Poetna - 3. Drutvene znanosti - znanost o radu


331 - znanost o radu
331 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u Hrvatskoj i EU   /  Odgovor
331 - Fleksibilno radno vrijeme   /  Odgovor
331 - Diskriminacija ena na tritu rada   /  Odgovor
331.1 - Radno vrijeme i efikasnost   /  Odgovor
331.1 - Utjecaj efekta obeshrabrenog radnika na trite rada u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
331.2 - Nagraivanje- napredovanje dravnih slubenika   /  Odgovor
331.5 - Reforma pasivnih mjera (naknada za nezaposlene) tijekom gospodarske krize   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i politika suzbijanja nezaposlenosti   /  Odgovor
331.5 - Sloboda kretanja radnika u Europskoj Uniji   /  Odgovor
331.5 - Problem nezaposlenosti mladih   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i razvijenost trita rada u RH i EU   /  Odgovor
331.5 - Politika trita rada u RH   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost u RH od osamostaljenja do danas   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost ( cjeloivotno uenje, zaposlenje u budunosti )   /  Odgovor
331.5 - Poloaj radnika i zarade na tritu rada prema stunju obrazovanja   /  Odgovor
331.5 - Nezaposlenost i problem nezaposlenosti mladih u RH   /  Odgovor