Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
65 - Poduzetnici u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji   /  Odgovor
65 - Emocionalna inteligencija, primjena kod selekcije zaposlenika   /  Odgovor
65 - Nagraivanje menadera   /  Odgovor
65 - Upravljanje i voenje poslova D.O.O-a   /  Odgovor
65 - Vrste i oblici rizika u poslovanju   /  Odgovor
65 - Drutveno odgovorno poslovanje u suvremenom poslovnom procesu   /  Odgovor
65 - Menadment ljudskih potencijala u suvremenom poslovanju   /  Odgovor
65 - Ponaanje turistikih potroaa   /  Odgovor
65 - Politike psiholokog odreivanja cijena   /  Odgovor
65 - Povijesni razvoj poduzetnitva u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
65 - Disney   /  Odgovor
65 - Utjecaj subliminalnih poruka   /  Odgovor
65 - Suvremeni pristup upravljanju ljudskim potencijalima   /  Odgovor
65 - Segmentacija trita   /  Odgovor
65 - Drutveno odgovorno poslovanje   /  Odgovor
65 - Izbor i stvaranje menadera   /  Odgovor
65 - Samoprezentacija - Komunikacijske vjetine   /  Odgovor
65 - Koestlin Bjelovar   /  Odgovor
65 - Stilovi upravljanje u sestrinstvu   /  Odgovor
65 - Drutveno odgovorno poslovanje u suvremenim poslovnim procesima   /  Odgovor
65 - Organizacija koja ui   /  Odgovor
65 - Izbor i stvaranje menadera   /  Odgovor
65 - Elektroniko poslovanje   /  Odgovor
65 - Kontroling   /  Odgovor
65 - Poslovni plan poduzea Iveta d.o.o. Bjelovar   /  Odgovor
65 - Poslovno komuniciranje u Pevec d.o.o. u s teaju s naglaskom na Internet   /  Odgovor
65 - Internet marketing   /  Odgovor
65 - Poruka kao osnova suvremenog poslovnog odluivanja   /  Odgovor
65 - Odreivanje trinog potencijala poduzea   /  Odgovor
65 - Upravljanje trokovima u bankarstvu   /  Odgovor
65 - Poduzetniki inkubator kao pokreta razvojnih promjena BB-a   /  Odgovor
65 - Strateko pozicioniranje Koestlina na meunarodnom tritu   /  Odgovor
65 - Drutvena odgovornost poduzea   /  Odgovor
65 - Poslovno pregovaranje   /  Odgovor
65 - Studij radnog vremena i oblikovanje radnog mjesta   /  Odgovor
65 - Problem praenja i ocjenjivanja intelektualnog rada   /  Odgovor
65 - Sustav upravljanja nadzora kritinih procesa u proizvodnji hrane (HACCP sustav)   /  Odgovor
65 - Balanced Scorecard (BSC)   /  Odgovor
65 - Patenti   /  Odgovor
65 - Kreditiranje u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
65 - Upravljanje zalihama i skladino poslovanje   /  Odgovor
65 - Utjecaj globalizacije na mala i srednja poduzea u RH   /  Odgovor
65 - Implementacijska faza projekta   /  Odgovor
65 - Upravljanje zalihama u malim i srednjim poduzeima   /  Odgovor
65 - Politika odreivanja cijena u poduzeu   /  Odgovor
65 - Pojam i znaajke projektnog menadera   /  Odgovor
65 - Projektni timovi i interesno utjecajne skupine na projektu   /  Odgovor
65 - Perspektive europskog istraivakog podruja i politika inovacija u EU   /  Odgovor
65 - Upravljanje ljudskim potencijalima   /  Odgovor
65 - est sigma (six sigma)   /  Odgovor
65 - Multikulturalni menadment   /  Odgovor
65 - Kontrola poslovanja prodavaonice   /  Odgovor
65 - Analiza konkurentske prednosti RH   /  Odgovor
65 - Kvaliteta kao konkurentska prednost- primjena ISO standarda   /  Odgovor
65 - Multiprojektno poslovanje - komercijalni projekti   /  Odgovor
65 - Strateki savezi   /  Odgovor
65 - ene u poduzetnitvu   /  Odgovor
65 - Utjecaj primjene IT-a na jaanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetnitva BB-a   /  Odgovor
65 - Utjecaj primjene IT-a na jaanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetnitva BB-a   /  Odgovor
65 - Unaprjeenje prodaje   /  Odgovor
65 - Projekt izgradnje sportsko-rekreacijskog centra u Bjelovaru   /  Odgovor
65 - Menadment u koli ( dravna i javna sluba )   /  Odgovor
65 - ene u poduzetnitvu   /  Odgovor
65 - Analiza konkurentske prednosti RH   /  Odgovor
65 - Vanost interesno-utjecajnih skupina u korporativnom upravljanju   /  Odgovor
65 - Analiza imovine poduzea Koestlin   /  Odgovor
65 - Konkurentnost hrvatskog izvoza na tritu jugoistone Europe   /  Odgovor
65 - Prodajna faza   /  Odgovor
65 - Linijski proizvodni sustavi   /  Odgovor
65 - Ugostiteljstvo u 21. stoljeu   /  Odgovor
65 - Implementacija HACCP sustava u pekarstvu   /  Odgovor
65 - Najpoznatiji menaderi dananjice   /  Odgovor
65 - Prezentacija robe i to joj sve prethodi   /  Odgovor
65 - Upravljanje znanjem   /  Odgovor
65 - Franizne ponude u RH   /  Odgovor
65 - Sukobi u poduzeu i njihov utjecaj na poslovanje   /  Odgovor
65 - Odnos uslunih poduzea i korisnika usluge   /  Odgovor
65 - Osnaena organizacija i otvorena organizacija   /  Odgovor
65 - Patenti   /  Odgovor
65 - Internet marketing   /  Odgovor
65 - Poruka kao osnova suvremenog poslovnog odluivanja   /  Odgovor
65 - Umreavanje poduzea   /  Odgovor
65 - Kreditiranje u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
65 - Utjecaj globalizacije na mala i srednja poduzea u RH   /  Odgovor
65 - Menadment u doba globalne recesije   /  Odgovor
65 - Menaderske plae (radovi u periodici)   /  Odgovor
65 - Politika odreivanja cijena u poduzeu   /  Odgovor
65 - Pojam i znaajke projektnog menadera   /  Odgovor
65 - Znaajke ICT industrije u RH (informacijsko- komunikacijska tehnologija)   /  Odgovor
65 - Pregovaraki subprocesi kao dio poslovnog pregovaranja   /  Odgovor
65 - Menadment trokova nabave   /  Odgovor
65 - Upravljanje rizicima u malom poduzeu   /  Odgovor
65 - Graevinski klasteri u RH   /  Odgovor
65 - Problem praenja i ocjenjivanja intelektualnog rada   /  Odgovor
65 - Multiprojektno poslovanje - komercijalni projekti   /  Odgovor
65 - Interni audit   /  Odgovor
65 - Linijski proizvodni sustavi   /  Odgovor
65 - Prezentacija robe i to joj sve prethodi   /  Odgovor
65 - Franizne ponude u RH   /  Odgovor
65 - Sukobi u poduzeu i njihov utjecaj na poslovanje   /  Odgovor
65 - Suvremeni pristup upravljanju ljudskim potencijalima   /  Odgovor
65 - Poduzetnici u procesu pristupanja Hrvatske Europskoj uniji   /  Odgovor
65 - Menadment u koli ( dravna i javna sluba)   /  Odgovor
65 - Unaprjeenje prodaje   /  Odgovor
65 - Osnaena organizacija i otvorena organizacija   /  Odgovor
65 - Odnos uslunih poduzea i korisnika usluge   /  Odgovor
65 - Graevinski klasteri u RH   /  Odgovor
65 - Mjerenje zadovoljstva potroaa   /  Odgovor
65 - Rizini kapital i modeli financiranja malih i srednjih poduzea   /  Odgovor
65 - Multikulturalni menadment   /  Odgovor
65 - Uloga obiljeja linosti u ponaanju potroaa   /  Odgovor
65 - Korporativni imid   /  Odgovor
65 - Komunikacija i javno mijenje   /  Odgovor
65 - Izvrni menadment   /  Odgovor
65 - Mobilno oglaavanje u turizmu   /  Odgovor
65 - Komunikacija i javno mijenje   /  Odgovor
65 - Interna okolina   /  Odgovor
65 - Poslovanje prodavaonice preko mrene stranice   /  Odgovor
65 - Ekoloki osvijeteni proizvoai i potroai   /  Odgovor
65 - Distribucija proizvoda specifinih karakteristika   /  Odgovor
65 - Analiza financijskog izvjetaja graevinskog sektora u funkciji provedbe predsteajne nagodbe   /  Odgovor
65 - Analiza trokova poduzea i analiza pokazatelja poslovanja poduzea   /  Odgovor
65 - Obiteljsko poduzetnitvo- generacijska tranzicija u obiteljskom poduzeu   /  Odgovor
65 - MRP proces kao dio lanca opskrbe   /  Odgovor
65 - Bonitet i kreditna sposobnost poduzea   /  Odgovor
65 - Menadment u knjinici ( upravljanje, voenje )   /  Odgovor
65 - Maksimizacija profita u podruju odrivog razvoja   /  Odgovor
65 - Sustav obrazovanja kao temelj odrivog razvoja   /  Odgovor
65 - Elektroniki potpis   /  Odgovor
65 - ISO 9001:2008 - upravljanje kvalitetom   /  Odgovor
65 - Mikrookruenja i mikrookruenje poduzea   /  Odgovor
65 - Boston Consalting Group matrica   /  Odgovor
65 - BCG matrica: matrica rasta i udjela   /  Odgovor
65 - Otprema robe sa skladita i popratna dokumentacija   /  Odgovor
65 - Operacijski menadment (zavisna i nezavisna potranja)   /  Odgovor
65 - Grad Bjelovar kao brand   /  Odgovor
65 - Upravljanje ljudskim resursima u informatikoj tehmologiji   /  Odgovor
65 - Baza podataka kupaca (klijenata)   /  Odgovor
65 - Asortiman robe i zalihe u prodavaonici   /  Odgovor
65 - Upravljanje odnosima s potroaima i drutveno odgovorni markting   /  Odgovor
65 - Konflikti   /  Odgovor
65 - Elektronika trgovina   /  Odgovor
65 - Globalna financijska kriza   /  Odgovor
65 - Sistematizacija radnih mjesta   /  Odgovor
65 - Stilovi upravljanja ili upravljanje sastankom u medicini   /  Odgovor
65 - Modeli odnosa s javnou   /  Odgovor
65 - Virtualne organizacije   /  Odgovor
65 - Upotreba web stranice za marketinke aktivnosti hotela sjeverne Hrvatske   /  Odgovor
65 - Analiza poboljanja proizvodnje i prodaje mesnih proizvoda u obiteljskoj mesnoj industriji   /  Odgovor
65 - Uvoenje novog proizvoda na trite   /  Odgovor
65 - Znaaj zelenog marketinga u poslovanju   /  Odgovor
65 - Globalni marketing u suvremenoj ekonomiji   /  Odgovor
65 - Marketing- brendovi, proizvodi   /  Odgovor
65 - Voenje kao suvremeni aspekt   /  Odgovor
65 - Restruturiranje i sanacija poduzea na primjeru...   /  Odgovor
65 - Poslovni plan poduzetnika (primjer tvrtke Hrvatske ume)   /  Odgovor
65 - Poduzetnitvo u RH   /  Odgovor
65 - Upravljanje zalihama   /  Odgovor
65 - Misija, vizija i ciljevi u praksi   /  Odgovor
65 - Hijerarhija i raspon kontrole kao dimenzije organiziranja   /  Odgovor
65 - Metode procjene u hotelskoj industriji   /  Odgovor
65 - Poslovna etika u zdravstvu   /  Odgovor
65 - Internacionalizacija maloprodaje u Hrvatskoj   /  Odgovor
65 - Prodajni razgovori izmeu kupa i prodavaa   /  Odgovor
65 - Uloga statusa u donoenju poslovnih odluka u poduzeu   /  Odgovor
65 - Upravljanje kvalitetom   /  Odgovor
65 - Emocionalni marketing   /  Odgovor
65 - Oblikovanje proizvoda   /  Odgovor
65 - Utjecaj motivacije na radnu klimu u poduzeu   /  Odgovor
65 - Upravljanje ljudskim potencijalima kroz motivaciju   /  Odgovor
65 - Certificiranje - operativno poslovanje   /  Odgovor
65 - Strategija razvoja poduzea s fokusom na trinu ekspanziju i ekspanziju novih proizvoda   /  Odgovor
65 - Ljudski kapital kao faktor ekonomskog razvoja Republike Hrvatske   /  Odgovor
65 - Sustav upravljanja sigurnou prema ISO 22320:2011   /  Odgovor
65 - Podravka-proizvodni program   /  Odgovor
65 - Poloaj ena na top menadment pozicijama u RH   /  Odgovor
65 - Teorija igara i izrada aplikacije u Gambitu   /  Odgovor
65 - Komunikacija u poslovnoj organizaciji   /  Odgovor
65 - Financijske krize (posljedice i uzroci)   /  Odgovor
65 ; 51 - Problem trgovakog putnika   /  Odgovor
65.024 - Teme restorana kao sredstvo za diferencijaciju na tritu   /  Odgovor
655 - Usporedba itljivosti na razliitim medijima   /  Odgovor
655 - Tipografija (na WEB-u, novinama, u reklamama)   /  Odgovor
656 - Paletizacija i kontejnerizacija u suvremenom transportu   /  Odgovor
656 - Trite prijevoznih kapaciteta   /  Odgovor
656 - Tarifno-konjukturni poslovi peditera   /  Odgovor
656 - Tarife u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
656 - eljezniki promet - ekonomski uinci   /  Odgovor
656 - Analiza i prijedlog poboljanja cestovne mree u BB   /  Odgovor
656 - Istra - prometno geografske znaajke   /  Odgovor
656 - ATP sustav - transport lakopokvarljivih namirnica   /  Odgovor
656 - Tarifno-konjukturni poslovi peditera   /  Odgovor
656 - Prijevoz lako pokvarljivog tereta   /  Odgovor
656 - Istra - prometno geografske znaajke   /  Odgovor
656 - Uloga peditera u ugovaranju prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava   /  Odgovor
656 - Uloga peditera u osiguranju robe u prijevozu   /  Odgovor
656 - Logistiki pediter u funkciji pomorskog agenta   /  Odgovor
656 - Ljudski potencijali u poslovanju poduzea cestovnog prometa   /  Odgovor
656 - Prijevoz pijeska u cestovnom prometu   /  Odgovor
656 - Prijevoz putnika u Republiku Hrvatsku   /  Odgovor
656 - Upravljanje prometom   /  Odgovor
656 - Prometna nesrea   /  Odgovor
656 - Povratna logistika otpada-SAD   /  Odgovor
656 - Dranje strae na brodu   /  Odgovor
656 - Zrani promet robe   /  Odgovor
656 - Suvremene transportne tehnologije   /  Odgovor
656 - Orient Express: povijest i budunost u turizmu i openito   /  Odgovor
656 - pediter i ugovaranje prijevoza cestovnim prijevoznim sredstvima   /  Odgovor
656 - Prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu   /  Odgovor
656, 338(497.5) - Poslovna politika u funkciji odrivog rasta i razvoja cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor
657 - Priznavanje prihoda uslunog poduzea   /  Odgovor
657 - Kapital malih i srednjih poduzea   /  Odgovor
657 - Prihodi malog poduzea   /  Odgovor
657 - Prihodi   /  Odgovor
657 - Raunovodstvo obrtnika   /  Odgovor
657 - Zalihe malog i srednjeg poduzea   /  Odgovor
657 - Bilanca i obveze   /  Odgovor
657 - Utvrivanje i oporezivanje financijskih rezultata poduzea   /  Odgovor
657 - Temeljna raunovodstvena izvjea : bilanca, raun dobiti i gubitka, biljeke uz financijska izvjea   /  Odgovor
657 - Raunovodstvene politike zaliha   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja proizvodnog poduzea   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja   /  Odgovor
657 - Financijski izvjetaj ( za rad :Financijski poloaj i uspjenost poslovanja Bjelovarskog sajma)   /  Odgovor
657 - Poslovne knjige obrtnika   /  Odgovor
657 - Financijski prihodi   /  Odgovor
657 - Pasivna vremenska razgranienja   /  Odgovor
657 - Metode amortizacije dugotrajne imovine   /  Odgovor
657 - Nematerijalna imovina   /  Odgovor
657 - Prihodi malog poduzea   /  Odgovor
657 - Znaenje koeficijenta obrtaja u poslovanju poduzea   /  Odgovor
657 - Zalihe malog i srednjeg poduzea   /  Odgovor
657 - Porezno nepriznati trokovi   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja poduzea   /  Odgovor
657 - Pokazatelji sigurnosti poslovanja (likvidnost, zaduenost,aktivnost)   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja poduzea   /  Odgovor
657 - Financijski prihodi   /  Odgovor
657 - Metode amortizacije dugotrajne imovine   /  Odgovor
657 - Revalorizacija materijalne imovine   /  Odgovor
657 - Otuenje imovine   /  Odgovor
657 - JOPPD obrazac   /  Odgovor
657 - Propisane stope amortizacije dugotrajne imovine u RH   /  Odgovor
657 - Inventura   /  Odgovor
657 - Komparativna analiza financijskih izvjetaja graevinskog sektora u postupku predsteajne nagodbe   /  Odgovor
657 - Komparativna analiza financijskih izvjetaja graevinskog sektora u postupku predsteajne nagodbe   /  Odgovor
657 - Zavrni raun   /  Odgovor
657 - Trezorske dionice   /  Odgovor
657 - Financijski izvjetaji   /  Odgovor
657 - Dokumentacija u akim domovima (pojanjenje pojedinih stavki dokumenata)   /  Odgovor
657 - Elementi glavnih raunovodstvenih izvjetaja   /  Odgovor
657 - Trokovi proizvodnje   /  Odgovor
657 - Kratkotrajna financijska imovina   /  Odgovor
657 - Specifinosti raunovodstva OPG-a   /  Odgovor
657 ; 339 - Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor
658 - Efikasnost kriznog menadmenta u dravnim poduzeima   /  Odgovor
658 - Drutveno odgovorno poslovanje   /  Odgovor
658 - Karakteristike menadera   /  Odgovor
658 - Socijalno poduzetnitvo   /  Odgovor
658 - Razvoj socijalnog poduzetnitva u RH   /  Odgovor
658 - Vodstvo na primjeru vidik d.o.o.   /  Odgovor
658 - Pojmovno odreenje informacijske tehnologije ( definiranje i ciljevi, povijesni razvoj, razvoj suvremene informacijske tehnologije)   /  Odgovor
658 - ene kao voe u poslovnom svijetu   /  Odgovor
658 - Elektroniki novac i digitalni potpis   /  Odgovor
658 - Upravljanje zalihama   /  Odgovor
658 - Korporativno upravljanje i agencijska teorija   /  Odgovor
658 - Etiki problemi u marketingu   /  Odgovor
658 - Analiza principa efektualizacije   /  Odgovor
658 - Poslovna primjena virtualne i proirene stvarnosti   /  Odgovor
658 - Pametna poduzea   /  Odgovor
658 - Okolina menadmenta   /  Odgovor
658 - Osnovne, pomone i posebne evidencije u uredskom poslovanju   /  Odgovor
658 - Teorija transakcijskih trokova   /  Odgovor
658 - Internacionalizacija malih i srednjih poduzea u Hrvatskoj   /  Odgovor
658 - Primjer agencijskog problema - agencijska teorija   /  Odgovor
658 - Organizacija na primjeru poduzea Kra   /  Odgovor
658 - Internacionalizacija malih i srednjih poduzea u Hrvatskoj   /  Odgovor
658.3 - Zadovoljstvo plaom i odanost organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Selekcija i odabir ljudskih potencijala u praksi   /  Odgovor
658.3 - Interkulturna komunikacija: izazov novog doba   /  Odgovor
658.3 - Studij rada i oblikovanje radnih mjesta   /  Odgovor
658.3 - Motivirani zaposlenici u organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Upravljanje ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne i podrune samouprave s obzirom na platni sustav   /  Odgovor
658.5 - Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji   /  Odgovor
658.5 - Kvaliteta usluga   /  Odgovor
658.5 - Poboljanje kvalitete kroz menagement procese   /  Odgovor
658.5 - Istraivanje naina mjerenja kvalitete u poduzeima   /  Odgovor
658.5 - Unapreenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2008 i HACCP-u u poduzeima prehrambene industrije   /  Odgovor
658.5 - Sustavi upravljanja kvalitetom u poduzeima pekarskih i slastiarskih djelatnosti   /  Odgovor
658.8 - Utjecaj oglaavanja na ponaanje potroaa   /  Odgovor
658.8 - Prodaja   /  Odgovor
658.8 - Ponaanje potroaa i odluivanje o kupnji   /  Odgovor
658.8 - Prodaja i distribucija   /  Odgovor
658.8 - Motivacija i privlaenje potroaa putem marketinke komunikacije   /  Odgovor
658.8 - albe i pritube korisnika   /  Odgovor
658.8 - Elementi oblikovanja fizikog okruenja poduzea   /  Odgovor
658.8 - Donoenje odluke potroaa   /  Odgovor
658.8 - Strategije marketinga u bankarstvu   /  Odgovor
659 - utnja u poslovnoj komunikaciji i menadment   /  Odgovor
659 - Kultura ponaanja u radnom okruenju   /  Odgovor
659 - Suvremeni trendovi u poslovnoj komunikaciji   /  Odgovor
659 - Suvremeni trendovi u poslovnoj komunikaciji   /  Odgovor