Poetna - 3. Drutvene znanosti - socijalna zatita i pomo


36 - socijalna zatita i pomo
36 - Obiteljsko pravna mjera nadzor nad izvravanjem roditeljske skrbi   /  Odgovor
36 - Industrija osiguranja   /  Odgovor
36 - Uloga socijalnog radnika u procesu hospitalizacije bez pristanka osoba oboljelih od shizofrenije   /  Odgovor
36 - Obvezna osiguranja u zranom prometu   /  Odgovor
36 - Neformalna podrka obitelji osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Pokazatelji ukljuenosti u zajednicu osoba s invaliditetom. Moe li im se vjerovati?   /  Odgovor
36 - Poimanje invaliditeta: to nas ui suvremeno drutvo   /  Odgovor
36 - Biti dijete osobe s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Rizici i osiguranje od rizika i izvrenje vanjskotrgovinskih poslova   /  Odgovor
36 - ivot u inkluziji osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - Mirovinski i zdravstveni sustav osiguranja u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
36 - Nasilje   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt ivota osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Problem asimetrije informacija u osiguranju u automobilskoj industriji   /  Odgovor
36 - Asimetrija informacija u zdravstvenom osiguranju   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
36 - Grupni pristup u radu osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osnaivanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Invaliditet u razliitim drutvima   /  Odgovor
36 - Stigmatizacija invaliditeta   /  Odgovor
36 - Aspekti ivota osoba s intelektualnim tekoama   /  Odgovor
36 - institualizacija i deinstitualizacija osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
36 - ivot osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Slobodno vrijeme kao aspekt ivota sosoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Barijere osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36 - Mladost i invaliditet   /  Odgovor
36 - Modeli invaliditeta   /  Odgovor
36 - Stigma invaliditeta   /  Odgovor
36 - Osnaivanje osoba s invaliditetom   /  Odgovor
36 - Osiguranje rizika u vanjskoj trgovini tehnika   /  Odgovor
36 - Javne politike usmjerene prema suzbijanju rodnog nasilja na europskoj razini ( EU )   /  Odgovor
36 - ivotno osiguranje   /  Odgovor
36 - Osiguranje - povijest, razvoj, osnovni pojmovi   /  Odgovor
36 - Osobe s invaliditetom kao rtve nasilja   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem sredinjeg ivanog, lokomotornog i perifernog sustava   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem sluha   /  Odgovor
36(497.5) - Aspekti ivota osoba s oteenjem govorno-glasovne komunikacije   /  Odgovor