Poetna - 3. Drutvene znanosti - javne financije. carine. bankarstvo i novarstvo


336 - javne financije. carine. bankarstvo i novarstvo
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Europska centralna (sredinja) banka   /  Odgovor
336 - Mjenica   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Lakoa pristupa kreditu   /  Odgovor
336 - Meunarodne financijske krize i zaduenost   /  Odgovor
336 - tedionice i tedno-kreditne zadruge   /  Odgovor
336 - Financijsko trite i porezna politika u RH   /  Odgovor
336 - Likvidnost monetarnog sustava RH   /  Odgovor
336 - Poduzetniki menadment; troak kapitala u EU   /  Odgovor
336 - Ciljevi monetarne politike   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Novac u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Financijsko izravnanje   /  Odgovor
336 - Meunarodna zajednika ulaganja u RH i svijetu   /  Odgovor
336 - Platni promet u RH   /  Odgovor
336 - Ekonomski uinci javnog duga na primjeru RH, Slovenije i BiH   /  Odgovor
336 - Trite novca u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Trite novca u RH ( s osvrtom na trite novca ZG 2007 - 2012)   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razvoj mirovinskih fondova u Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Instrumenti i mjere monetarne politike FED-a u uvjedima globalne recesije   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Neprilike u dioniarstvu   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Uvjeti IFC-a u financiranju privatnih poduzea   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - Razvojna funkcija javnih financija RH   /  Odgovor
336 - to oporezivati? Dohodak, imovinu ili potronju?   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji za investicije - porezni praznik   /  Odgovor
336 - Upravljanje kreditnim rizikom   /  Odgovor
336 - Porezni poticaji na investicije u EU i Hrvatskoj   /  Odgovor
336 - Razdioba ovlasti meu razinama javne vlasti   /  Odgovor
336 - Izdavanje dionica   /  Odgovor
336 - Poslovni aneli ( business angels)   /  Odgovor
336 - Obveza poreza na dodanu vrijednost   /  Odgovor
336 - Europska centralna banka   /  Odgovor
336 - Uloga Hrvatske narodne banke nakon ulaska u EU   /  Odgovor
336 - Kratkorono financiranje poduzea   /  Odgovor
336 - Postupak osnivanja obrta   /  Odgovor
336 - tednja, investicije i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Financiraranje malih i srednih poduzea   /  Odgovor
336 - Sudionici trita kapitala(s naglaskom na institucije trita kapitala u RH)   /  Odgovor
336 - Pojam i funkcije institucionalnih investitiora   /  Odgovor
336 - Financijski sustav u RH: s naglaskom na meupozitne financijske institucije   /  Odgovor
336 - Euroizacija u RH   /  Odgovor
336 - Razvoj novca   /  Odgovor
336 - Frankfurtska burza   /  Odgovor
336 - OTC trite - sekundarno trite dionica (preko pulta - Over the Counter)   /  Odgovor
336 - Graanska kriza -uzroci i posljedice   /  Odgovor
336 - Prednosti i nedostaci uvoenja eura: implikacije za Hrvatsku   /  Odgovor
336 - Financijske institucije   /  Odgovor
336 - Brodogradilita (gospodarstvo Hrvatske)   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Stabilizacijska funkcija javnih financija u RH   /  Odgovor
336 - Poslovanje robnih burzi na internetu   /  Odgovor
336 - Temeljne gospodarske slobode u Europskoj Uniji   /  Odgovor
336 - Instrumenti platnog prometa s inozemstvom   /  Odgovor
336 - Kratkorona zaduivanja (pozajnica, kredit)   /  Odgovor
336 - Uloga meunarodnih institucija u (ne)rjeavanju globalne krize   /  Odgovor
336 - Duniki vrijednosni papiri   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u projekt   /  Odgovor
336 - Neformalni akteri u poreznoj i poljoprivrednoj politici   /  Odgovor
336 - Krediti graanima   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - aNALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - ANALIZA TROKOVA PODUZEA   /  Odgovor
336 - Keynes-velika depresija(recept za rjeavanje)   /  Odgovor
336 - Uloga Europske banke za obnovu i razvoj za hrvatska poduzea   /  Odgovor
336 - Monetarni ustroj Republike Hrvatske   /  Odgovor
336 - Struktura kapitala   /  Odgovor
336 - Inozemni dug RH   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Oporezivanje multinacionalnilh kompanija   /  Odgovor
336 - Preuzimanje Splitkse banke od strane OTP grupe   /  Odgovor
336 - Mogunosti kreditiranja fizikih osoba   /  Odgovor
336 - Upravljanje rizicimau bankama uz primjer   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Ponuda novca i ekonomski rast   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Porezni sustav Japana   /  Odgovor
336 - Uvoenje Eura u Hrvatsku (i openito o valutama u Republici Hrvatskoj)   /  Odgovor
336 - HNB i bankarski sustav   /  Odgovor
336 - Burzovni krahovi   /  Odgovor
336 - Isplativost ulaganja u novu opremu u poliklinici   /  Odgovor
336 - Kriza u bankarskom poslovanju   /  Odgovor
336 - Javni dug ( Hrvatska, svijet )   /  Odgovor
336 - Sustav osiguranja depozita u EU   /  Odgovor
336, 339 - Euro i trita kapitala u EU   /  Odgovor
336; 657 - Financijska izvjea poslovnih jedinica lokalne samouprave   /  Odgovor