Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
61 - Ultrazvuk u medicini   /  Odgovor
61 - Medicinska etika i deontologija   /  Odgovor
61 - Palijativna skrb- etiki pogled na eutanaziju   /  Odgovor
61 - Kvaliteta ivota gluhih i gluhonijemih osoba   /  Odgovor
61 - Alergije na metale   /  Odgovor
61 - Centralni (sredinji) venski tlak   /  Odgovor
61 - Zakon o sestrinstvu: profesionalna odgovornost medicinskih sestara   /  Odgovor
61 - Povezanost kardiovaskularnih bolesti s boleu bubrega ili dijalizom   /  Odgovor
61 - Kvaliteta ivota gluhih i gluhonijemih osoba   /  Odgovor
61 - Kronina bubrena bolest, dijaliza i prehrana   /  Odgovor
61 - Ultrazvuk u medicini   /  Odgovor
61 - Antioksidanski   /  Odgovor
61 - Zakon o sestrinstvu: profesionalna odgovornost medicinskih sestara   /  Odgovor
61 - Psihosomatske bolesti   /  Odgovor
61 - Uloga medicinske sestre u timu   /  Odgovor
61 - Transplantacija jetre   /  Odgovor
61 - Tuberkuloza u djejoj dobi   /  Odgovor
61 - Planiranje karijere - medicinska sestra   /  Odgovor
61 - Alergije na metale   /  Odgovor
61 - Dress code i izgled medicinske sestre   /  Odgovor
61 - Centralni (sredinji) venski tlak   /  Odgovor
61 - Utvrivanje potreba za patronanom skrbi   /  Odgovor
61 - Prevalencija i incidencija dijabetesa u hrvatskoj   /  Odgovor
61 - Enureza kod djece (nekontrolirano mokrenje)   /  Odgovor
61 - Kljenut nervusa facialisa   /  Odgovor
61 - Anestetici i njihova upotreba   /  Odgovor
61 - Povijesni razvoj kvalitete u sestrinstvu   /  Odgovor
61 - Kvaliteta ivota oboljelih od PTSP   /  Odgovor
61 - Indikatori kvalitete zdravstvene njege   /  Odgovor
61 - Anafilaksija   /  Odgovor
61 - Hipokrat   /  Odgovor
61 - Suicidalnost u psihijatriji   /  Odgovor
61 - Lijenika profesija   /  Odgovor
61 - Tjelesna aktivnost   /  Odgovor
61 - Utjecaj motorikih sposobnosti na postignue iz nastavnog predmeta matematike   /  Odgovor
61 - Ugriz krpelja u BB-i   /  Odgovor
61 - Transfuzija krvi, dijagnostike pretrage   /  Odgovor
61 - Eutanazija kod starijih osoba u terminalnoj fazi   /  Odgovor
61 - Skrb medicinske sestre za osobe s mentalnom retardacijom   /  Odgovor
61 - Autistino dijete - uloga roditelja u odgoju   /  Odgovor
61 - tetni utjecaj nikotina i psihoaktivnih tvari kod lijeenih ovisnika o alkoholu   /  Odgovor
61 - Lijenika profesija   /  Odgovor
61 - Nain ivota osoba s organskim oteenjem   /  Odgovor
61 - Zdravstvena njega bolesnika s urinarnim kateterom ( u kui)   /  Odgovor
61 - Umjetno koljeno (uloga med. sestre vezana za probleme postoperativnog zahvata)   /  Odgovor
61 - Gluhonijeme osobe   /  Odgovor
61 - Kvaliteta ivota oboljelih od multiple skleroze   /  Odgovor
61 - Ultrazvuk u medicini   /  Odgovor
61 - Rehabilitacija bolesnika s astmom   /  Odgovor
61 - Moderno zbrinjavanje pacijenta s AIM   /  Odgovor
61 - Istraivanje zadovoljstva korisnika zdravstvenom uslugom   /  Odgovor
61 - Uloga medicinske sestre u spreavanju nastanka ciroze jetre   /  Odgovor
61 - Voda i elektroliti u organizmu   /  Odgovor
61 - Zdravstvena nejga pacijenata s neurotraumom   /  Odgovor
61 - ASA klasifikacija   /  Odgovor
61 - Fizioterapijska procjena torakolumbalne kraljenice   /  Odgovor
61 - Vanost zdravstvenog odgoja   /  Odgovor
61 - Etika skrbi   /  Odgovor
61 - Jod u prehrani i bolestima   /  Odgovor
61 - imbenici rizika za zdravlje (puenje, alkohol, prehrana. higijena, visoki tlak, seksualni ivot)   /  Odgovor
61 - Prava psihijatrijskih bolesnika   /  Odgovor
61 - Mogunosti medijskih kampanja u prevenciji konzumacije sredstava ovisnosti   /  Odgovor
61 - Osobe s posebnim potrebama i sport   /  Odgovor
61 - Endometrioza   /  Odgovor
61 - enski spolni hormon   /  Odgovor
61 - Sindrom karpalnog kanala   /  Odgovor
61 - Reparatura proteze   /  Odgovor
61 - Hrvatska komora medicinskih sestara - struno usavravanje   /  Odgovor
61 - Etika u lijeenju psihijatrijskih bolesnika   /  Odgovor
613 - Lijekovi u trudnoi   /  Odgovor
613 - Znanja i stavovi majke o njezi koe novoroenadi   /  Odgovor
613 - Hemoroidi   /  Odgovor
613 - Graa dlake i bojanje kose   /  Odgovor
613,2 - DASH dijeta   /  Odgovor
613.2 - Hipertenzija - povieni krvni tlak   /  Odgovor
613.2 - Prekomjerni unos hrane   /  Odgovor
613.2 - Prehrana zdravog djeteta   /  Odgovor
613.2 - Debljina i leptin   /  Odgovor
613.2 - Uloga sestre u edukaciji majke o dojenju   /  Odgovor
613.2 - Prehrambene navike osoba starije ivotne dobi   /  Odgovor
613.2 - Polifenoli iantociani u vonim sokovima pakiranim u razliitoj ambalai   /  Odgovor
613.2 - Trigliceridi   /  Odgovor
613.2 - Piramida pravilne prehrane   /  Odgovor
613.2 - Polifenoli iantociani u vonim sokovima pakiranim u razliitoj ambalai   /  Odgovor
613.2 - Utjecaj modernih gastronomskih trendova na objekte brze prehrane   /  Odgovor
613.2 - Moderni nain ishrane( sigurnost i kvaliteta)   /  Odgovor
613.2 - Leptin   /  Odgovor
613.2 - Utjecaj prehrane na zdravlje ovjeka   /  Odgovor
613.2 - Prehrana kod djece vrtike dobi   /  Odgovor
613.2 - Prehrana kod djece vrtike dobi   /  Odgovor
613.2 - Prehrana oboljelih od modanog udara   /  Odgovor
613.2 - Prehrana kod osteoporoze - mediteranska prehrana   /  Odgovor
613.2 - Vegetarijanska prehrana   /  Odgovor
613.2 - Prehrana i dijeta kod psorijaze   /  Odgovor
613.8 - Stavovi i navike adolescenata u vezi puenja   /  Odgovor
613.8 - Mogunosti medijskih kompanija u prevenciji konzumacije sredstava ovisnosti   /  Odgovor
613.8 - Marihuana-droga ili lijek   /  Odgovor
613.8 - Religioznost i pastinencija ovisnika o alkoholu   /  Odgovor
613.8 - Religioznost i apstinencija ovisnika o alkoholu   /  Odgovor
613.8 - Stavovi mladih o puenju duhana   /  Odgovor
613.8 - Zloupotreba sredstava ovisnosti tijekom nonih izlazaka   /  Odgovor
613.8 - Mladi i ovisnost ( maloljetnici)   /  Odgovor
613.8 - Prenatalno nasilje nad djecom i njegove posljedice (droga, alkohol, puenje )   /  Odgovor
613.8 - Puake navike u adolescenata u Hrvatskoj u razdoblju od 1995 do 2015   /  Odgovor
613.8 - Socijalno aspekti ovisnosti o nikotinu   /  Odgovor
613.88 - Spolno prenosive bolesti u adolescenata   /  Odgovor
613.88 - Spolno prenosive zarazne bolesti   /  Odgovor
613.88 - Stavovi studenata Visoke tehnike kole u Bjelovaru o pobaaju   /  Odgovor
614 - Javnozdravstveni znaaj podrunih kola u BB-u: natalitet i migracije u BB-u   /  Odgovor
614 - kolovanje sestara u Engleskoj   /  Odgovor
614 - Postupak s prljavim rubljem, infektivnim materijalom i predmetima opasnim za povrede   /  Odgovor
614 - Tjelesna aktivnost u starosti   /  Odgovor
614 - kolovanje sestara u Englkskoj   /  Odgovor
614 - Klorni preparati   /  Odgovor
614 - Primarna prevencija   /  Odgovor
614 - Oksidansi i fenoloki dezinficijensi   /  Odgovor
614 - Tenzidi   /  Odgovor
614 - Regionalne nejednakosti u zdravlju   /  Odgovor
614 - Sestrinske udruge u Republici Hrvatskoj - Hrvatska udruga medicinskih sestara (HUMS)   /  Odgovor
614 - Hospiciji - briga za ljude u terminalnoj fazi ivota   /  Odgovor
614 - Zadovoljstvo medicinskih sestara u radu s osobama s posebnim potrebama   /  Odgovor
614 - Bolonjski proces i studij sestrinstva   /  Odgovor
614 - Zdravstveni sustav u RH   /  Odgovor
614 - Tragovi palei zloporabom lakozapaljivih tekuina   /  Odgovor
614 - Komunikacija zdravstvenog osoblja s pacijentima u prijeoperativnoj pripremi   /  Odgovor
614 - Istraivanje u sestrinstvu   /  Odgovor
614 - Zdravstveno osiguranje u Francuskoj   /  Odgovor
614 - Utjecaj siromatva na zdravlje stanovnika (BB)   /  Odgovor
615 - Aspirin   /  Odgovor
615 - Anestetici   /  Odgovor
615 - Glazboterapija   /  Odgovor
615 - Dermatici   /  Odgovor
615 - Antiseptici   /  Odgovor
615 - Alkaloidi   /  Odgovor
615 - Alkaloidi   /  Odgovor
615 - Kineziterapijski postupci poslije ugradnje zgloba kuka   /  Odgovor
615 - Galerte   /  Odgovor
615 - Kurkumin-aditiv u prehrani   /  Odgovor
615 - Oblikovanje lijekova   /  Odgovor
615 - Homeopatija   /  Odgovor
615 - Antibiotici   /  Odgovor
615 - Homeopatija   /  Odgovor
615 - Penicilini   /  Odgovor
615 - Priprava sirupa i antacidi   /  Odgovor
615 - Kineziterapija kod nervusa peroneusa   /  Odgovor
615 - Spremnost na unapreenje spavanja   /  Odgovor
615 - Specifinosti fizioterapijskog postupka kod osoba s urinim artritisom ( giht )   /  Odgovor
615 - Kineziterapija nakon amputacija natkoljenice   /  Odgovor
615 - Zatvoreni kinetiki lanac, terapijske vjebe   /  Odgovor
615 - Antiflogistici-tekui puderi; Korigenski-sirup limuna i obian sirup   /  Odgovor
615 - Antiflogistici-tekui puderi; Korigenski-sirup limuna i obian sirup   /  Odgovor
615 - Interferencija hrane i lijekova   /  Odgovor
615 - Rehabilitacija kod rupture ahilove tetive i prednje krine sveze   /  Odgovor
615 - Kineziterapija kod multiple skleroze   /  Odgovor
615 - Kineziterapija kod kalcificirajueg tendinitisa ramen   /  Odgovor
615 - Lordoza   /  Odgovor
615 - Vanost kineziterapije kod pacijenata s Duchenneovom miinom distrofijom   /  Odgovor
615 - Kineziterapija kod skolioze   /  Odgovor
615 - Postupci elektroterapije u rehabilitaciji   /  Odgovor
615 - Fizioterapija kod artroze koljena   /  Odgovor
615 - Fizikalna terapija ozljede meniskusa   /  Odgovor
615 - Problem sindroma karpalih kanala fizioterapeuta   /  Odgovor
615 - Rehabilitacija nakon operacije TEP-a kuka   /  Odgovor
615 - Tjelesna aktivnost kod osoba oboljelih od antiklozatnog spondIlitisa   /  Odgovor
615 - Antibiotici, losion s eritormicinom, losion s klindamicinom   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s disfagijom   /  Odgovor
616 - Seksualnost i intimnost oboljelih od multiple skleroze   /  Odgovor
616 - Kvaliteta ivota i samopotovanje oboljelih od epilepsije   /  Odgovor
616 - Poslijeoperacijska komplikacija -opstrukcija crijeva   /  Odgovor
616 - Kvaliteta ivota kod oboljelih od multiple skleroze   /  Odgovor
616 - Mjerenje vitalnih znakova u djejoj dobi   /  Odgovor
616 - Procjena rizika za pad kod pacijenata oboljelih od modanog udara   /  Odgovor
616 - Zdravstvena skrb za bolesnike oboljele od anemije srano ilnih bolesti   /  Odgovor
616 - Transfuzija i uloga medicinske sestre u transfuziji   /  Odgovor
616 - Dini sustav u zdravlju i bolesti te zadaci medicinske sestre u pristupu i lijeenju bolesnika s astmom   /  Odgovor
616 - Dini sustav u zdravlju i bolesti te zadaci medicinske sestre u pristupu i lijeenju bolesnika s astmom   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s tumorom mokranog mjehura   /  Odgovor
616 - Transfuzija krvi   /  Odgovor
616 - Reumatodini artritis   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s kolostomom   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega u kui pacijenta s dekubitusom   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika u kui s venskim ulkusom   /  Odgovor
616 - eerna bolest, dijabetes   /  Odgovor
616 - Sternalna punkcija   /  Odgovor
616 - Pristup pacijentu i njegovoj obitelji nakon modanog udara   /  Odgovor
616 - Biopsija kostiju   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega u terminalnoj fazi   /  Odgovor
616 - Sestrinske dijagnozeu palijativnoj skrbi u zdravstvenoj njezi u kui   /  Odgovor
616 - Putovi prijenosa   /  Odgovor
616 - Plan zdravstvene njege djeteta oboljelog od vodenih kozica   /  Odgovor
616 - Vanost rehabilitacije nakon modanog udara   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega oboljelih od subarahnoidalne hemoragije   /  Odgovor
616 - Profesionalna oboljenja kod fizioterapeuta   /  Odgovor
616 - Kategorizacija bolesnika   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s hemofilijom   /  Odgovor
616 - Simptomi i znakovi u pacijenata s bolestima probavnog sustava   /  Odgovor
616 - Kvaliteta usluge starijih osoba - gerijatrija   /  Odgovor
616 - Eutanazija kod starih ljudi   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s cirozom jetre   /  Odgovor
616 - Malarija   /  Odgovor
616 - Kvaliteta ivota osoba s multiplom sklerozom   /  Odgovor
616 - Mjerenje arterijskog tlaka   /  Odgovor
616 - Simptomi i znakovi u pacijenata s bolestima probavnog sustava   /  Odgovor
616 - Upuenost i stavovi ope populacije o cijepljenju   /  Odgovor
616 - Specifinosti zdravstvene njege bolesnika na hemodijalizi ( bolesti bubrega- hemodijaliza)   /  Odgovor
616 - Izvanmaternina trudnoa na podruju BB-a u posljednjih 10 godina   /  Odgovor
616 - Bronhoskopija   /  Odgovor
616 - Magnetska rezonanca ( MR )   /  Odgovor
616 - Srani enzimi   /  Odgovor
616 - Humani papiloma virus HPV   /  Odgovor
616 - Spirometrija   /  Odgovor
616 - Suicid prije i poslije domovinskog rata   /  Odgovor
616 - Prehrana kod tuberkuloze   /  Odgovor
616 - Dijabetes tip 1 u djece   /  Odgovor
616 - Poremeaji vanjske cirkulacije   /  Odgovor
616 - Poremeaji venske cirkulacije   /  Odgovor
616 - Educiranost dijabetiara i pridravanje uputa ( kontrola dijabetesa )   /  Odgovor
616 - Zapetljaj crijeva - ileus   /  Odgovor
616 - Inkontinencija starijih ljudi   /  Odgovor
616 - Fizioterapija astme   /  Odgovor
616 - Zadae medicinske sestre kod akutne upale guterae i komplikacija izazvanih dugotrajnim leanjem   /  Odgovor
616 - Timski pristup u rehabilitaciji osoba s Parkinsonovom boleu   /  Odgovor
616 - MR-magnetska rezonanca   /  Odgovor
616 - Peritonealna dijaliza   /  Odgovor
616 - Akrilat i polimerizacija   /  Odgovor
616 - Artikuliranje- obrazni luk   /  Odgovor
616 - Uloga medicinske sestre u prevenciji padova   /  Odgovor
616 - Kirurki pristup kod opeklina djece   /  Odgovor
616 - Fizioterapija kod osoba s kolonorektalnim karcinomom   /  Odgovor
616 - ABS-Plinska analiza arterijske krci i acidobazni status   /  Odgovor
616 - Leita za gornju i donju potpunu protezu   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega depresivnih osoba   /  Odgovor
616 - Kineziterapija kod Ankilozantnog spondilitisa   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s operacijom bubrega   /  Odgovor
616 - Erizipel   /  Odgovor
616 - Prevencija dubokte venske tromboze   /  Odgovor
616 - Otpadni spojevi u mokrai   /  Odgovor
616 - Infuzijske pumpe   /  Odgovor
616 - Sestrinska etika   /  Odgovor
616 - Bol i metode uklanjanja boli kod starijih osoba   /  Odgovor
616 - Aspekti starenja   /  Odgovor
616 - Gastroskopija   /  Odgovor
616 - Uloga fizioterapeuta kod urinarne inkontinencije   /  Odgovor
616 - Biomehanike i anatomske promjene u trudnoi   /  Odgovor
616 - Hiopovolemija   /  Odgovor
616 - Visok rizik za poremeaj termoregulacije   /  Odgovor
616 - Spremnost za unaprijeenje sueljavanja u obitelji   /  Odgovor
616 - Poslijeoperacijska komplikacija ( infekcije, operativne rane ).   /  Odgovor
616 - Poslijeoperacijska komplikacija ( infekcije, operativne rane )   /  Odgovor
616 - Politrauma: hospitalno zbrinjavanje   /  Odgovor
616 - Visok rizik za pad   /  Odgovor
616 - Medicinsko sestrinski problemi   /  Odgovor
616 - Preljevna inkontinencija   /  Odgovor
616 - Funkcionalna inkontinencija   /  Odgovor
616 - Uljivost kod djece   /  Odgovor
616 - Smanjena mogunost brige o sebi-osobna higijena bolesnika   /  Odgovor
616 - Bolesti dinih puteva u djejoj dobi   /  Odgovor
616 - Sinrdrom neuporabe   /  Odgovor
616 - Epilepsija u djece   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega djeteta oboljelog od astme   /  Odgovor
616 - Opekline kod djece   /  Odgovor
616 - Gnojni hidradentis i nekrozirajui fascitis   /  Odgovor
616 - Gestacijski dijabetes ( dijabetes u trudnoi )   /  Odgovor
616 - Bjesnoa   /  Odgovor
616 - Hepatitis A   /  Odgovor
616 - Gripa   /  Odgovor
616 - Metabolika acidoza   /  Odgovor
616 - Lipemija   /  Odgovor
616 - Uoga medicinske sestre u edukaciji bolesnika s arterijskom hipertenzijom   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega s ishemijskim modanim udarom lijeenim trombolikom terapijom   /  Odgovor
616 - Uzgoj stanica In vitro (Matinih stanica)   /  Odgovor
616 - Kontrakture   /  Odgovor
616 - Utjecaj religije na lijeenje u kui   /  Odgovor
616 - Intervencije patronane sestre kod agresivnog pacijenta u kui   /  Odgovor
616 - Parenteralna prehrana kod djece   /  Odgovor
616 - Sestrinska skrb za djecu oboljelu od cerebralne paralize   /  Odgovor
616 - Cijepljenje djece   /  Odgovor
616 - Crijevne zarazne bolesti   /  Odgovor
616 - Epilepsija u djece   /  Odgovor
616 - Utjecaj umora na kvalitetu ivota oboljelih od multiple skleroze   /  Odgovor
616 - Analiza vestibulometrijskih nalaza kod bolesnika s vrtoglavicom   /  Odgovor
616 - Retikulociti u novoroenadi   /  Odgovor
616 - Prevencija kardiovaskularnih bolesti srca   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s upalom crvuljka   /  Odgovor
616 - Poremeaji vanjske cirkulacije   /  Odgovor
616 - Gastroskopija ( ezofagogastroduodenoskopija)   /  Odgovor
616 - Hematoloke bolesti kod starijih osoba   /  Odgovor
616 - Jetreni enzimi   /  Odgovor
616 - Endovenozni kateteri   /  Odgovor
616 - Endovenozni kateteri   /  Odgovor
616 - Elektrokardiogram   /  Odgovor
616 - Artroza koljena   /  Odgovor
616 - Akutna upala guterae   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega starijih osoba s komplikacijama dugotrajnog mirovanja( tromboza, dekubitus, respiratorne komplikacije)   /  Odgovor
616 - Prevencija zaraznih bolesti   /  Odgovor
616 - Fototerapija kod novoroenake utice   /  Odgovor
616 - Matine stanice iz pupkovine   /  Odgovor
616 - Tetanus   /  Odgovor
616 - Ospice   /  Odgovor
616 - Epidemioloka mjerenja   /  Odgovor
616 - Biopsija kostiju, koronografija, sternalna punkcija   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega medicinske sestre kod umirueg bolesnika   /  Odgovor
616 - Kronine nezarazne bolesti   /  Odgovor
616 - Perkutana transluminalna koronarna angioplastika (PTCA)   /  Odgovor
616 - Pacemaker i konverter defibrillator   /  Odgovor
616 - Patronana sestra i socijalno zbrinjavanje bolesnika   /  Odgovor
616 - Kretanje zaraznih bolesti u BB u razdoblju od 2003-2013.   /  Odgovor
616 - Samozbrinjavanje osoba sa cerebralnom paralizom   /  Odgovor
616 - Punkcije   /  Odgovor
616 - Formalne i neformalne skrbi o starijim osobama   /  Odgovor
616 - Punkcije   /  Odgovor
616 - Kvaliteta ivota bolesnika na citostatskoj terapiji   /  Odgovor
616 - Epilepsija   /  Odgovor
616 - MRSA   /  Odgovor
616 - Krpeljni meningoencefalitis   /  Odgovor
616 - Opekline   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega u kui osoba s posebnim potrebama   /  Odgovor
616 - Uenje za treu ivotnu dob   /  Odgovor
616 - Bolnika karantena i suzbijanje bolnikih infekcija   /  Odgovor
616 - Humani papiloma virus HPV   /  Odgovor
616 - Salmoneloze   /  Odgovor
616 - Kraniocerebralne ozljede   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega onkolokog bolesnika u terminalnoj fazi   /  Odgovor
616 - Q groznica   /  Odgovor
616 - Mentalna retardacija   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega pacijenata s operacijom bubrega   /  Odgovor
616 - Sonde u gastroenterologiji   /  Odgovor
616 - AIDS i zaraza HIV-om   /  Odgovor
616 - Funkcijski i anatomski otisak   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od nefrotskog sindroma   /  Odgovor
616 - Zadae medicinske sestre kod operativnih zahvata ui i unih vodova   /  Odgovor
616 - Djeja cerebralna paraliza   /  Odgovor
616 - Sindrom bolnog ramena   /  Odgovor
616 - Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u BB   /  Odgovor
616 - Karcinom testisa   /  Odgovor
616 - Infekcije urinarnog trakta kod starijih osoba   /  Odgovor
616 - Medicinska sestra Virginija Henderson   /  Odgovor
616 - Medicinska sestra Danica Zelenjak   /  Odgovor
616 - Medicinska sestra Lujza Wagner   /  Odgovor
616 - Uloga medicinskog tehniara u primjeni lijekova   /  Odgovor
616 - Simptomi i znakovi kod umiruih bolesnika   /  Odgovor
616 - Djeja cerebralna paraliza   /  Odgovor
616 - Reanimacija   /  Odgovor
616 - Metode ranog otkrivanja bolesti   /  Odgovor
616 - Sestrinske intervencije u sekundarnoj prevenciji bolesti   /  Odgovor
616 - Utjecaj puenja cigareta na sranoilni sustav   /  Odgovor
616 - Zdravstvena njega bolesnika s opeklinama   /  Odgovor
616 - Bolnike infekcije   /  Odgovor
616 - Dojenje - najbolji poetak   /  Odgovor
616.89 - ivot osoba s Miasteriom Gravis   /  Odgovor
616.89 - Fizioterapija ososba nakon preboljelog modanog udara   /  Odgovor
616.89 - Uloga medicinske sestre kod bolesnika oboljelih od alkoholizma   /  Odgovor
616.89 - Transfer i kontratransfer   /  Odgovor
616.89 - PTSP i uloga medicinske sestre u lijeenju   /  Odgovor
616.89 - ivot osoba s Miasteriom Gravis   /  Odgovor
616.89 - Alzheimerova bolest, demencija   /  Odgovor
616.89 - Djeca s autizmom   /  Odgovor
616.89 - Transfer i kontratransfer   /  Odgovor
616.89 - Poremeaji prehrane   /  Odgovor
616.89 - Sestrinska skrb za bolesnika s bipolarnim afektivnim poremeajem   /  Odgovor
616.89 - Tehnike ublaavanja stresa (stres i sve o stresu)   /  Odgovor
616.89 - Uloga medicinske sestre u resocijalizaciji psihijatrijskih bolesnika   /  Odgovor
616.89 - Akutni poremeaj prehrane - bulimija i anoreksija kod djece   /  Odgovor
616.89 - Depresija u bolesnika s kroninim bolestima i uloga medicinske sestre   /  Odgovor
616.89 - Komplementarne metode intervencije kod djece s neurorazvojnim potekoama   /  Odgovor
616.89 - Myasteria Gravis   /  Odgovor
616.89 - Pedofilija   /  Odgovor
616.89 - Stigmatizacija ljudi oboljelih od epilepsije   /  Odgovor
616.89 - Terapijski pristup u lijeenju psihikih poremeaja   /  Odgovor
616.89 - Postporoajna depresija   /  Odgovor
616.89 - Postporoajna depresija   /  Odgovor
616.89 - CT   /  Odgovor
616.89 - Psihijatrija u zajednici i Case Management   /  Odgovor
616.89 - Zdravstvena njega kod maninih bolesnika   /  Odgovor
616.89 - Egzistencijalna anksioznost   /  Odgovor
616.89 - Duevne bolesti i poremeaji   /  Odgovor
616.89 - Potekoe pri imenovanju i auditivnom prepoznavanju rijei u osoba oboljlih od Alzheimerove bolesti i vaskularne demencije   /  Odgovor
616.89 - Vanost pravilne prehrane kod Parkinsonove bolesti   /  Odgovor
616.89 - Uloga medicinske sestre u edukaciji bolesnika koji boluje od cluster glavobolje   /  Odgovor
616.89 - Fizioterapijska intervencija nakon ozljede mozga   /  Odgovor
616.89 - Mogunosti unapreenja informiranosti studenata o epilepsiji   /  Odgovor
616.89 - Alzheimerova bolest   /  Odgovor
616.89 - Rehabilitacija i fizikalna terapija oboljelih od Parkinsonove bolesti   /  Odgovor
616.89 - Neuropatska bol- uloga/intervencije medicinskih sestara   /  Odgovor
616.89 - Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od Pompeove bolesti   /  Odgovor
616.89 - Zdravstvena njega bolesnika oboljelih od Willsonove bolesti   /  Odgovor
617 - Prijeoperativna psiholoka priprema pacijenta   /  Odgovor
617 - Zdravstvena njega bolesnika kod operacije kile   /  Odgovor
617 - Fizioterapija kod tortikolisa (priroeni krivi vrat)   /  Odgovor
617 - Abdominalna punkcija   /  Odgovor
617 - Abdominalna punkcija   /  Odgovor
618 - Carski rez u Kraljevskom primaljskom uilitu - povijesni osvrt   /  Odgovor
618 - Zdravstvena njega trudnice s hiperemezom   /  Odgovor
618 - Poloaj tijekom poroda   /  Odgovor
618 - Opojna sredstva u trudnoi   /  Odgovor
618 - Vieplodna trudnoa   /  Odgovor
618 - Novoroenaka utica   /  Odgovor
618 - Porod u kui   /  Odgovor
618 - Hipertenzija u trudnoi- njega trudnica   /  Odgovor
618 - Postupci kod namjernog prekida trudnoe- sukcijska kiretaa, dilatacija i evakuacija; tablete za pobaaj, kontrakcije maternice   /  Odgovor
618 - Pobaaj   /  Odgovor
618 - Sestrinske intervencije kod babinjae nakon gubitka djeteta   /  Odgovor
618 ; 17 - Abortus   /  Odgovor
619 - Leptospiroza u Koprivniko-krievakoj upaniji   /  Odgovor