Poetna - 3. Drutvene znanosti - gospodarski poloaj. gospodarska politika. turizam


338 - gospodarski poloaj. gospodarska politika. turizam
338 - Koncept marketinkog miksa na primjeru poduzea Jamnica   /  Odgovor
338 - Gospodarsko iskoritavanje Jadranskog mora (dopuna diplomskom radu)   /  Odgovor
338 - Istraivanje ruralnog turizma BB   /  Odgovor
338 - Plan razvoja turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Poslovne zone grada Bjelovara   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Analiza specifinosti i uspjenosti turistikih klastera BB   /  Odgovor
338 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvor rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338 - Usporedba farmaceutske industrije Hrvatske i vicarske   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza: ansa za novi poetak   /  Odgovor
338 - Upravljanje prirodnim resursima u turizmu   /  Odgovor
338 - Stvaranje i razvoj unutarnjeg europskog trita   /  Odgovor
338 - Odrivi razvoj ruralnih podruja   /  Odgovor
338 - Trgovinska razmjena robe i usluga u RH   /  Odgovor
338 - Gospodarska tranzicija Republike Hrvatske   /  Odgovor
338 - Konkurentnost - imperativ za opstanak   /  Odgovor
338 - Gospodarska kriza u Hrvatskoj i svijetu   /  Odgovor
338 - Zeleni BDP   /  Odgovor
338(091) - Njemako gospodarstvo poslije drugog svjetskog rata   /  Odgovor
338(497.5) - Monetarna politika u Hrvatskoj - povijesni osvrt na monetarna dogaanja   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarska struktura Primorsko-goranske upanije   /  Odgovor
338(497.5) - Gospodarski poloaj Republike Hrvatske kao nove lanice EU   /  Odgovor
338(497.5) - Tehnologija kao initelj ekonomskog rasta u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338(497.5) - Lokalni i ekonomski razvoj BB-a   /  Odgovor
338(497.5) - Utjecaj prometnog sustava na lokaciju ekonomskih aktivnosti u BB-u   /  Odgovor
338(497.5) - Bjelovarska svilana   /  Odgovor
338(497.5) - Nezaposlenost u RH od 2007. - 2016. godine ( razlike po dobi, spolu, razini obrazovanja )   /  Odgovor
338(497.5), 330.1 - Akumulacija kapitala i tehnoloki napredak kao izvori rasta hrvatskog domaeg proizvoda   /  Odgovor
338.2 - Zajednika poljoprivredna politika EU   /  Odgovor
338.2(497.5) - Privatizacija u Republici Hrvatskoj i njezini uinci   /  Odgovor
338.48 - Strategija turistike politike   /  Odgovor
338.48 - Ponaanje turistikih potroaa   /  Odgovor
338.48 - Turistiki aranman kao proizvod putnike agencije   /  Odgovor
338.48 - Analiza turistikog proizvoda Perua i utjecaj drevne civilizacije Inka na njegovu atraktivnost   /  Odgovor
338.48 - Odrivost kulturnog turizma grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Utjecaj turizma na okoli   /  Odgovor
338.48 - Stanje agroturizma u Bjelovarsko-bilogorskoj upaniji   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje okoliem i prirodnim resursima   /  Odgovor
338.48 - Mega manifestacije u sklopu urbanog turizma   /  Odgovor
338.48 - Europska unija i odrivi razvoj s obzirom na Hrvatsku   /  Odgovor
338.48 - Narodne igre i obiaji (ruralni turizam)   /  Odgovor
338.48 - Konjiki turizam u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
338.48 - Razvoj termi Sv. Martin na Muri   /  Odgovor
338.48 - razvoj agroturizma na podruju BB   /  Odgovor
338.48 - Azurna obala kao turistiki proizvod   /  Odgovor
338.48 - Strukovne turistike organizacije u svijetu za kulturni turizam   /  Odgovor
338.48 - Mogunost razvoja turistike destinacije Velikog Grevca na nasljeu Mate Lovraka   /  Odgovor
338.48 - Agroturizam u Hrvatskoj i Europi   /  Odgovor
338.48 - Zimski turizam u Europi   /  Odgovor
338.48 - Krstarenje kao oblik turistike ponude   /  Odgovor
338.48 - Adrenalinski turizam   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu, ekonomija doivljaja   /  Odgovor
338.48 - Zdravstveni turizam s naglaskom na wellness   /  Odgovor
338.48 - Novi trendovi turistike ponude i potranje - primjer Samobor   /  Odgovor
338.48 - Gastronomija i enologija Istarske upanije   /  Odgovor
338.48 - Analiza kongresne djelatnosti u RH   /  Odgovor
338.48 - Uloga turistikih sajmova u poslovnom marketingu turizma   /  Odgovor
338.48 - Analiza sportsko turistike ponude grada Bjelovara   /  Odgovor
338.48 - Inovativnost i kreativnost u turizmu   /  Odgovor
338.48 - Upravljanje ljudskim resursima u turistikom sektoru   /  Odgovor
338.48 - Prometna i turistika infrastruktura RH za turiste s posebnim potrebama   /  Odgovor
338.48 - Turistika ponuda BB   /  Odgovor
338.48(091) - Povijest zdravstvenog turizma   /  Odgovor