Početna - 1. Filozofija, Psihologija


1. Filozofija, Psihologija
1 - Posrednici i spoznajne teorije   /  Odgovor
1(091) - Elejska škola   /  Odgovor
133 - Kult Velike Majke   /  Odgovor
159 - Diskriminacija starijih osoba iz perspektive starije osobe   /  Odgovor
159 - Interkulturalna komunikacija: značenje neverbalne komunikacije u različitim kulturama   /  Odgovor
159 - Konformizam   /  Odgovor
159 - Razvoj pozitivne slike o sebi kod predškolskog djeteta   /  Odgovor
159 - Uloga medicinske sestre u odnosu braće i sestara prema osobi s invaliditetom   /  Odgovor
159,9 - Žalovanje   /  Odgovor
159.9 - Abraham G. Maslow   /  Odgovor
159.9 - Adaptacija djece na novorođenče   /  Odgovor
159.9 - Aktivno slušanje kao preduvjet uspjeha u školi   /  Odgovor
159.9 - Aseretivna komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Aspekti života osoba s oštećenjem organskih sustava i kroničnim bolestima (osobe s invaliditetom)   /  Odgovor
159.9 - Bračna kvaliteta u trećoj životnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Bračna kvaliteta u trećoj životnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Društveno neprihvatljivo ponašanje   /  Odgovor
159.9 - Ego i obrambeni mehanizmi   /  Odgovor
159.9 - Emocije i komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Etologija i evolucijska razvojna psihologija   /  Odgovor
159.9 - Floortime   /  Odgovor
159.9 - Hermeneutika hipofize- nesvjesni um   /  Odgovor
159.9 - Komuniciranje i modeli komuniciranja   /  Odgovor
159.9 - Komunikacija između kultura   /  Odgovor
159.9 - Komunikologija - simbolički kod boja   /  Odgovor
159.9 - Kritički osvrt na stilove privrženosti kod djece i adolescenata   /  Odgovor
159.9 - Lažna sjećanja i povezanost svjedočenja   /  Odgovor
159.9 - Međukulturalne razlike u neverbalnoj komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Međuvršnjačko nasilje u adolescentnoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Mehanizmi obrane   /  Odgovor
159.9 - Mehanizmi suočavanja sa stresom   /  Odgovor
159.9 - Mentalno zdravlje starijih osoba   /  Odgovor
159.9 - Milenijska generacija i samopoštovanje   /  Odgovor
159.9 - Mobing i sindrom izgaranja na poslu ˝burn out˝   /  Odgovor
159.9 - Narcisoidnost   /  Odgovor
159.9 - Nasilje nad starijim osobama u ustanovama   /  Odgovor
159.9 - Nasilje nad starijim osobama u ustanovama   /  Odgovor
159.9 - Neverbalna komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Njemački jezik kao komunikacijsko sredstvo u turizmu RH (naglasak na komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Obavezni vojni rok i psihološki efekti na ročnike   /  Odgovor
159.9 - Očevi i djeca nakon razvoda   /  Odgovor
159.9 - Odgojni stilovi roditelja   /  Odgovor
159.9 - Odrednice obitelji koje utječu na razvoj djeteta   /  Odgovor
159.9 - Osnovni činitelji komunikacijskog procesa   /  Odgovor
159.9 - Ovisnosti o opojnim sredstvima ( humanistička teorija )   /  Odgovor
159.9 - Perfekcionizam s optimizmom i pesimizmom kod studenata kao osobine ličnosti   /  Odgovor
159.9 - Period prilagodbe rane i predškolske djece   /  Odgovor
159.9 - Pogrešne i dvojne dijagnoze darovite djece   /  Odgovor
159.9 - Poteškoće emocionalnog razvoja djeteta   /  Odgovor
159.9 - Pozitivna psihologija   /  Odgovor
159.9 - Poželjne karakteristike zdravstvenog djelatnika   /  Odgovor
159.9 - Prednosti i nedostatak trogeneracijske obitelji   /  Odgovor
159.9 - Prijateljstvo u starijoj dobi   /  Odgovor
159.9 - Pristup, prezentiranje i aktivno slušanje   /  Odgovor
159.9 - Propriocepcija   /  Odgovor
159.9 - Psihologija agresivnosti   /  Odgovor
159.9 - Psihologija učenja, kako naučiti učiti   /  Odgovor
159.9 - Rastava braka i dijete   /  Odgovor
159.9 - Razvoj u srednjem djetinjstvu   /  Odgovor
159.9 - Razvojne teorije ličnosti   /  Odgovor
159.9 - Sistemski model otpornosti   /  Odgovor
159.9 - Socijalna podrška i stres policijskih službenika   /  Odgovor
159.9 - Stavovi i znanje učenika o vršnjačkom nasilju u BBŽ-u   /  Odgovor
159.9 - Strah od javnog nastupa   /  Odgovor
159.9 - Stres kod studenata (COVID-19)   /  Odgovor
159.9 - Stres na radnom mjestu   /  Odgovor
159.9 - Teorije objektivnih odnosa   /  Odgovor
159.9 - Transakcijska analiza u komunikaciji s djecom   /  Odgovor
159.9 - Uloga empatije i aktivnog slušanja za uspješan rad zdravstvenih osoba s pacijentima   /  Odgovor
159.9 - Uloga obitelji u emocionalnom razvoju djeteta   /  Odgovor
159.9 - Uloga oca u razvoju rodno tipiziranih ponašanja djeteta   /  Odgovor
159.9 - Usklađenost verbalne i neverbalne komunikacije   /  Odgovor
159.9 - Usporedba percepcije boja kod životinja i ljudi   /  Odgovor
159.9 - Utjecaj razvoda roditelja na razvoj djeteta   /  Odgovor
159.9 - Važnost rane komunikacije   /  Odgovor
159.9 - Verbalna i neverbalna komunikacija   /  Odgovor
159.9 - Vještine slušanja u komunikaciji   /  Odgovor
159.9 - Značaj komunikacijskih vještina u sestrinstvu   /  Odgovor
159.9 - Životni skript   /  Odgovor
159.9 - Životni skript   /  Odgovor
159.9 ; 614 - Otežana verbalna komunikacija između pacijenta i medicinske sestre   /  Odgovor
159.9, 336 - Psihologija novca - radoholičari i osobne financije   /  Odgovor
169.9 - Uloga oca u razvoju rodno tipiziranih ponašanja djeteta   /  Odgovor
17 - Abortus i pravo na priziv savjesti   /  Odgovor
17 - Ekološka etika u funkciji zaštite okoliša   /  Odgovor
17 - Etičko i neetičko ponašanje/događaj   /  Odgovor
17 - Etika i eutanazija (etički aspekti)   /  Odgovor
17 - Nacistička medicina   /  Odgovor
17 - Osnovni etički pojmovi   /  Odgovor
17 - Paternalizam   /  Odgovor
17 - Pokusi na ljudima   /  Odgovor
17 - Surogat majčinstvo   /  Odgovor
618 ; 17 - Abortus   /  Odgovor