Početna - 3. Društvene znanosti


3. Društvene znanosti
061 ; 336 - Proračun Europske unije   /  Odgovor
31 - Demografsko starenje stanovništva   /  Odgovor
31 - Kointegracija potrošnje i ekonomskog rasta u RH   /  Odgovor
31 - Kretanje stanovništva unutar Hrvatske iza II. svj rata   /  Odgovor
31 - Metoda uzoraka   /  Odgovor
31 - Metode multivarijantne analize   /  Odgovor
31 - Migracija radne snage u svijetu   /  Odgovor
31 - Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2007. do 2016. - razlike po dobi, spolu i razini obrazovanja   /  Odgovor
31 - Pad nataliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   /  Odgovor
31 - Starenje populacije kao izazov modernog doba   /  Odgovor
31 - Statistička analiza kretanja broja zaposlenih žena u Hrvatskoj od 2001. do 2010.   /  Odgovor
31 - Thomas Bayes i tautologija   /  Odgovor
314 - Migracije hrvatskog stanovništva   /  Odgovor
314 - Migrantska kriza u Europi i Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Agresivnost kao oblik ponašanja navijačkih skupina   /  Odgovor
316 - Analiza prisutnosti visokoškolskih ustanova na mreži Tik Tok   /  Odgovor
316 - Body shaming   /  Odgovor
316 - Društvena uloga žena u srednjem i novom vijeku   /  Odgovor
316 - Elektroničko nasilje u medijima   /  Odgovor
316 - Globalizacija ( Kibernetski neokolonijalizam)   /  Odgovor
316 - Korištenje medija na javnim prostorima-etnografska studija o kafićima u Torontu i Zagrebu   /  Odgovor
316 - Kriza obrazovanja i odgoja (sociološki aspekt)   /  Odgovor
316 - Medijska pismenost   /  Odgovor
316 - Mladi i njihov identitet   /  Odgovor
316 - Multikulturalizam u Indiji   /  Odgovor
316 - Odgoj i obrazovanje cyber generacije   /  Odgovor
316 - Položaj i prava žena kroz povijest   /  Odgovor
316 - Položaj i prava žena u Francuskoj revoluciji   /  Odgovor
316 - Prednosti i nedostaci komunikacije na Internetu   /  Odgovor
316 - Proizvanje duhova   /  Odgovor
316 - Računalne igre - prednosti i mane   /  Odgovor
316 - Rad i pozicija žena u Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Rasizam   /  Odgovor
316 - Rat : ponašenje u ratu i zašto dolazi do rata   /  Odgovor
316 - Razlike u neverbalnoj komunikaciji između djevojčica i dječaka   /  Odgovor
316 - Reklame   /  Odgovor
316 - Religija i obrazovanje   /  Odgovor
316 - Resocijalizacija zatvorenika   /  Odgovor
316 - Sindrom silovanja   /  Odgovor
316 - Sindrom statusa   /  Odgovor
316 - Slava   /  Odgovor
316 - Socijalne teorije devijantnosti   /  Odgovor
316 - Udio medija na tržištu (rasprostranjenost medija)   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija u odgoju djece   /  Odgovor
316 - Žene kao radna snaga   /  Odgovor
316 - Žene u poslovnom svijetu   /  Odgovor
316, 338(497.5) - Sudjelovanje žena u poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   /  Odgovor
316.356.2 - Rizik suvremenih obitelji-usklađivanje radnih i obiteljskim obveza   /  Odgovor
316.4 - Društvo znanja   /  Odgovor
316.6 - Feminizam i žena današnjice   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvještavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvještavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316.6 - Predrasude i stereotipi kao prepreka u interkulturalnoj komunikaciji   /  Odgovor
316.6 - Rodna ideologija - seksizam, feminizam   /  Odgovor
316.6 - Stavovi o duševnim bolesnicima   /  Odgovor
316.6 - Tradicionalne i netradicionalne obitelji   /  Odgovor
316; 159.9 - Parasocijalno tugovanje   /  Odgovor
32 - Analiza predizbornog spota ( stilske figure, verbalna i neformalna komunikacija )   /  Odgovor
32 - Moral u politici   /  Odgovor
32 - Percepcija javnosti o vjerodostojnosti političara   /  Odgovor
32 - Političke institucije( zakonodavna, izvršna i sudska vlast),, političke stranke i interesne skupine   /  Odgovor
32 - Sabotaže i diverzije hrvatske emigracije   /  Odgovor
32 - Uloga EU u upravljanju javnim uslugama. Studija slučaja: Grad Bjelovar   /  Odgovor
32 - Utjecaj medija na zdravlje i zdravstvo   /  Odgovor
32 - Uvod u politologiju   /  Odgovor
321 - Višestranački sustav Hrvatske i Srbije   /  Odgovor
321.64 - Hitler i nacizam   /  Odgovor
323.1 - Česi u Drugoj Jugoslaviji   /  Odgovor
323.1 - Nacionalne manjine u RH i Hrvati kao nacionalna manjina   /  Odgovor
323.1 - Židovi u Daruvaru   /  Odgovor
325/326 - Migracije i socijalna integracija migranata u zemljama Europske unije   /  Odgovor
325/326 - Migracije i socijalna integracija migranata u zemljama Europske unije   /  Odgovor
325/326 - Utjecaj pandemije koronavirusa na migracije unutar Europske Unije   /  Odgovor
327 - Analiza odnosa EU i Rusije po završetku Hladnog rata   /  Odgovor
327 - Konkurentnost Švicarske i odnos sa EU   /  Odgovor
327 - Lokalna samouprava u Austrougarskoj monarhiji i suvremenoj Austriji   /  Odgovor
327 - Međunarodni položaj Republike Hrvatske tijekom i nakon Domovinskog rata   /  Odgovor
327 - Nacionalna strategija Rusije na globalnom i regionalnom planu   /  Odgovor
327 - NATO i EU   /  Odgovor
327 - Povijest diplomatskog komuniciranja   /  Odgovor
327 - Republika Hrvatska kao nova članica EU: jesmo li pogriješili   /  Odgovor
327 - RH pred vratima Europske unije - što nam donosi budućnost?   /  Odgovor
327 - Samozapošljavanje korištenje državnih poticaja i potpora   /  Odgovor
329 - Dr. Ivša Lebović   /  Odgovor
33 - Agrokor kao monopson   /  Odgovor
33 - Državni monopol   /  Odgovor
33 - Ekonomski rast : definicija, pojam, izvori   /  Odgovor
33 - Funkcija potrošnje u Hrvatskoj i Slovačkoj   /  Odgovor
33 - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
33 - Nobelova nagrada za ekonomiju   /  Odgovor
33 - Prirodni monopol   /  Odgovor
33 - Teorija igara (teorija odlučivanja)   /  Odgovor
33 - Teorijski osvrt na aktivne i pasivne mjere suzbijanja nezaposlenosti i na ˝odljev mozgova˝   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a EU s osvrtom na Hrvatsku   /  Odgovor
330 - Dinamika rasta BDP-a u RH od 1990 do danas   /  Odgovor
330 - Državni intervencionizam: neoliberalna teorija- primjer zemalja   /  Odgovor
330 - Ekonomska misao - stari RIm i Atena   /  Odgovor
330 - Klasična ekonomska misao   /  Odgovor
330 - Lokalne javne investicije   /  Odgovor
330 - Makroekonomski učinci cijene nafte na BDP i razinu cijena   /  Odgovor
330 - Modeliranje funkcije zaposlenosti u Hrvatskoj i Poljskoj   /  Odgovor
330 - Monetarna politika u vrijeme krize (osvrt na Hrvatsku)   /  Odgovor
330 - Što je nezaposlenost? Kako se mjeri? Analiza nezaposlenih osoba u BBŽ-u   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Adama Smitha   /  Odgovor
330 - Uloga kapitala u teoriji Karla Marxa   /  Odgovor
330 - Usporedba D. Smitha i Keynesa   /  Odgovor
330 - Utjecaj monetarizma na ekonomsku misao u RH   /  Odgovor
330.1 - Antimonopolska regulativa   /  Odgovor
330.1 - Bihevioralna ekonomija i teorija racionalnog izbora   /  Odgovor
330.1 - Bihevioralna eonomija i teorija racionalnog izbora   /  Odgovor
330.1 - Ekonomija nultog marginalnog troška   /  Odgovor
330.1 - Makroekonomska ravnoteža i oblici makroekonomskih ravnoteža u RH   /  Odgovor
330.1 - Oligopol: nesporazumni i sporazumni   /  Odgovor
330.1 - Pojam i obilježja oligopola : osvrt na tržište automobila u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
330.1 - Teorie o nezaposlenosti - klasične ekonomske teorije   /  Odgovor
330.34 - Ekonomski rast - hrvatska (ne)stvarnost   /  Odgovor
330.34 - Energenti kao činitelji ekonomskog rasta   /  Odgovor
330.34 - Obrazovanje i ekonomski razvoj   /  Odgovor
330; 65 - Uloga HNB u provođenju i reguliranju monetarne politike   /  Odgovor
331 - Diskriminacija žena na tržištu rada   /  Odgovor
331 - Ergonomija rada u proizvodnji   /  Odgovor
331 - Fleksibilno radno vrijeme   /  Odgovor
331 - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
331.1 - Radno vrijeme i efikasnost   /  Odgovor
331.1 - Štrajk kao konfliktni način rješavanja sporova   /  Odgovor
331.1 - Ugovori o radu - održavanje fleksibilnosti   /  Odgovor
331.1 - Utjecaj efekta obeshrabrenog radnika na tržište rada u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
331.2 - Nagrađivanje- napredovanje državnih službenika   /  Odgovor
331.4 - Sigurnost na radu   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost ( cjeloživotno učenje, zaposlenje u budućnosti )   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i politika suzbijanja nezaposlenosti   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i problem nezaposlenosti mladih u RH   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost tržišta rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost u RH od osamostaljenja do danas   /  Odgovor
331.5 - Politika tržišta rada u RH   /  Odgovor
331.5 - Položaj radnika i zarade na tržištu rada prema stušnju obrazovanja   /  Odgovor
331.5 - Problem nezaposlenosti mladih   /  Odgovor
331.5 - Reforma pasivnih mjera (naknada za nezaposlene) tijekom gospodarske krize   /  Odgovor
331.5 - Sloboda kretanja radnika u Europskoj Uniji   /  Odgovor
331.5 - Usporedba obrazovnog sustava i potreba hrvatskog tržišta rada   /  Odgovor
331.5; 342 - Kretanje ljudi unutar Europske Unije: s osvrtom na relevantnu sudsku praksu   /  Odgovor
334 - Strateški savezi   /  Odgovor
336 - Analiza i perspektiva mirovinskog sustava Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Analiza poslovanja banaka u RH s obzirom na veličinu - financijska analiza   /  Odgovor
336 - Analiza rizičnosti ulaganja u pijedine dionice hrvatskih banaka   /  Odgovor
336 - Analiza socijalnih troškova i koristi- social cost benefit   /  Odgovor
336 - aNALIZA TROŠKOVA PODUZEĆA   /  Odgovor
336 - Brodogradilišta (gospodarstvo Hrvatske)   /  Odgovor
336 - Budućnost kriptovaluta   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Ciljevi monetarne politike   /  Odgovor
336 - Crowdfunding- novi izvori financiranje   /  Odgovor
336 - Dužnički vrijednosni papiri   /  Odgovor
336 - Ekonomski učinci javnog duga na primjeru RH, Slovenije i BiH   /  Odgovor
336 - Euroizacija u RH   /  Odgovor
336 - Europska centralna (središnja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna (središnja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna banka   /  Odgovor
336 - Financijska tehnologija   /  Odgovor
336 - Financijske institucije   /  Odgovor
336 - Financijski sustav u RH: s naglaskom na međupozitne financijske institucije   /  Odgovor
336 - Financijsko izravnanje   /  Odgovor
336 - Financijsko računovodstvou obrazovnim institucijama   /  Odgovor
336 - Financijsko tržište i porezna politika u RH   /  Odgovor
336 - Financiranje poduzetničkog pothvata   /  Odgovor
336 - Financiraranje malih i srednih poduzeća   /  Odgovor
336 - Frankfurtska burza   /  Odgovor
336 - Građanska kriza -uzroci i posljedice   /  Odgovor
336 - HNB i bankarski sustav   /  Odgovor
336 - Inozemni dug RH   /  Odgovor
336 - Instrumenti i mjere monetarne politike FED-a u uvjedima globalne recesije   /  Odgovor
336 - Instrumenti platnog prometa s inozemstvom   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u novu opremu u poliklinici   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u projekt   /  Odgovor
336 - Izdavanje dionica   /  Odgovor
336 - Javni dug ( Hrvatska, svijet )   /  Odgovor
336 - Keynes-velika depresija(recept za rješavanje)   /  Odgovor
336 - Kratkoročna zaduživanja (pozajnica, kredit)   /  Odgovor
336 - Kratkoročno financiranje poduzeća   /  Odgovor
336 - Krediti građanima   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Lakoća pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Lakoća pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Likvidnost monetarnog sustava RH   /  Odgovor
336 - Međunarodna zajednička ulaganja u RH i svijetu   /  Odgovor
336 - Međunarodne financijske krize i zaduženost   /  Odgovor
336 - Mjenica   /  Odgovor
336 - Mogućnosti kreditiranja fizičkih osoba   /  Odgovor
336 - Monetarni ustroj Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Neformalni akteri u poreznoj i poljoprivrednoj politici   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioničarstvu   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Obveza poreza na dodanu vrijednost   /  Odgovor
336 - Oporezivanje multinacionalnilh kompanija   /  Odgovor
336 - OTC tržište - sekundarno tržište dionica (preko pulta - Over the Counter)   /  Odgovor
336 - Planiranje i kontrola troškova u hrvatskom javnom sektoru   /  Odgovor
336 - Platni promet u RH   /  Odgovor
336 - Poduzetnički menadžment; trošak kapitala u EU   /  Odgovor
336 - Pojam i funkcije institucionalnih investitiora   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji na investicije u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji za investicije - porezni praznik   /  Odgovor
336 - Porezni sustav Japana   /  Odgovor
336 - Posebnosti malih poreznih obveznika   /  Odgovor
336 - Poslovanje robnih burzi na internetu   /  Odgovor
336 - Poslovni anđeli ( business angels)   /  Odgovor
336 - Postupak osnivanja obrta   /  Odgovor
336 - Prednosti i nedostaci uvođenja eura: implikacije za Hrvatsku   /  Odgovor
336 - Preuzimanje Splitkse banke od strane OTP grupe   /  Odgovor
336 - Procedura utvrđivanja kreditne sposobnosti i odobravanja kredita poduzetniku   /  Odgovor
336 - Radničko dioničarstvo   /  Odgovor
336 - Razdioba ovlasti među razinama javne vlasti   /  Odgovor
336 - Razvoj bankarstva i bankarskih proizvoda   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj novca   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijske politike ekonomije ( Hrvatska i EU )   /  Odgovor
336 - Struktura kapitala   /  Odgovor
336 - Sudionici tržišta kapitala(s naglaskom na institucije tržišta kapitala u RH)   /  Odgovor
336 - Sustav osiguranja depozita u EU   /  Odgovor
336 - Štedionice i štedno-kreditne zadruge   /  Odgovor
336 - Štednja, investicije i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Što oporezivati? Dohodak, imovinu ili potrošnju?   /  Odgovor
336 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj Uniji   /  Odgovor
336 - Tržište novca u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Tržište novca u RH ( s osvrtom na tržište novca ZG 2007 - 2012)   /  Odgovor
336 - Ugovor o kreditu   /  Odgovor
336 - Uloga Europske banke za obnovu i razvoj za hrvatska poduzeća   /  Odgovor
336 - Uloga Hrvatske narodne banke nakon ulaska u EU   /  Odgovor
336 - Uloga međunarodnih institucija u (ne)rješavanju globalne krize   /  Odgovor
336 - Upravljanje kreditnim rizikom   /  Odgovor
336 - Upravljanje rizicimau bankama uz primjer   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzeća   /  Odgovor
336 - Uvođenje Eura u Hrvatsku (i općenito o valutama u Republici Hrvatskoj)   /  Odgovor
336(497.5) - Porez i porezni sustav Republike Hrvatske   /  Odgovor
336, 339 - Euro i tržišta kapitala u EU   /  Odgovor
336; 657 - Financijska izvješća poslovnih jedinica lokalne samouprave   /  Odgovor
336;336 - Međunarodne financijske krize i zaduženost   /  Odgovor
338 - Akumulacija kapitala i tehnološki napredak kao izvor rasta hrvatskog domaćeg proizvoda   /  Odgovor
338 - Analiza specifičnosti i uspješnosti turističkih klastera BBŽ   /  Odgovor
338 - Depresije i krize   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza u Hrvatskoj i svijetu   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza: šansa za novi početak   /  Odgovor
338 - Gospodarska tranzicija Republike Hrvatske   /  Odgovor
338 - Gospodarsko iskorištavanje Jadranskog mora (dopuna diplomskom radu)   /  Odgovor
338 - Istraživanje ruralnog turizma BBŽ   /  Odgovor
338 - Koncept marketinškog miksa na primjeru poduzeća Jamnica   /  Odgovor
338 - Konkurentnost - imperativ za opstanak   /  Odgovor
338 - Održivi razvoj ruralnih područja   /  Odgovor
338 - Paket mjera za digitalne financije Europske komisije   /  Odgovor
338 - Plan razvoja turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Poslovne zone grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Stvaranje i razvoj unutarnjeg europskog tržišta   /  Odgovor
338 - Trgovinska razmjena robe i usluga u RH   /  Odgovor
338 - Upravljanje prirodnim resursima u turizmu   /  Odgovor
338 - Usporedba farmaceutske industrije Hrvatske i Švicarske   /  Odgovor
338 - Zeleni BDP   /  Odgovor
338(091) - Njemačko gospodarstvo poslije drugog svjetskog rata   /  Odgovor
338(497.5) - Bjelovarska svilana   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarska struktura Primorsko-goranske županije   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarski položaj Republike Hrvatske kao nove članice EU   /  Odgovor
338(497.5) - Lokalni i ekonomski razvoj BBŽ-a   /  Odgovor
338(497.5) - Monetarna politika u Hrvatskoj - povijesni osvrt na monetarna događanja   /  Odgovor
338(497.5) - Nezaposlenost u RH od 2007. - 2016. godine ( razlike po dobi, spolu, razini obrazovanja )   /  Odgovor
338(497.5) - Tehnologija kao činitelj ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338(497.5) - Utjecaj prometnog sustava na lokaciju ekonomskih aktivnosti u BBŽ-u   /  Odgovor
338(497.5), 330.1 - Akumulacija kapitala i tehnološki napredak kao izvori rasta hrvatskog domaćeg proizvoda   /  Odgovor
338.2 - Poticanje poduzetništva u odabranim novim članicama EU (Hrvatska, Bugarska, Rumunjska i Slovenija)   /  Odgovor
338.2 - Zajednička poljoprivredna politika EU   /  Odgovor
338.2(497.5) - Privatizacija u Republici Hrvatskoj i njezini učinci   /  Odgovor
338.48 - Adrenalinski turizam   /  Odgovor
338.48 - Agroturizam u Hrvatskoj i Europi   /  Odgovor
338.48 - Agroturizam Zagrebačke županije   /  Odgovor
338.48 - Akcijski aranžman - Sicilija   /  Odgovor
338.48 - Analiza kongresne djelatnosti u RH   /  Odgovor
338.48 - Analiza sportsko turističke ponude grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Analiza tržišta lječilišnog turizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   /  Odgovor
338.48 - Analiza turističkog proizvoda Perua i utjecaj drevne civilizacije Inka na njegovu atraktivnost   /  Odgovor
338.48 - Azurna obala kao turistički proizvod   /  Odgovor
338.48 - Europska unija i održivi razvoj s obzirom na Hrvatsku   /  Odgovor
338.48 - Funkcije putničke agencije   /  Odgovor
338.48 - Gastronomija i enologija Istarske županije   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu, ekonomija doživljaja   /  Odgovor
338.48 - Izletnički program u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   /  Odgovor
338.48 - Konjički turizam u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Krstarenje kao oblik turističke ponude   /  Odgovor
338.48 - Mega manifestacije u sklopu urbanog turizma   /  Odgovor
338.48 - Mogućnost razvoja turističke destinacije Velikog Grđevca na nasljeđu Mate Lovraka   /  Odgovor
338.48 - Narodne igre i običaji (ruralni turizam)   /  Odgovor
338.48 - Novi trendovi turističke ponude i potražnje - primjer Samobor   /  Odgovor
338.48 - Održivost kulturnog turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Ponašanje turističkih potrošača   /  Odgovor
338.48 - Povijest razvoja hrvatskog rurizma   /  Odgovor
338.48 - Povijest razvoja hrvatskog turizma   /  Odgovor
338.48 - Projektiranje zdravstveno turističkih usluga na primjeru bjelovarskih toplica   /  Odgovor
338.48 - Prometna i turistička infrastruktura RH za turiste s posebnim potrebama   /  Odgovor
338.48 - Promotivne aktivnosti Hrvatske turističke zajednice   /  Odgovor
338.48 - razvoj agroturizma na području BBŽ   /  Odgovor
338.48 - Razvoj termi Sv. Martin na Muri   /  Odgovor
338.48 - Stanje agroturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji   /  Odgovor
338.48 - Strategija turističke politike   /  Odgovor
338.48 - Strukovne turističke organizacije u svijetu za kulturni turizam   /  Odgovor
338.48 - Stvorene atrakcije kao turistička ponuda u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Turistička destinacija Rab-razvojne inicijative   /  Odgovor
338.48 - Turistička ponuda BBŽ   /  Odgovor
338.48 - Turistički aranžman kao proizvod putničke agencije   /  Odgovor
338.48 - Turistički resursi Bjelovara i Daruvara   /  Odgovor
338.48 - Uloga Bjelovarskog sajma u razvoju turizma BBŽ   /  Odgovor
338.48 - Uloga turističkih sajmova u poslovnom marketingu turizma   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje ljudskim resursima u turističkom sektoru   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje okolišem i prirodnim resursima   /  Odgovor
338.48 - Urbani turizam Grada Zagreba   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj adventa na turizam Grada Zagreba   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoliš   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoliš   /  Odgovor
338.48 - Zdravstveni turizam s naglaskom na wellness   /  Odgovor
338.48 - Zimski turizam u Europi   /  Odgovor
338.48(091) - Povijest zdravstvenog turizma   /  Odgovor
338.48(497.5) - Turizam u RH kao izvozni proizvod   /  Odgovor
338.48; 658.8 - Psihologija online prodaje usluga u turizmu   /  Odgovor
339 - Agenda Europa 2020 i Europa 2030   /  Odgovor
339 - Cirkularna ekonomija   /  Odgovor
339 - Incoterms ugovori u međunarodnom poslovanju   /  Odgovor
339 - Industrija i pomorski promet Kine   /  Odgovor
339 - Institucionalizacija kohezijske politike izmkeđu Hrvatske i Poljske 2014.-2020. godinu.   /  Odgovor
339 - Iskorištenost sredstava EU fondova u Hrvatskoj po regijama   /  Odgovor
339 - Izazovi ekološke poljoprivrede nakon ulaska u EU   /  Odgovor
339 - Kina - nova gospodarska velesila   /  Odgovor
339 - Komparativna analiza projekata EU fondova   /  Odgovor
339 - Konzumerizam   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istražianja-projektivne tehnike i primjeri   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istraživanja   /  Odgovor
339 - Kvalitativna istraživanja-projektivne tehnike i primjeri   /  Odgovor
339 - Maloprodaja   /  Odgovor
339 - Marketinško okruženje: makro i mikro okruženje poduzeća   /  Odgovor
339 - Metode analize tržišta za poduzeća na području BBŽ-a   /  Odgovor
339 - Mogućnosti i izvori financiranja iz europskih fondova za hrvatske poduzetnike   /  Odgovor
339 - Nove zemlje članice EU i njihova konkurentnost u međunarodnoj razmjeni   /  Odgovor
339 - Operativni i financijski leasing (najam) s aspekta banke (najmodavca)   /  Odgovor
339 - Organizacijska prilagodba poduzeća otvorenom tržištu, mogućnosti prekograničnog outsourcinga   /  Odgovor
339 - Paritet kupovne moći   /  Odgovor
339 - Područja upotrebe blockchain tehnologije u opskrbnom lancu   /  Odgovor
339 - Pojavljivanje u medijima i percepcija potrošača ili pozicioniranost proizvoda   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika EU. Da li je Hrvatska povukla dovoljno sredstava iz EU fondova?   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika Europske Unije   /  Odgovor
339 - Problematični kupci i pogreške u odnosu s kupcima   /  Odgovor
339 - Raskid ugovora o leasingu   /  Odgovor
339 - Regionalni trgovinski sporazumi i WTO   /  Odgovor
339 - Ruralni turizam i EU fondovi   /  Odgovor
339 - Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala u Europskoj Uniji   /  Odgovor
339 - Specifičnosti istraživanja tržišta usluga   /  Odgovor
339 - Svjetska banka i Republika Hrvatska   /  Odgovor
339 - Svjetska trgovinska organizacija   /  Odgovor
339 - Trgovina - samostalna gospodarska djelatnost   /  Odgovor
339 - Tržište   /  Odgovor
339 - Ugovori o slobodnoj trgovini   /  Odgovor
339 - Uloga uvoza i izvoza roba u platnoj bilanci RH od 2000.-2015.   /  Odgovor
339 - Urbani razvoj i urbane politike   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na Europsku Uniju   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na investicije ( ulaganja )   /  Odgovor
339 - Uvozni i izvozni poslovi   /  Odgovor
339 - Vanjskotrgovinska razmjena BBŽ-a   /  Odgovor
339 - Zaštita potrošača   /  Odgovor
339 - Zaštita potrošača u RH   /  Odgovor
339 - Zaštita potrošača u RH   /  Odgovor
339 (091) - Razvoj poljoprivrede, obrta i trgovine u srednjem vijeku   /  Odgovor
339(091) - Povijesni razvoj trgovine   /  Odgovor
339, 327, 336 - Fiskalna politika Europske unije   /  Odgovor
339, 338(497.5) - Trgovina u RH   /  Odgovor
339.9 - Europske institucije i fondovi kao podrška malim i srednjim poduzećima   /  Odgovor
34 - Akti vlade RH   /  Odgovor
34 - Alternativni načini rješavanja radnih sporova u RH   /  Odgovor
34 - Izuzimanje djece iz obitelji u međunarodnim predmetima   /  Odgovor
34 - Javno bilježništvo   /  Odgovor
34 - Kazna zatvora   /  Odgovor
34 - Obiteljska mirovina   /  Odgovor
34 - Otvoreni postupak javne nabave   /  Odgovor
34 - Postupak zasnivanja posvojenja djeteta   /  Odgovor
34 - Pravni sustav EU i njegovi učinci u nacionalnom pravu   /  Odgovor
34 - Psihosocijalni rizici i stres na radu u međnuarodnio, europskom i nacionalnom okruženju   /  Odgovor
34 - Rješenje o brisanju iz registra - obrt   /  Odgovor
34 - Ručni zalog u rimskom i suvremenom pravu   /  Odgovor
34 - Službena osoba u upravnom postupku   /  Odgovor
34 - Specifična prava zaposlenih očeva na temelju roditeljstva   /  Odgovor
34 - Subjekti u javnom sektoru   /  Odgovor
34 - Temeljna prava i slobode u Eu i Hrvatskoj - paralela   /  Odgovor
34 - Ustavni sud Republike Hrvatske   /  Odgovor
34 - Zaštita privatnosti   /  Odgovor
34(37) - Emptio venditio u rimskom pravu   /  Odgovor
34(497.5) - Javne oporuke   /  Odgovor
34(497.5) - Odgovornost za pravne i materijalne nedostatke stvari   /  Odgovor
34(497.5) - Pravni posao: oporuka, darivanje   /  Odgovor
34(497.5) - Pravo vlasništva   /  Odgovor
340 - Kauzalni pravni ugovori   /  Odgovor
340 - Korčulanski kodeks   /  Odgovor
340 - Organizacija vlasti prema ustavu SFRJ i SRH iz 1974   /  Odgovor
341 - Međunarodna nadležnost u izvanugovornim odnosima prema uredbi Bruxelles i BIS s osvrtom na štetu putem interneta   /  Odgovor
341 - Mjerodavno pravo za ugovorne odnose s elementima inozemnosti   /  Odgovor
341 - Sud Europske Unije i postupci pred Sudom   /  Odgovor
342 - Koncesije na pomorsko dobro   /  Odgovor
342 - Općinski sud u Bjelovaru   /  Odgovor
342 - Pravo na ispravne informacije na radiju i televiziji   /  Odgovor
342 - Tajnost podataka u arhivskoj građi   /  Odgovor
342 - Upravno - kaznene mjere u posebnim zakonima   /  Odgovor
342 - Žalba u upravnom postupku   /  Odgovor
342.4 - Meki ili kruti ustav   /  Odgovor
342; 61 - Zaštita osobnih podataka pacijenata i liječnička tajna   /  Odgovor
343 - Ispitivanje ranjivih svjedoka u kaznenom postupku   /  Odgovor
343 - Kazneno djelo teškog ubojstva   /  Odgovor
343 - Kriminalistička obilježja počinitelja imovinskih delikata   /  Odgovor
343 - Mjere opreza i osiguranja nazočnosti okrivljenika   /  Odgovor
343 - Profiliranje profesionalnog ubojice   /  Odgovor
343 - Prostitucija   /  Odgovor
343 - Računalna forenzika   /  Odgovor
343 - Sankcije   /  Odgovor
343 - Tretman počinitelja ubojstava   /  Odgovor
343 - Zaštita novca od krivotvorenja   /  Odgovor
343 - Značaj forenzičke psihijatrije u otkrivanju i dokazivanju kaznenih djela   /  Odgovor
347 - Društvo osoba i društvo kapitala   /  Odgovor
347 - Društvo s ograničenom odgovornošću i jednostavno društvo s ograničenom odgovornosšću - pojam, osnivanje i uprava   /  Odgovor
347 - Nekretnine kao objekti građansko pravnih odnosa   /  Odgovor
347 - Obiteljsko pravo   /  Odgovor
347 - Pojam rizika i njegov prijelaz kod kupoprodaje i drugih ugovora   /  Odgovor
347 - Povijesni pregled nasljednog prava u RH   /  Odgovor
347 - Povreda prava osobnosti ugovorna i izvanugovorna odgovornost   /  Odgovor
347 - Pravo društava s ograničenom odgovornošću   /  Odgovor
347 - Pravo na privatnost   /  Odgovor
347 - Stečaj   /  Odgovor
347 - Tajna trgovačka društva   /  Odgovor
347 - Tajno društvo   /  Odgovor
347 - Temeljne značajke d.o.o.   /  Odgovor
347 - Temeljne značajke d.o.o-a   /  Odgovor
347 - Temeljni kapital   /  Odgovor
347 - Trgovačka društva i zaklade   /  Odgovor
347 - Trgovačka društva javnog sektora   /  Odgovor
347 - Ugovor o darovanju i darovanje   /  Odgovor
347 - Ugovor o djelu   /  Odgovor
347 - Vrsta i oblici pravnih poslova   /  Odgovor
349.2 - Obveze prema fizičkim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos   /  Odgovor
349.2 - Odmor radnika s naglaskom na godišnji odmor   /  Odgovor
349.2 - Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
349.2 - Prestanak državne službe   /  Odgovor
349.2 - Utjecaj mjera za zapošljavanje osoba s invaliditetom na njihovo zapošljavanje   /  Odgovor
349.2 - Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem u javnom zdravstvu   /  Odgovor
349.2, 331.1 - Nadležnost sudstva u zabrani štrajka   /  Odgovor
35 - Identifikacija i alokacija rizika u projektima javno-privatnog partnerstva   /  Odgovor
35 - Javne službe s naglaskom na komunalne djelatnosti   /  Odgovor
35 - Nadzor u upravi   /  Odgovor
35 - Organizacija i rukovođenje u državnim tijelima   /  Odgovor
35 - Racionalizacija upravnog sustava - evaulacija mjera predviđenih Strategijom razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020.   /  Odgovor
35 - Siguronosne procedure u poduzećima   /  Odgovor
35 - Sociologija vojske i rata i BiH   /  Odgovor
351 - Alarmni uređaji   /  Odgovor
351 - Policijski službenici - pregpvarači   /  Odgovor
351 - Tehnička i fizička sigurnost poslovnih objekata   /  Odgovor
351:17 - Etička pitanja povezana s postupanjem policije   /  Odgovor
352/254 - Lokalni porezi i analiza njihove strukture   /  Odgovor
352/254 - Lokalni porezi u RH   /  Odgovor
352/254 - Poslovne, poduzetničke, gospodarske, industrijske zone u RH   /  Odgovor
352/354 - Lokalna i regionalna samouprava u RH   /  Odgovor
355 - Bjelovar u Domovinskom ratu   /  Odgovor
355 - Izgrađenost sustava nacionalne sigurnosti u nedovoljno razvijenim zemljama   /  Odgovor
355.01 - J. Mengele   /  Odgovor
355.45(497.5) - Bjelovar u Domovinskom ratu   /  Odgovor
355.45(497.5) - Dan Grada Bjelovara - sjećanje na Domovinski rat   /  Odgovor
355.45(497.5) - Daruvar u razdoblju 1991. -1995.   /  Odgovor
355.45(497.5) - Oslobodilačke akcije HV-a 1991. u zapadnoj Slavoniji   /  Odgovor
358.5 - Automatizacija u poduzetništvu   /  Odgovor
36 - Asimetrija informacija u zdravstvenom osiguranju   /  Odgovor
36 - Aspekti života osoba s intelektualnim teškoćama   /  Odgovor
36 - Barijere osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Biti dijete osobe s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Dobročinstvo   /  Odgovor
36 - Grupni pristup u radu osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Industrija osiguranja   /  Odgovor
36 - Inkluzija i socijalna integracija osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - institualizacija i deinstitualizacija osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - Institucionalizacija i deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Invaliditet u različitim društvima   /  Odgovor
36 - Invaliditet u različitim društvima - razlike   /  Odgovor
36 - Izvori formalne podrške osobama s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Javne politike usmjerene prema suzbijanju rodnog nasilja na europskoj razini ( EU )   /  Odgovor
36 - Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
36 - Mladost i invaliditet   /  Odgovor
36 - Modeli invaliditeta   /  Odgovor
36 - Nasilje   /  Odgovor
36 - Neformalna podrška obitelji osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Obiteljsko pravna mjera ˝nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi˝   /  Odgovor
36 - Obvezna osiguranja u zračnom prometu   /  Odgovor
36 - Osiguranje - povijest, razvoj, osnovni pojmovi   /  Odgovor
36 - Osiguranje rizika u vanjskoj trgovini tehnika   /  Odgovor
36 - Osnaživanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osnaživanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao žrtve nasilja   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao žrtve nasilja   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao žrtve nasilja   /  Odgovor
36 - Poimanje invaliditeta: što nas uči suvremeno društvo   /  Odgovor
36 - Pokazatelji uključenosti u zajednicu osoba s invaliditetom. Može li im se vjerovati?   /  Odgovor
36 - Problem asimetrije informacija u osiguranju u automobilskoj industriji   /  Odgovor
36 - Rizici i osiguranje od rizika i izvršenje vanjskotrgovinskih poslova   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt života osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt života osoba sa invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt života sosoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
36 - Socijalne inovacije usmjerene na straije osobe (komparativna analiza Esping-Andersonova tipologija)   /  Odgovor
36 - Socijalne inovacije usmjerene na strije osobe (komparativna analiza Esping-Andersonova tipologija)   /  Odgovor
36 - Socijalni rad s osobama s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Stigma invaliditeta   /  Odgovor
36 - Stigmatizacija invaliditeta   /  Odgovor
36 - Uloga organizacija civilnog društva u promicanju reproduktivnih prava žena s intelektualnim poteškoćama   /  Odgovor
36 - Uloga socijalnog radnika u procesu hospitalizacije bez pristanka osoba oboljelih od shizofrenije   /  Odgovor
36 - Život osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Život u inkluziji osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - Životno i neživotno osiguranje te osiguravajuća društva   /  Odgovor
36 - Životno osiguranje   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti života osoba s oštećenjem govorno-glasovne komunikacije   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti života osoba s oštećenjem sluha   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti života osoba s oštećenjem središnjeg živčanog, lokomotornog i perifernog sustava   /  Odgovor
37 - Albert Bandura i učenje po modelu   /  Odgovor
37 - Cyberbulling   /  Odgovor
37 - Financiranje visokog školstva u RH   /  Odgovor
37 - Fizičko kažnjavanje djece   /  Odgovor
37 - Ključne kompetencije učitelja - pretpostavke za ostvarivanje suvremene nastave   /  Odgovor
37 - Obrazovna reforma u medijskom sustavu   /  Odgovor
37 - Odgojiteljska profesija   /  Odgovor
37 - Početno opismenjavanje na hrvatskom jeziku u prvoj polovici 19. stoljeća   /  Odgovor
37 - Povezanost gledanja crtanih filmova s dječjim ponašanjem   /  Odgovor
37 - Primjena suvremene tehnologije i inovacija u obrazovanju   /  Odgovor
37 - Stavovi nastavnika i učenika o održivom razvoju   /  Odgovor
37 - Škola i roditelj   /  Odgovor
37 - Upravljanje komunikacijom u razredu   /  Odgovor
37 - Utjecaj interneta na edukaciju   /  Odgovor
37(091) - Ljudevit Modec ( školstvo 19. st. )   /  Odgovor
37.01 - Učinci investicija u obrazovanju   /  Odgovor
37.013 - Alternativne škole   /  Odgovor
37.013 - Autonomija i emancipacija djeteta   /  Odgovor
37.013 - Položaj djeteta u obitelji i društvu   /  Odgovor
37.013 - Radna pedagogija   /  Odgovor
37.013 - Socio-ekonomski odnos djece u Waldorfskoj školi   /  Odgovor
37.014 - Interkulturalne kompetencije nastavnika   /  Odgovor
37.015.3 - Emocionalna inteligencija u prijenosu znanja   /  Odgovor
37.015.3 - Spolne razlike u učenju   /  Odgovor
37.018 - Odnosi među djecom u razredu   /  Odgovor
37.018 - Stilovi odgoja djeteta   /  Odgovor
37.018 - Stilovi odgoja djeteta   /  Odgovor
37.018 - Suradnja odgojitelja i roditelja   /  Odgovor
371 - Cjeloživotno obrazovanje odraslih   /  Odgovor
371 - Jezične djelatnosti u nastavi jezika : čitanje i pisanje   /  Odgovor
371 - Kvaliteta kao strateški cilj obrazovanja u RH   /  Odgovor
371 - Nastavna komunikacija   /  Odgovor
371 - Obrazovanje u SAD-u   /  Odgovor
371 - Ocjenjivanje i vrednovanje učenikova rada   /  Odgovor
371 - Organizacijski oblici rada u predškolskom odgoju   /  Odgovor
371 - Pravni okvir u osnovnom obrazovanju   /  Odgovor
371 - Primjena e-učenja u nastavi   /  Odgovor
371 - Razični i zaštitni čimbenici u školskom okruženju   /  Odgovor
371 - Smjernice za oblikovanje nastavnih materijala u predmetu Informatika u osnovnim školama   /  Odgovor
371 - Stavovi odgajatelja Bjelovarsko-bilogorske županije prema cjeloživotnom obrazovanju   /  Odgovor
371 - Usporedba hrvatskog školstva sa školstvom u Njemačkoj   /  Odgovor
371.2 - E-learning i područja u kojima djeluje   /  Odgovor
371.3 - Čitateljski interesi učenika trećih i četvrtih razreda osnovne škole   /  Odgovor
371.3 - Disciplina u razredu   /  Odgovor
371.3 - Dizajn edukativno-interaktivnih plakata za djecu u dobi od 4-6 godina   /  Odgovor
371.3 - Formativno vrednovanje nastave jezičnog izražavanja   /  Odgovor
371.3 - Heuristička metoda u nastavi knjićževnosti   /  Odgovor
371.3 - Poticanje i razvijanje socijalne kompetencije kod djece   /  Odgovor
371.3 - Stilovi učenja   /  Odgovor
371.3 - Sustav odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj   /  Odgovor
371.3 - Vrednovanje   /  Odgovor
371.3:51 - Aktivnosti za razvijanje geometrijskog mišljenja djece predškolske dobi   /  Odgovor
371.3:78 - Glazba, pokret i ples u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3:78 - Primjena osnova vokalne tehnike u primarnom obrazovanju   /  Odgovor
371.3:80/82 - Antun Gustav Matoš (izbor iz lirike)   /  Odgovor
371.3:80/82 - Hrvatski jezik u nastavi   /  Odgovor
371.3:80/82 - Primjena pravopisnih znanja učenika četvrtog razreda s obzirom na izloženost sadržaju u udžbenicima hrvatskog jezika   /  Odgovor
371.3; 004.7 - Proces procjene kvalitete otvorenih obrazovnih sadržaja   /  Odgovor
372.3 - Modaliteti suradnje obitelji i vrtića   /  Odgovor
372.3 - Odgojna vrijednost dječjih igara   /  Odgovor
372.3 - Organizacija poticajnog prostora u vrtiću   /  Odgovor
372.3 - Razlika između tradicionalnih i Montessori vrtića/programa   /  Odgovor
372.3 - Razvoj djetetove slike o sebi   /  Odgovor
372.3 - Uloga odgajatelja u poticanju razvoja djece i predškolske dobi   /  Odgovor
372.3 - Zadovoljstvo zdravstvenim odgojem( sadržajem i izvođenjem) učenika i nastavnika srednjih škola   /  Odgovor
373.2 - Rana pismenost   /  Odgovor
373.2 - Razvoj govora u jasličkim skupinama   /  Odgovor
373.2 - Stavovi roditelja o upisu djece u jaslice i vrtić   /  Odgovor
373.2 - Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi   /  Odgovor
373.2 - Suvremeno shvaćanje djeteta u institucijskom kontekstu   /  Odgovor
373.2 - Timski rad u vrtiću   /  Odgovor
373.2 - Uloga odgojitelja u provođenju programa predškole   /  Odgovor
373.2; 371.3:78 - Ilustracija za djecu; glazbeni istrumenti-djeca; mediji-djeca   /  Odgovor
374 - Korištenje tehnologije u staroj životnoj dobi   /  Odgovor
374.7 - Obrazovanje odraslih u RH   /  Odgovor
374.7 - Poslovno odlučivanje u obrazovnim institucijama   /  Odgovor
376 - Barijere na koje nailaze osobe oštećena sluha   /  Odgovor
376 - Barijere osoba s oštećenim sluhom   /  Odgovor
376 - Dijete s intelektualnim poteškoćama u obitelji   /  Odgovor
376 - Dislalija   /  Odgovor
376 - Djeca s teškoćama u razvoju   /  Odgovor
376 - Hiperaktivni učenici   /  Odgovor
376 - Inkluzija i integracija djece s teškoćama u učenju, u školstvu   /  Odgovor
376 - Integracija djece s poteškoćama u razvoju   /  Odgovor
376 - Integriranje učenika sa cerebralnom paralizom u normalnu razredne odjele   /  Odgovor
376 - Mentalno zdravlje učenika s teškoćama u razvoju   /  Odgovor
376 - Podrška djetetu s teškoćama - obitelj i predškolska ustanova   /  Odgovor
376 - Poimanje invaliditeta u suvremenom društvu   /  Odgovor
376 - Povijesni pregled društvenog položaja osoba s intelektualnim poteškoćama   /  Odgovor
376 - Prilagođeni programi, individualizirani programi, programi za rad s nadarenim učenicima   /  Odgovor
376 - Prisutnost mjesnih značajki u djece s ugrađenom umjetnom pužnicom   /  Odgovor
376 - Programi za potporu roditeljima djece s teškoćama u razvoju   /  Odgovor
376 - Samoprocjena kompetencija studenata učiteljskog studija u Republici Hrvatskoj za rad s učenicima s teškoćama u razvoju   /  Odgovor
376 - Samozbrinjavanje osoba s intelektualnim poteškoćama   /  Odgovor
376 - Svakodnevna komunikacija s gluhim osobama   /  Odgovor
376 - Uloga roditelja u zbrinjavanju osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
376 - Znanja i stavovi učenika srednjih škola o osobama s autističnim poremećajem   /  Odgovor
376 - Životno osposobljavanje i obrazovanje osoba s intelektualnim teškoćama   /  Odgovor
39 - Čaj u Engleskoj/Britaniji   /  Odgovor
39 - Dječji folklor   /  Odgovor
39 - Folklor Bilogore   /  Odgovor
39 - Folklor i narodni običaji bjelovarsko-bilogorskog kraja   /  Odgovor
39 - Komunikacija odjećom   /  Odgovor
39 - Kulturna baština Bjelovarsko-bilogorske županije   /  Odgovor
39 - Muški kaput nekad i sad   /  Odgovor
39 - Nakit   /  Odgovor
39 - Narodna nošnja Bilogore   /  Odgovor
39 - Narodni običaji u kojima se koristi pucanje iz vatrenog oružja   /  Odgovor
39 - Nematerijalna kulturna baština   /  Odgovor
39 - Povijest licitarskog obrta u bjelovarskom kraju   /  Odgovor
39 - Povijest odijevanja u secesiji ( društvene prilike u secesiji )   /  Odgovor
39 - Praznovjerje, agrarni mitovi, narodni običaji, izreke i priče o nastanku mjesta u BBŽ   /  Odgovor
39 - Radovi Zvonimira Lovrenčevića   /  Odgovor
39 - Romska kulturna baština   /  Odgovor
39 - Špancirfest i konkurentni festivali   /  Odgovor
39 - Vrste rukava   /  Odgovor
39 - Zavičajna baština Bjelovarsko-bilogorske županije   /  Odgovor
39 - Zrinski Topolovac - prošlost, znameniti ljudi   /  Odgovor
392 - Običaji uskršnjeg doba   /  Odgovor
657 ; 339 - Računovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor