Poetna - 9. Arheologija, Geografija, Biografije, Povijest


9. Arheologija, Geografija, Biografije, Povijest
908 - Chichen Itza-Maye   /  Odgovor
908 - Industrijsko-geografska obiljeja grada Koprivnice   /  Odgovor
908 - Iskoritenost i inventarizacija umjetnih jezera u Podravini   /  Odgovor
908 - Makedonija   /  Odgovor
908 - Organizacija ponude Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
908 - kolstvo u Koprivnici(povijest osnovnih kola   /  Odgovor
908 - oderica i ingi lingi - turistiki resursi Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
908 - Turizam otoka Paga   /  Odgovor
908:338 - Ekonomski razvoj Koprivniko-krievake upanije   /  Odgovor
908:338 - Gastronomska batina i njeno ukljuivanje u turizam   /  Odgovor
908:949.75 - Vukovarska bolnica (domovinski rat)   /  Odgovor
91 - Argentina-poljoprivredna velesila svijeta   /  Odgovor
91 - Bologna   /  Odgovor
91 - Drutveno geografska obiljeja Rasinje   /  Odgovor
91 - Edinburgh   /  Odgovor
91 - Farme i ranevi u Sjevernoj Americi   /  Odgovor
91 - Frankfurt   /  Odgovor
91 - Irska (turistika destinacija)   /  Odgovor
91 - Island-primjer brzog izlaska iz krize   /  Odgovor
91 - Italija   /  Odgovor
91 - Kina-gospodarska velesila svijeta   /  Odgovor
91 - Korula-povijesni razvoj turizma   /  Odgovor
91 - Kreta - Grka   /  Odgovor
91 - Leipzig   /  Odgovor
91 - Pitkost vode u Australiji   /  Odgovor
91 - Povijesno - geografske znaajke Subotice Podravske   /  Odgovor
91 - Religijski sastav stanovnitva Indije; prostorna distribucija,povijest,politika   /  Odgovor
91 - kotska   /  Odgovor
91:338 - Turistika ponuda grada Pule   /  Odgovor
91:338 - Turistika ponuda vedske   /  Odgovor
92 - Oscar Schindler   /  Odgovor
929 - Anna Frank   /  Odgovor
929 - Ante Paveli (poglavnik)   /  Odgovor
929 - Hitler   /  Odgovor
929 - Josip Vargovi -gradonaelnik Koprivnice   /  Odgovor
929 - Juraj Rasinjanin kod Sulejmana velianstvenog   /  Odgovor
929 - Lincoln   /  Odgovor
929 - Marija Juri Zagorka (enska prava)   /  Odgovor
929 - Napoleon Bonaparte   /  Odgovor
929:34 - Martin Luther King   /  Odgovor
929:53 - Albert Einstein   /  Odgovor
929:821.112.2 - Kafka (Proces) - nain pisanja   /  Odgovor
929:93/99 - Thomas Woodrow Willson i Liga naroda   /  Odgovor
93/94 - Prvi svjetski rat   /  Odgovor
93/99 - Berlinski zid i Europa; pad Berlinskog zida i zavretak hladnog rata   /  Odgovor
93/99 - Dekolonizacija Afrike   /  Odgovor
93/99 - Edukacija Afroamerikanaca kroz povijest u Americi   /  Odgovor
93/99 - Grko-perzijski ratovi   /  Odgovor
93/99 - Hitler i Mussolini rue versajski sustav   /  Odgovor
93/99 - Kolonijalizam u 19.st.   /  Odgovor
93/99 - Korejski rat   /  Odgovor
93/99 - Nelson Mandela   /  Odgovor
93/99 - Obitelj Romanov   /  Odgovor
93/99 - Opsada Bea 1683 i vjerske promjene nakon povlaenja Osmanlija   /  Odgovor
93/99 - Predrevolucionarna Rusija   /  Odgovor
93/99 - Robovlasnitvo-poeci   /  Odgovor
93/99 - panjolski graanski rat   /  Odgovor
93/99 - Tehnoloki i kulturni napredak poetkom 20.stoljea   /  Odgovor
93/99 - Trumanova doktrina   /  Odgovor
93/99 - Vijetnamski rat   /  Odgovor
93/99:323 - Demokratska Maarska nakon odlaska Sovjeta   /  Odgovor
93/99:336 - Velika ekonomska kriza 1929.   /  Odgovor
93/99:34 - Grofovi Herberstein u Ptuju   /  Odgovor
93/99:91 - Povijest Maarske i Budimpete   /  Odgovor
93:338 - Analiza ekonomskih imbenika renesansnog festivala grada Koprivnice   /  Odgovor
93:39 - Izgled i nakit renesansne ene   /  Odgovor
93:78 - Pjesme i plesovi u doba renesanse   /  Odgovor
930,85 - Mongoli   /  Odgovor
930,85 - Stonehenge   /  Odgovor
930.85 - Aleksandar Veliki   /  Odgovor
930.85 - Don Quijote, tema kritike   /  Odgovor
930.85 - Gradovi Inka i Maja   /  Odgovor
930.85 - Ikone   /  Odgovor
930.85 - Kultura i turizam Egipta   /  Odgovor
930.85 - Legenda o Picokima   /  Odgovor
930.85 - Malta - turizam, zemljopis, povijest   /  Odgovor
930.85 - Medici- zanimljivosti o obitelji, utjecaj na kulturu   /  Odgovor
930.85 - Svetite Delfi   /  Odgovor
930.85 - Zigurat   /  Odgovor
94 - Dreyfusova afera   /  Odgovor
94 - Mihajlo Psel (Psellus, Psellos), grki filozof ( 11.st. ), povjesniar, Bizant   /  Odgovor
94 - Prvi svjetski rat   /  Odgovor
94 - Sarajevski atentat   /  Odgovor
94 - Siki (narod Indije)   /  Odgovor
94(100) - Informacijski biro komunistikih partija   /  Odgovor
94(497.5) - Stjepan Sarkoti - vojna i politika djelatnost   /  Odgovor
94(497.5) - Vojne, crkvene i ekonomske prilike u Koprivnici 17. stoljea. Mitovi i legende vezane uz Podravinu i koprivniki kraj   /  Odgovor
94(497.5) - Vojnokrajiki ustroj na koprivniko-urevakom podruju (ustroj kapetanija,demografija)   /  Odgovor
941914/1918 - Prvi svjetski rat, zanimljivosti   /  Odgovor
941939/1945 - Erwin Rommel, njemaki general   /  Odgovor
941914/1918 : 93/99 - Posljedice Prvog svjetskog rata   /  Odgovor
940.53/.54 - Napad na Pearl Hrbor   /  Odgovor
940.53/.54 - Operacija Barbarossa   /  Odgovor
940.53/.54 - Projekt Manhattan   /  Odgovor
949,75 - Koprivnica ( Koprivniki generalat) u 17.st.   /  Odgovor
949,75 - Nastanak hrvatsko-ugarskog primorja/ littorale hungaricorum   /  Odgovor
949,75 - Peteranec   /  Odgovor
949.71 - Diktatura kralja Aleksandra   /  Odgovor
949.71 - Diktatura kralja Aleksandra   /  Odgovor
949.75 - Ban Khuen Hedervary, banovanje Hedervaryja u Hrvatskoj   /  Odgovor
949.75 - Banovina Hrvatska   /  Odgovor
949.75 - Habsburka monarhija u 16. i 17. st   /  Odgovor
949.75 - Hrvatska u vrijeme Marije Terezije i Josipa II.   /  Odgovor
949.75 - Hrvatsko proljee   /  Odgovor
949.75 - Koprivnica i prosvjetiteljstvo   /  Odgovor
949.75 - Koprivnica u srednjem vijeku   /  Odgovor
949.75 - Koprivniki plac / trnica   /  Odgovor
949.75 - Logor Danica   /  Odgovor
949.75 - Logor Lepoglava   /  Odgovor
949.75 - Ludovik Anuvinac   /  Odgovor
949.75 - Picokijada   /  Odgovor
949.75 - Podravska republika i ivot u partizanima   /  Odgovor
949.75 - Povijesni razvoj gradske uprave grada Koprivnice od II. svjetskog rata do danas   /  Odgovor
949.75 - Povijest Legrada   /  Odgovor
949.75 - Povijest Podravine i grada urevca   /  Odgovor
949.75 - Razvoj Slavonije za vrijeme Domovinskog rata,razvoj industrije   /  Odgovor
949.75 - Reforme Ante Markovia   /  Odgovor
949.75 - Vila Parva (Koprivnica)   /  Odgovor
949.75 - Vojna krajina   /  Odgovor
949.75:355/359 - Samostalna i suverena Hrvatska (Balvan revolucija)   /  Odgovor
949.75:72 - Crkva Sv. Nikole u Koprivnici   /  Odgovor