Poetna - 3. Drutvene znanosti - demografija. migracije


31 - demografija. migracije
31 - Metoda uzoraka   /  Odgovor
31 - Statistika analiza kretanja broja zaposlenih ena u Hrvatskoj od 2001. do 2010.   /  Odgovor
31 - Thomas Bayes i tautologija   /  Odgovor
31 - Metode multivarijantne analize   /  Odgovor
31 - Migracija radne snage u svijetu   /  Odgovor
31 - Pad nataliteta u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
31 - Kointegracija potronje i ekonomskog rasta u RH   /  Odgovor
31 - Demografsko starenje stanovnitva   /  Odgovor
31 - Demografsko starenje stanovnitva   /  Odgovor
31 - Kretanje stanovnitva unutar Hrvatske iza II. svj rata   /  Odgovor
31 - Starenje populacije kao izazov modernog doba   /  Odgovor
31 - Nezaposlenost u Hrvatskoj od 2007. do 2016. - razlike po dobi, spolu i razini obrazovanja   /  Odgovor
314 - Migrantska kriza u Europi i Hrvatskoj   /  Odgovor
314 - Migrantska kriza u Europi i Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Prednosti i nedostaci komunikacije na Internetu   /  Odgovor
316 - Kriza obrazovanja i odgoja (socioloki aspekt)   /  Odgovor
316 - Mladi i njihov identitet   /  Odgovor
316 - Resocijalizacija zatvorenika   /  Odgovor
316 - Socijalne teorije devijantnosti   /  Odgovor
316 - ene kao radna snaga   /  Odgovor
316 - Udio medija na tritu (rasprostranjenost medija)   /  Odgovor
316 - Multikulturalizam u Indiji   /  Odgovor
316 - Globalizacija ( Kibernetski neokolonijalizam)   /  Odgovor
316 - Rat : ponaenje u ratu i zato dolazi do rata   /  Odgovor
316 - Agresivnost kao oblik ponaanja navijakih skupina   /  Odgovor
316 - Utjecaj medija u odgoju djece   /  Odgovor
316 - Sindrom silovanja   /  Odgovor
316 - Reklame   /  Odgovor
316 - Rad i pozicija ena u Hrvatskoj   /  Odgovor
316 - Odgoj i obrazovanje cyber generacije   /  Odgovor
316 - Drutvena uloga ena u srednjem i novom vijeku   /  Odgovor
316 - Religija i obrazovanje   /  Odgovor
316 - Proizvanje duhova   /  Odgovor
316 - ene u poslovnom svijetu   /  Odgovor
316 - Slava   /  Odgovor
316 - Koritenje medija na javnim prostorima-etnografska studija o kafiima u Torontu i Zagrebu   /  Odgovor
316, 338(497.5) - Sudjelovanje ena u poljoprivredi u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
316.356.2 - Rizik suvremenih obitelji-usklaivanje radnih i obiteljskim obveza   /  Odgovor
316.4 - Drutvo znanja   /  Odgovor
316.6 - Tradicionalne i netradicionalne obitelji   /  Odgovor
316.6 - Predrasude i stereotipi kao prepreka u interkulturalnoj komunikaciji   /  Odgovor
316.6 - Feminizam i ena dananjice   /  Odgovor
316.6 - Feminizam i ena dananjice   /  Odgovor
316.6 - Stavovi o duevnim bolesnicima   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvjetavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316.6 - Kako mediji izvjetavaju ( prenose ) teme o smrti   /  Odgovor
316; 159.9 - Parasocijalno tugovanje   /  Odgovor