Početna - 5. Matematika, Prirodne znanosti


5. Matematika, Prirodne znanosti
502 - Botanički vrtovi   /  Odgovor
502 - Maksimirski park u Zagrebu   /  Odgovor
502 - Mungosi u Nacionalnom parku Mljet   /  Odgovor
502 - Ruralni vrtovi-zaštićeni prostori (nacionalni parkovi i parkovi prirode)   /  Odgovor
502 - Šumske zajednice uz rijeku Česmu   /  Odgovor
51 - Anticipativni kamatni račun   /  Odgovor
51 - Degeneracija u linearnom programiranju   /  Odgovor
51 - Kardioida, zakrivljenost krivulja   /  Odgovor
51 - Kriterij konvergencije radova   /  Odgovor
51 - Linearne jednadžbe   /  Odgovor
52 - Gravitacija   /  Odgovor
52 - Polarna svjetlost   /  Odgovor
52 - Radioaktivnost   /  Odgovor
52 - Teleskop   /  Odgovor
53 - Boje   /  Odgovor
53 - Elektromagnetski valovi   /  Odgovor
53 - Elementarne čestice   /  Odgovor
53 - Fizičar Benjamin Franklin   /  Odgovor
53 - Fizika ljudskog pokreta   /  Odgovor
53 - Geometrijska optika   /  Odgovor
53 - Higgsov bozon ili Božja čestica   /  Odgovor
53 - Kako rade nuklearne elektrane?   /  Odgovor
53 - Laseri   /  Odgovor
53 - Magnetsko polje Zemlje   /  Odgovor
53 - Moment inercije   /  Odgovor
53 - Optika   /  Odgovor
53 - Paradoks blizanaca (Minkowskijev dijagram)   /  Odgovor
53 - Površinska napetost   /  Odgovor
53 - Površinska napetost   /  Odgovor
53 - Površinska napetost   /  Odgovor
53 - Radioaktivno zračenje   /  Odgovor
53 - Radovi Alberta Einsteina   /  Odgovor
53 - Rendgenske zrake   /  Odgovor
53 - Rezonancija kao pojam u fizici   /  Odgovor
53 - Sila   /  Odgovor
53 - Sonari (dubinomjer)   /  Odgovor
53 - Teorija struna   /  Odgovor
53 - Titranja (EM titranja, rezonancija, analogija harmonijskog titranja i jednolikog kružnog gibanja)   /  Odgovor
53 - Žiroskop   /  Odgovor
539.1 - Gospodarenje radioaktivnim otpadom iz nuklearnih elektrana   /  Odgovor
539.1 - Titranje atoma u kristalnoj rešetki   /  Odgovor
54 - Aerosoli   /  Odgovor
54 - Alotropske modifikacije ugljika   /  Odgovor
54 - Amini   /  Odgovor
54 - Disaharidi   /  Odgovor
54 - Fotosinteza   /  Odgovor
54 - Keramika   /  Odgovor
54 - Kisik   /  Odgovor
54 - Kristali   /  Odgovor
54 - Kristali   /  Odgovor
54 - Kruženje kisika u prirodi   /  Odgovor
54 - Legure bakra   /  Odgovor
54 - Louis Pasteur   /  Odgovor
54 - Masti   /  Odgovor
54 - Masti - farmaceutski oblici   /  Odgovor
54 - Otopine   /  Odgovor
54 - Otrovnost i kancerogenost aromatskih spojeva   /  Odgovor
54 - Porculan   /  Odgovor
54 - Prikaz zaštite risa   /  Odgovor
54 - Srebro   /  Odgovor
54 - Trigliceridi   /  Odgovor
54 - Tsunami   /  Odgovor
54 - Tvrdoća vode   /  Odgovor
54 - Živa i živini ioni   /  Odgovor
55 - Cunami   /  Odgovor
55 - Havarije pomorskih građevina   /  Odgovor
55 - Minerali   /  Odgovor
55 - Određivanje izdašnosti eksploatacijskog zdenca   /  Odgovor
55 - Rijeka Česma   /  Odgovor
55 - Rijeka Drava   /  Odgovor
55 - Špiljska fauna Hrvatske   /  Odgovor
55 - Tsunami   /  Odgovor
55 - Tsunami   /  Odgovor
55 - Uloga Oružanih snaga u zaštiti od poplava   /  Odgovor
55 - Valovi potresa   /  Odgovor
57 - Biljni i životinjski svijet Bjelovarsko-bilogorske županije   /  Odgovor
57 - Fotosinteza   /  Odgovor
57 - Temeljne odrednice živih organizama   /  Odgovor
574 - Borove iglice kao bioindikator aerozagađenja   /  Odgovor
574 - Ekologija pelagijala   /  Odgovor
574 - Emisije stakleničkih plinova u RH   /  Odgovor
574 - Globalno zatopljenje   /  Odgovor
574 - Gospodarenje opasnim otpadom   /  Odgovor
574 - Otpadni tokovi iz gospodarskih djelatnosti BBŽ-a   /  Odgovor
574 - Pesticidi   /  Odgovor
574 - Smog i Kisele kiše   /  Odgovor
574 - Teorija nultog rasta Hermana Dalyja   /  Odgovor
574 - Tlo - zagađenje i zaštita od zagađenja (Hrvatska)   /  Odgovor
574 - Upravljanje utjecajima na okoliš kao aspekt društveno odgovornog poslovanja   /  Odgovor
574 - Utjecaj cestovnog prometa na klimatske promjene i mjere zaštite   /  Odgovor
574 - Utjecaj golf terena na okoliš   /  Odgovor
574 - Utjecaj naftne industrije na život ptica (životinja)   /  Odgovor
574 - Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom u Hrvatskoj pošti   /  Odgovor
574 - Zbrinjavanje kućnog otpada   /  Odgovor
577 - Genetika   /  Odgovor
577 - Kolesterol   /  Odgovor
577 - Mutacije gena keratina u kožnim oboljenjima   /  Odgovor
577 - Nukleinske kiseline   /  Odgovor
577 - Predanalitički čimbenici   /  Odgovor
58 - Fotosinteza   /  Odgovor
59 - Gliste   /  Odgovor
59 - Kako djeluje akvarij na slatkovodne ribe?   /  Odgovor
59 - Praživotinje   /  Odgovor
59 - Šišmiši - eholokacija   /  Odgovor
59 - Šišmiši - eholokacija   /  Odgovor
65 ; 51 - Problem trgovačkog putnika   /  Odgovor