Poetna - 3. Drutvene znanosti - trgovina


339 - trgovina
339 - Kina - nova gospodarska velesila   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na Europsku Uniju   /  Odgovor
339 - Uvozni i izvozni poslovi   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339 - Nove zemlje lanice EU i njihova konkurentnost u meunarodnoj razmjeni   /  Odgovor
339 - Marketinko okruenje: makro i mikro okruenje poduzea   /  Odgovor
339 - Maloprodaja   /  Odgovor
339 - Vanjskotrgovinska razmjena BB-a   /  Odgovor
339 - Zatita potroaa u RH   /  Odgovor
339 - Organizacijska prilagodba poduzea otvorenom tritu, mogunosti prekograninog outsourcinga   /  Odgovor
339 - Trgovina - samostalna gospodarska djelatnost   /  Odgovor
339 - Problematini kupci i pogreke u odnosu s kupcima   /  Odgovor
339 - Mogunosti i izvori financiranja iz europskih fondova za hrvatske poduzetnike   /  Odgovor
339 - Konzumerizam   /  Odgovor
339 - Sloboda kretanja ljudi, robe i kapitala u Europskoj Uniji   /  Odgovor
339 - Iskoritenost sredstava EU fondova u Hrvatskoj po regijama   /  Odgovor
339 - Regionalni trgovinski sporazumi i WTO   /  Odgovor
339 - Specifinosti istraivanja trita usluga   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika EU. Da li je Hrvatska povukla dovoljno sredstava iz EU fondova?   /  Odgovor
339 - Poljoprivredna politika Europske Unije   /  Odgovor
339 - Komparativna analiza projekata EU fondova   /  Odgovor
339 - Industrija i pomorski promet Kine   /  Odgovor
339 - Agenda Europa 2020 i Europa 2030   /  Odgovor
339 - Uloga uvoza i izvoza roba u platnoj bilanci RH od 2000.-2015.   /  Odgovor
339 - Utjecaj globalizacije na investicije ( ulaganja )   /  Odgovor
339 - Ruralni turizam i EU fondovi   /  Odgovor
339 - Pojavljivanje u medijima i percepcija potroaa ili pozicioniranost proizvoda   /  Odgovor
339 - Ugovori o slobodnoj trgovini   /  Odgovor
339 - Incoterms ugovori u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
339 - Izazovi ekoloke poljoprivrede nakon ulaska u EU   /  Odgovor
339 - Operativni i financijski leasing (najam) s aspekta banke (najmodavca)   /  Odgovor
339 - Raskid ugovora o leasingu   /  Odgovor
339(091) - Povijesni razvoj trgovine   /  Odgovor
339, 327, 336 - Fiskalna politika Europske unije   /  Odgovor
339, 338(497.5) - Trgovina u RH   /  Odgovor
657 ; 339 - Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor