, Kotarski sud u Koprivnici   /  Odgovor
34 - Koritenje javnog dobra   /  Odgovor
34 - Krenje ljudskih prava u Sjevernoj Koreji   /  Odgovor
34 - Ljudska prava i temeljne slobode ovjeka   /  Odgovor
34 - Meunarodna zatita prava ena   /  Odgovor
34 - Meunarodni kazneni sudovi   /  Odgovor
34 - Meunarodno posvojenje   /  Odgovor
34 - Naelo zakonitosti uprave u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
34 - Naknada za izvlatenje nekretnina   /  Odgovor
34 - Neopravdani razlozi za otkaz   /  Odgovor
34 - Obiteljsko nasilje   /  Odgovor
34 - Oevidi prometnih nesrea   /  Odgovor
34 - Odnos policijske ovlasti uporabe tueg prijevoznog sredstva i telekomunikacijskog ureaja i instituta krajnje nude   /  Odgovor
34 - Osnivanje trgovakih drutava   /  Odgovor
34 - Otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
34 - Otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
34 - Plaa i druga materijalna prava slubenika i namjetenika u javnim slubama   /  Odgovor
34 - Plae u javnom i privatnom sektoru   /  Odgovor
34 - Pojam zastare: zastara kaznenih djela   /  Odgovor
34 - Politike trinog natjecanja i zatite potroaa u EU   /  Odgovor
34 - Postupak ocjene radne sposobnosti radnika   /  Odgovor
34 - Postupak utvrivanja mirovinskog staa   /  Odgovor
34 - Pravna zatita od utnje uprave u hrvatskom pravu   /  Odgovor
34 - Pravo na pristup informacijama   /  Odgovor
34 - Produena primjena pravnih pravila iz kolektivnog ugovora   /  Odgovor
34 - Profesionalna odgovornost lijenika u osiguranju   /  Odgovor
34 - Prostitucija kao prekraj   /  Odgovor
34 - Reforma poreznog sustava Republike Hrvatske   /  Odgovor
34 - Rjeenje o odbijanju zahtjeva za gradnju   /  Odgovor
34 - Rjeenje o postavljanju skrbnika   /  Odgovor
34 - Slobodno kretanje robe   /  Odgovor
34 - Sudska nadlenost za radne sporove   /  Odgovor
34 - Trgovaki sud RH   /  Odgovor
34 - Trgovina ljudima u EU - povijest, statistika   /  Odgovor
34 - Tvrtka trgovakog drutva   /  Odgovor
34 - Uloga dravne revizije u borbi protiv korupcije   /  Odgovor
34 - Uloga obitelji u Ustavu Republike Hrvatske i Obiteljskom zakonu   /  Odgovor
34 - Uloga socijalne skrbi u branim sporovima   /  Odgovor
34 - UNCITRAL model - Zakon o meunarodnoj trgovakoj arbitrai   /  Odgovor
34 - Utjecaj lienja poslovne sposobnosti na roditeljsku skrb   /  Odgovor
34 - Valjani i nevaljani razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
34 - Vrste kazni   /  Odgovor
34 - Vrste prekrajnopravnih sankcija za prekraje iz radnih odnosa   /  Odgovor
34 - Zakoni javne komunikacije u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
34 - Zasnivanje i prestanak radnog odnosa   /  Odgovor
34 - Zatita prava potroaa   /  Odgovor
34(094) - Javna nabava u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
34(094) - Rjeenje o promjeni osobnog imena   /  Odgovor
34(497.5) - Prijam u dravnu slubu   /  Odgovor
34:007 - Pristup informacijama   /  Odgovor
34:316.36 - Obiteljska politika u Jugoslaviji 1950.-1990. godine   /  Odgovor
34:339 - Prestanak trgovakog drutva, steaj, likvidacija   /  Odgovor
34:36 - Posvajanje   /  Odgovor
34:36 - Rjeenje o smjetaju maloljetnika u obitelj udomitelja   /  Odgovor
34:36 - Ureenje posebnog skrbnitva za dijete prema novom obiteljskom zakonu   /  Odgovor
34:616 - Prava duevno bolesnog pacijenta   /  Odgovor
34:616 - Ubrojivost   /  Odgovor
34:658.8 - Odgovornost za materijalne nedostatke stvari   /  Odgovor
34:949.75 - Izbor za gradonaelnika u gradu Koprivnici   /  Odgovor
34:949.75 - Reforme Marije Terezije i Josipa II.   /  Odgovor
35 - Grad koprivnica kao jedinica lokalne samouprave   /  Odgovor
35 - Graanski nadzor nad radom policije kao nuan demokratski mehanizam u unaprjeivanju rada policije i podizanju standarda zatite ljudskih prava.   /  Odgovor
35 - Koncesije na vodne resurse u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
35 - Ovlasti zatitara - tehniara sigurnosti u privatnoj zatiti   /  Odgovor
35 - Povijest protuprovalnih alarmnih ureaja   /  Odgovor
35 - Zajednice opina u SFRJ   /  Odgovor
35 - Zakonske ovlasti i pravo postupanja uvara u primjeni ovlasti   /  Odgovor
355/359 - Diplomacija i pijunaa   /  Odgovor
355/359 - Elementi sustava nadzora obavjetajnih slubi i njihov utjecaj ma sigurnosno-obavjetajnu djelatnost   /  Odgovor
355/359 - Koprivniani u domovinskom ratu   /  Odgovor
355/359 - RH u sigurnosnoj arhitekturi EU   /  Odgovor
355/359 - Rusko-gruzijski rat   /  Odgovor
355/359 - Utjecaj nedravnih subjekata na nacionalnu sigurnost Republike Hrvatske   /  Odgovor
355/359:94 - Domovinski rat na podruju Slavonije i Baranje   /  Odgovor
36 - Dopunsko i zdravstveno osiguranje   /  Odgovor
36 - Odnos socijalne podrke i depresivnosti kod slijepih i slabovidnih osoba   /  Odgovor
36 - Osiguranje i osiguravajue kue   /  Odgovor
36 - Osiguranje imovine   /  Odgovor
36 - Osiguravateljne institucije u RH   /  Odgovor
36 - Priznavanje prava na starosnu mirovinu   /  Odgovor
36 - Roditeljstvo osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Smjetaj djeteta u udomiteljskoj ustanovi   /  Odgovor
36 - Smjetaj djeteta u udomiteljsku ustanovu   /  Odgovor
36 - Sustavi upravljanja sigurnou novarskih institucija   /  Odgovor
36 - Tjelesni invaliditet (oblici i metode rada)   /  Odgovor
36 - Trend privatizacije u skrbi za starije   /  Odgovor
36:336 - Mirovinski sustav RH i fiskalni poticaji tednji za mirovinu   /  Odgovor
36:339 - Financijski rizici i naini osiguranja u vanjskoj trgovini   /  Odgovor
36:34 - Posvajanje   /  Odgovor
364 - Financiranje rodilja i roditeljskih potpora u RH   /  Odgovor
37 - Dijete u 21. stoljeu   /  Odgovor
37 - Djeca s posebnim potrebama u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture   /  Odgovor
37 - Estetski odgoj   /  Odgovor
37 - Etiki problem u koli   /  Odgovor
37 - Feminizacija uiteljske struke u Hrvatskoj   /  Odgovor
37 - Igre i igrake 21. stoljea   /  Odgovor
37 - Ivan Filipovi-Mali tobolac (podaci o autoru, kritike...)   /  Odgovor
37 - Jaanje kompetencija roditelja i odgojitelja putem web stranica   /  Odgovor
37 - Komunikacija u predkolskoj dobi   /  Odgovor
37 - Medijska pismenost   /  Odgovor
37 - Montessori materijali   /  Odgovor
37 - Naini financiranja i sustav obrazovanja u Hrvatskoj   /  Odgovor
37 - Nasilje nad djecom   /  Odgovor
37 - Nejednakost u obrazovanju   /  Odgovor
37 - Ocjenjivanje u alternativnim kolama   /  Odgovor
37 - Odnosi meu uenicima u razredu   /  Odgovor
37 - Pojava i razvoj antropologije odgoja i obrazovanja s posebnim osvrtom na RH   /  Odgovor
37 - Povijest socijalne pedagogije u Hrvatskoj   /  Odgovor
37 - Povijest srednje kole Koprivnica   /  Odgovor
37 - Pravo na obrazovanje i 21. stoljee   /  Odgovor
37 - Presvice, in-service i probation u cjeloivotnom obrazovanju uitelja   /  Odgovor
37 - Rad s autistinom djecom   /  Odgovor
37 - Razlike u razvoju djeaka i djevojica   /  Odgovor
37 - Razredni ugoaj   /  Odgovor
37 - Razvoj nacionalnog kurikuluma i uloga uitelja u svijetu   /  Odgovor
37 - Reggio pedagoka koncepcija, interna dokumentacija   /  Odgovor
37 - Rodna nejednakost u obrazovanju, povijest enskog obrazovanja, nedostatak enske perspektive u znanosti i umjetnosti   /  Odgovor
37 - Savjetovanje roditelja u izboru igrake prema motorikom razvoju djeteta   /  Odgovor
37 - Socijalizacija osoba s intelektualnim tekoama   /  Odgovor
37 - Stipendiranje visokoobrazovanog kadra u Hrvatskoj   /  Odgovor
37 - Suradnja vrtia i obitelji   /  Odgovor
37 - Suvremeni oblici komunikacije s roditeljima   /  Odgovor
37 - Terenska nastava iz geografije   /  Odgovor
37 - Uloga domae zadae   /  Odgovor
37 - Uloga obrazovanja u razvoju drave   /  Odgovor
37 - Uloga odgajatelja u poticanju interaktivnih aktivnosti djece   /  Odgovor
37 - Uloga strunjaka edukacijsko rehabilitacijskog profila   /  Odgovor
37 - Uporabni predmeti i otpadni materijal   /  Odgovor
37 - Utjecaj roditeljskog odgoja na ponaanje djece   /  Odgovor
37 - Utjecaj vrnjaka i odgojna mo obitelji   /  Odgovor
37:004 - Dostupnost ICT-a djeci u osnovnoj koli   /  Odgovor
37:159.9 - Jezina djelatnost - sluanje, govorenje, itanje   /  Odgovor
37:159.9 - Kako razviti radne navike   /  Odgovor
37:159.92 - Kako odgoj utjee na identitet djeteta   /  Odgovor
37:159.95 - Prepisivanje / varanje na testovima uenika srednje kole   /  Odgovor
37:16 - Analiza etikog kodeksa uitelja   /  Odgovor
37:17 - Etiko i neetiko ponaanje uitelja   /  Odgovor
37:61 - Obrazovanje medicinskih sestara u Koprivnici   /  Odgovor
37:61 - Zdravstveni odgoj u kolama   /  Odgovor
37:613 - Higijena sna, prehrane i tjelesne aktivnosti predkolskog djeteta   /  Odgovor
37:616 - Odgoj i obrazovanje uenika s dijabetesom   /  Odgovor
37:7 - Darovito dijete   /  Odgovor
37:75 - Slikarske tehnike u djejem vrtiu   /  Odgovor
37:801 - Utjecaj slikovnice na pojavu i razvoj govora u predkolskoj dobi   /  Odgovor
371 - Alternativne kole: Rudolf Steiner; pedagogoija   /  Odgovor
371 - Bolonjski proces   /  Odgovor
371 - Individualizirana nastava   /  Odgovor
371 - Kompetencija nastavnika i uenika   /  Odgovor
371 - Mate Demarin   /  Odgovor
371 - Promet u razrednoj nastavi   /  Odgovor
371 - Socijalizacija uenika   /  Odgovor
371 - Suradnja muzeja i kole u upoznavanju batine   /  Odgovor
371 - Visoko obrazovanje u Koprivnici   /  Odgovor
371,3 - Centar za prirodno uenje matematike   /  Odgovor
371,3 - Umjetniko djelo kao poticaj za likovni rad   /  Odgovor
371.3 - Didaktika- nastavno ozraje   /  Odgovor
371.3 - Dvojezini odgoj i obrazovanje   /  Odgovor
371.3 - Film za djecu   /  Odgovor
371.3 - Holistiki pristup umjetniko-likovnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3 - Kreativnost uitelja u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3 - Lektira - odnos, praenje, vrednovanje, ocjenjivanje   /  Odgovor
371.3 - Metodika uenja stranog jezika   /  Odgovor
371.3 - Nastavna sredstva i pomagala i aktivnost sudionioka odgojno-obrazovnog procesa   /  Odgovor
371.3 - Organiziranje malih istraivanja s uenicima   /  Odgovor
371.3 - Pedagoka dokumentacija kao uvjet refleksne prakse odgajatelja   /  Odgovor
371.3 - Poetna nastava informatike u osnovnoj koli   /  Odgovor
371.3 - Poetno itanje i pisanje - usporedba HR sa Austrijom   /  Odgovor
371.3 - Pouavanje djece o seksualnosti   /  Odgovor
371.3 - Pravopisne vjebe: framatiko-fonoloke i pravogovorne   /  Odgovor
371.3 - Razvojni smjerovi metodike materinskog jezika u Hrvatskoj i Njemakoj   /  Odgovor
371.3 - Suradnja pedagoga i uitelja   /  Odgovor
371.3:159.95 - Pokazatelji djelotvornosti pouavanja   /  Odgovor
371.3:80 - Zaviajnost u nastavi hrvatskog jezika   /  Odgovor
371:658 - Nunost pedagokog iskustva za voenje pedagokih ustanova   /  Odgovor
372 - KATZ i CHARD - rad na projektu u vrtiu (njihove metode)   /  Odgovor
372 - Kompenzacijski programi u vrtiu   /  Odgovor
372 - Pedagog kao kreator procesa kontinuiranog uenja u predkolskoj ustanovi   /  Odgovor
372 - Samostalnost kod djece vrtike dobi   /  Odgovor
39 - Djetinjstvo nekad i danas   /  Odgovor
39 - Karnevalstvo i buroazijska histerija   /  Odgovor
39 - Klijeti na podravskom dijelu Bilogore   /  Odgovor
39 - Nematerijalna dobra Hrvatske   /  Odgovor
39 - Slava Kova   /  Odgovor
39 - Tradicijski nakit - Mori (izrada poslovnog plana)   /  Odgovor
39 - Tradicijski obrti Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
39 - Uskrsni i boini obiaji na podruju Meimurja i Podravine   /  Odgovor
39 - Znaaj pletarstva za Koprivniko-krievaku upaniju   /  Odgovor
39:91 - Kulturni obiaji, folklor, tradicija Cipra   /  Odgovor