Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
656 - Paletizacija i kontejnerizacija u suvremenom transportu   /  Odgovor
656 - Trite prijevoznih kapaciteta   /  Odgovor
656 - Tarifno-konjukturni poslovi peditera   /  Odgovor
656 - Tarife u meunarodnom poslovanju   /  Odgovor
656 - eljezniki promet - ekonomski uinci   /  Odgovor
656 - Analiza i prijedlog poboljanja cestovne mree u BB   /  Odgovor
656 - Istra - prometno geografske znaajke   /  Odgovor
656 - ATP sustav - transport lakopokvarljivih namirnica   /  Odgovor
656 - Tarifno-konjukturni poslovi peditera   /  Odgovor
656 - Prijevoz lako pokvarljivog tereta   /  Odgovor
656 - Istra - prometno geografske znaajke   /  Odgovor
656 - Uloga peditera u ugovaranju prijevoza i ispostavljanje prijevoznih isprava   /  Odgovor
656 - Uloga peditera u osiguranju robe u prijevozu   /  Odgovor
656 - Logistiki pediter u funkciji pomorskog agenta   /  Odgovor
656 - Ljudski potencijali u poslovanju poduzea cestovnog prometa   /  Odgovor
656 - Prijevoz pijeska u cestovnom prometu   /  Odgovor
656 - Prijevoz putnika u Republiku Hrvatsku   /  Odgovor
656 - Upravljanje prometom   /  Odgovor
656 - Prometna nesrea   /  Odgovor
656 - Povratna logistika otpada-SAD   /  Odgovor
656 - Dranje strae na brodu   /  Odgovor
656 - Zrani promet robe   /  Odgovor
656 - Suvremene transportne tehnologije   /  Odgovor
656 - Orient Express: povijest i budunost u turizmu i openito   /  Odgovor
656 - pediter i ugovaranje prijevoza cestovnim prijevoznim sredstvima   /  Odgovor
656 - Prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu   /  Odgovor
656, 338(497.5) - Poslovna politika u funkciji odrivog rasta i razvoja cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj   /  Odgovor