Poetna - 8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost


8. Jezici, Znanost o jeziku, Knjievnost
80 - etiri podravska mjesna govora   /  Odgovor
80 - initelji uspjenosti javnog govora   /  Odgovor
80 - Esperantisti u urevcu izmeu dva rata-njihova tiskana djela   /  Odgovor
80 - Javni diskurs   /  Odgovor
80 - Latinica   /  Odgovor
80 - Znaenjske tanine   /  Odgovor
80:801 - Najee jezine pogreke u medijima i novinskim naslovima   /  Odgovor
801 - Ulice grada Koprivnice (Etimologija imena)   /  Odgovor
81 - Jezici u drutvu   /  Odgovor
81 - Jezino izraavanje   /  Odgovor
81 - Jezik u javnoj komunikaciji   /  Odgovor
81 - Komunikacijski tekstovi   /  Odgovor
81 - Publicistiki funkcionalni stil   /  Odgovor
81:070 - Publicistiki funkcionalni stil   /  Odgovor
81:070 - Sportsko novinarstvo   /  Odgovor
82 - Astrid Lindgren i Pipi duga arapa   /  Odgovor
82.01 - Roman struje svijesti (pojam, nastanak, tehnika, pisanje)   /  Odgovor
82.09 - Alfred de Vigny   /  Odgovor
82.09 - Bajka (Komparacija bajke - I.B. Maurani i moderne bajke - hrvatski pisci)   /  Odgovor
82.09 - Drutvena aktualnost tematskog svijeta u romanima za mlade   /  Odgovor
82.09 - Mit i bajka   /  Odgovor
82.09 - Sematika teorija humora; humor kao intelektualna funkcija   /  Odgovor
820 - San Ivanjske noi - William Shakespeare i Platonovo shvaanje ivota kao sna   /  Odgovor
821,163,42(091) - Narodne izreke - nastanak   /  Odgovor
821.163.42.09 - Djeje pjesnitvo Dragutina Tadijanovia i Vladimira Nazora   /  Odgovor
821.163.42-1 - Zbirke hrvatske haiku poezije s ilustracijama   /  Odgovor
82-8 - Karl May   /  Odgovor
87 - Odiseja   /  Odgovor
886,2,09 - Autoreferencijalnost i testimonijalnost   /  Odgovor
886.2 - Antun Vramec (biografija)   /  Odgovor
886.2 - Hungarizmi u Sesvetama Podravskim   /  Odgovor
886.2(091) - Dijalektalno djeje stvaralatvo   /  Odgovor
886.2.09 - Fenomenologija svakidanjice u djelima Zvonimira Majdaka   /  Odgovor
886.2.09 - Interferencija teksta i glazbe u suvremenom hrvatskom djejem pjesnitvu   /  Odgovor
886.2.09 - Kajkavska drama/komedija u 18.st.   /  Odgovor
886.2.09 - Predaje u Povjesticama Augusta enoe   /  Odgovor
886.2.09 - Specifinost podravskog kraja (u knjievnom smislu)   /  Odgovor
886.2-1 - Lirika za djecu predkolskog uzrasta   /  Odgovor
886.2-1 - Pavlimir   /  Odgovor