Poetna - 5. Matematika, Prirodne znanosti


5. Matematika, Prirodne znanosti
502 - Zatiena prirodna batina Panonske Hrvatske   /  Odgovor
502/504 - Alelopatski odnosi   /  Odgovor
502/504 - Ekologizam   /  Odgovor
502/504 - Lai o globalnom zatopljenju   /  Odgovor
502/504 - Nacionalni park Brijuni   /  Odgovor
502/504 - Neka obiljeja rijeke Mure   /  Odgovor
502/504 - Odrivi razvoj-vode u RH   /  Odgovor
502/504 - Odrivi tehnoloki razvoj i obnavljanje resursa   /  Odgovor
502/504 - Oneienje vode za ljudsku potronju u internoj vodoopskrbnoj mrei   /  Odgovor
502/504 - Ozonske rupe   /  Odgovor
502/504 - Pitka voda u Africi   /  Odgovor
502/504 - Protokol iz Kyota   /  Odgovor
502/504 - Rast stanovnitva i ekoloka kriza   /  Odgovor
502/504 - Recikliranje kunog otpada   /  Odgovor
502/504 - Uinci znaajnih imenika okolia na ljudsko zdravlje s obradom podataka za Koprivniko-krievaku upaniju   /  Odgovor
502/504 - UNESCO-v rezervat biosfere Mura Drava Dunav u odnosu na odriv razvoj   /  Odgovor
502/504:338 - Mogunosti i ogranienja razvoja ekoturizma na podruju Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
502/504:34 - Inspekcijski nadzor s posebnim osvrtom na inspekciju zatite okolia   /  Odgovor
502/504:371.3 - Nacionalni park i park prirode-primjenjivost prirodoslovlja u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
505/504 - Meunarodno zakonodavstvo u politici zatite okolia   /  Odgovor
51 - Hilbertov hotel   /  Odgovor
51 - Kamatni raun   /  Odgovor
51 - Kompleksne funkcije, kompleksne varijable   /  Odgovor
51 - Kriterij konvergencije redova   /  Odgovor
51 - Numeriko deriviranje   /  Odgovor
51 - Teorija brojeva u osnovnoj koli-prosti i relativno prosti brojevi   /  Odgovor
51:004 - Temeljni pojmovi i rezultati teorije grafova   /  Odgovor
51:33 - Prognoziranje potranje primjenom modela jednostavne linearne regresije   /  Odgovor
52 - Astroestina fizika   /  Odgovor
52 - Egzoplaneti   /  Odgovor
52 - Grki filozofi zasluni za razvoj astronomije   /  Odgovor
52 - Svjetlosno oneienje   /  Odgovor
52/504 - Ekoloki imbenici koji utjeu na okoli   /  Odgovor
53 - Hookeov zakon   /  Odgovor
53 - Nelinearne elastine deformacije   /  Odgovor
53 - Nestacionarni hidrauliki proraun mree cijevi   /  Odgovor
53 - Obrnuti Carnotov kruni proces   /  Odgovor
53 - Otvoreni manometar   /  Odgovor
53 - Pisanje formula Einsteinovom notacijom   /  Odgovor
53 - Svjetlosne pojave u prirodi (boja neba, duga, mira, fatamorgana, polarna svjetlost...)   /  Odgovor
53 - UV zraenje (elektromagnetska zraenja)   /  Odgovor
53 - Zvuk - proizvodnja, irenje i izolatori zvuka   /  Odgovor
53:004 - Blokada kardana   /  Odgovor
54 - Dimenzioniranje ciklona za izluivanje estica iz otpadnih plinova   /  Odgovor
54 - Ekstrakcija vrstom fazom   /  Odgovor
54 - Emulzijski sustavi   /  Odgovor
54 - Izrada otopina   /  Odgovor
54 - Kationski tenzidi   /  Odgovor
54 - Prirodni i sintetski esteri   /  Odgovor
54 - Sapuni i saponifikacija   /  Odgovor
54 - Tijek kristalizacije u trokomponentnom sustavu s osvrtom na sustav N2O3-SiO-CaO   /  Odgovor
55 - Fizikalno-kemijska svojstva tla   /  Odgovor
55 - Gospodarenje otpadom i oneienje voda   /  Odgovor
55 - Hidroelektrana Lee   /  Odgovor
55 - Mjere zatite od poplava u Koprivniko-krievakoj upaniji   /  Odgovor
55 - Pustinje   /  Odgovor
55 - Svjetski dan voda   /  Odgovor
55 - Uvjeti pedogeneze na podruju Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
57 - Albinizam   /  Odgovor
57 - Bakterije u svakodnevnom ivotu   /  Odgovor
57 - Biljka u budunosti   /  Odgovor
57 - Biofiziki temelji fiziologije- biotransporti   /  Odgovor
57 - Biogeokemijski ciklusi   /  Odgovor
57 - Biomembranski potencijal   /  Odgovor
57 - Biotransporti (difuzija,prijenos tvari u organizmu)   /  Odgovor
57 - Bolest spavanja, tripanosomoza (trypanosoma brucei)   /  Odgovor
57 - Cjepiva protiv virusa   /  Odgovor
57 - Epigenetika   /  Odgovor
57 - Gelidium amansii   /  Odgovor
57 - GMO   /  Odgovor
57 - Hibridizacija   /  Odgovor
57 - Himere   /  Odgovor
57 - Hranjive podloge   /  Odgovor
57 - Izotopi   /  Odgovor
57 - Kleptoplastidi   /  Odgovor
57 - Klijanje   /  Odgovor
57 - Ledena doba (glacijali)   /  Odgovor
57 - Mikotoksini u hrani   /  Odgovor
57 - Mlijeno-kiselo vrenje   /  Odgovor
57 - Morfologija i fiziologija plijesni   /  Odgovor
57 - Odreivanje fekalnog streptokoka E. Coli u vodi za pie   /  Odgovor
57 - Odreivanje ukupnih i koliformnih bakterija u vodi za ljudsku potronju   /  Odgovor
57 - Osjetila-okus   /  Odgovor
57 - Osmoregulacija   /  Odgovor
57 - Osmoregulacija   /  Odgovor
57 - Penicillium chrysogenum   /  Odgovor
57 - Sperma   /  Odgovor
57 - Struktura, svojstva i metabolizam ugljikohidrata - disaharida   /  Odgovor
57 - Toksini   /  Odgovor
57 - Umami   /  Odgovor
57 - Voda i vlaga   /  Odgovor
57 - Zametni listii i razvoj tkiva i organa   /  Odgovor
57 - ivot stanice -biokemijski procesi u stanici   /  Odgovor
57.61 - Trakavice   /  Odgovor
57:17 - Eugenika   /  Odgovor
57:61 - Elektrina aktivnost stanice   /  Odgovor
57:61 - Genska terapija   /  Odgovor
57:61 - Glas   /  Odgovor
57:61 - Uzroci i uzronici bolesti (paraziti, gljivice, krpelji)   /  Odgovor
57:616 - Evolucija virusa,biologija tumora,biostatistika   /  Odgovor
57:616 - Smanjen rast   /  Odgovor
57:631 - Mutualizam   /  Odgovor
58 - Brljan (hedera helix)   /  Odgovor
58 - urica   /  Odgovor
58 - Gorocvijet   /  Odgovor
58 - Iaranost listova   /  Odgovor
58 - Koka (Erytroxylon coca)   /  Odgovor
58 - Kutikula   /  Odgovor
58 - Porodica Caulerpaceae   /  Odgovor
58 - Prilagodbe skiofita, heliofita i biljaka dugog i kratkog dana   /  Odgovor
58 - Tisa   /  Odgovor
58 - Uzgoj hrasta lunjaka   /  Odgovor
58:59 - Relikti   /  Odgovor
58:61 - Ljekovito tropsko voe   /  Odgovor
58:613 - Menta   /  Odgovor
58:615 - Droge-biljke sa sluzima   /  Odgovor
58:615 - Ricinusovo ulje (ricini oleum)   /  Odgovor
59 - Dinosauri na hrvatskom tlu   /  Odgovor
59 - Dugoivci   /  Odgovor
59 - Glodavci i njihovo ponaanje   /  Odgovor
59 - Leptiri   /  Odgovor
59 - Mi bodlja -narodno ime za Nezumia Sclerorhynchus   /  Odgovor
59 - Pauci skakai   /  Odgovor
59 - Trovanje ivotinja kao razlog izumiranja vrsta-vukovi   /  Odgovor
59 - abe gatalinke   /  Odgovor