Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
621.7/9 - Dimenzioniranje i konstrukcija alata za probijanje i sijeenje podlone ploice za vijak m20   /  Odgovor