Poetna - 3. Drutvene znanosti - odgoj i obrazovanje i nastava specijalnih grupa


376 - odgoj i obrazovanje i nastava specijalnih grupa
376 - Svakodnevna komunikacija s gluhim osobama   /  Odgovor
376 - Dislalija   /  Odgovor
376 - Hiperaktivni uenici   /  Odgovor
376 - Barijere na koje nailaze osobe oteena sluha   /  Odgovor
376 - Integriranje uenika sa cerebralnom paralizom u normalnu razredne odjele   /  Odgovor
376 - Uloga roditelja u zbrinjavanju osoba s tjelesnim invaliditetom   /  Odgovor
376 - Inkluzija i integracija djece s tekoama u uenju, u kolstvu   /  Odgovor
376 - Samoprocjena kompetencija studenata uiteljskog studija u Republici Hrvatskoj za rad s uenicima s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Mentalno zdravlje uenika s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Barijere osoba s oteenim sluhom   /  Odgovor
376 - Djeca s tekoama u razvoju   /  Odgovor
376 - Znanja i stavovi uenika srednjih kola o osobama s autistinim poremeajem   /  Odgovor
376 - Samozbrinjavanje osoba s intelektualnim potekoama   /  Odgovor
376 - Prilagoeni programi, individualizirani programi, programi za rad s nadarenim uenicima   /  Odgovor