Poetna - 3. Drutvene znanosti - pravo. pravna znanost. zakonodavstvo


34 - pravo. pravna znanost. zakonodavstvo
34 - Obiteljska mirovina   /  Odgovor
34 - Ustavni sud Republike Hrvatske   /  Odgovor
34 - Subjekti u javnom sektoru   /  Odgovor
34 - Specifina prava zaposlenih oeva na temelju roditeljstva   /  Odgovor
34 - Rjeenje o brisanju iz registra - obrt   /  Odgovor
34 - Otvoreni postupak javne nabave   /  Odgovor
34 - Izuzimanje djece iz obitelji u meunarodnim predmetima   /  Odgovor
34 - Izuzimanje djece iz obitelji u meunarodnim predmetima   /  Odgovor
34 - Alternativni naini rjeavanja radnih sporova u RH   /  Odgovor
34 - Akti vlade RH   /  Odgovor
34 - Pravni sustav EU i njegovi uinci u nacionalnom pravu   /  Odgovor
34 - Temeljna prava i slobode u Eu i Hrvatskoj - paralela   /  Odgovor
34 - Kazna zatvora   /  Odgovor
34 - Postupak zasnivanja posvojenja djeteta   /  Odgovor
34 - Slubena osoba u upravnom postupku   /  Odgovor
34 - Psihosocijalni rizici i stres na radu u menuarodnio, europskom i nacionalnom okruenju   /  Odgovor
34(497.5) - Pravni posao: oporuka, darivanje   /  Odgovor
34(497.5) - Javne oporuke   /  Odgovor
340 - Korulanski kodeks   /  Odgovor
340 - Kauzalni pravni ugovori   /  Odgovor
341 - Sud Europske Unije i postupci pred Sudom   /  Odgovor
341 - Mjerodavno pravo za ugovorne odnose s elementima inozemnosti   /  Odgovor
342.4 - Meki ili kruti ustav   /  Odgovor
343 - Sankcije   /  Odgovor
343 - Zatita novca od krivotvorenja   /  Odgovor
343 - Prostitucija   /  Odgovor
343 - Raunalna forenzika   /  Odgovor
343 - Ispitivanje ranjivih svjedoka u kaznenom postupku   /  Odgovor
343 - Profiliranje profesionalnog ubojice   /  Odgovor
343 - Kazneno djelo tekog ubojstva   /  Odgovor
343 - Mjere opreza i osiguranja nazonosti okrivljenika   /  Odgovor
343 - Kriminalistika obiljeja poinitelja imovinskih delikata   /  Odgovor
347 - Drutvo osoba i drutvo kapitala   /  Odgovor
347 - Tajno drutvo   /  Odgovor
347 - Trgovaka drutva i zaklade   /  Odgovor
347 - Vrsta i oblici pravnih poslova   /  Odgovor
347 - Pojam rizika i njegov prijelaz kod kupoprodaje i drugih ugovora   /  Odgovor
347 - Temeljne znaajke d.o.o.   /  Odgovor
347 - Steaj   /  Odgovor
347 - Temeljni kapital   /  Odgovor
347 - Ugovor o djelu   /  Odgovor
347 - Pravo drutava s ogranienom odgovornou   /  Odgovor
347 - Povreda prava osobnosti ugovorna i izvanugovorna odgovornost   /  Odgovor
347 - Pravo na privatnost   /  Odgovor
347 - Trgovaka drutva javnog sektora   /  Odgovor
347 - Povijesni pregled nasljednog prava u RH   /  Odgovor
349.2 - Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem u javnom zdravstvu   /  Odgovor
349.2 - Prestanak dravne slube   /  Odgovor
349.2 - Obveze prema fizikim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos   /  Odgovor
349.2 - Obveze prema fizikim osobama s kojima nije zasnovan radni odnos   /  Odgovor
349.2 - Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu   /  Odgovor
349.2, 331.1 - Nadlenost sudstva u zabrani trajka   /  Odgovor