Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
657 - Priznavanje prihoda uslunog poduzea   /  Odgovor
657 - Kapital malih i srednjih poduzea   /  Odgovor
657 - Prihodi malog poduzea   /  Odgovor
657 - Prihodi   /  Odgovor
657 - Raunovodstvo obrtnika   /  Odgovor
657 - Zalihe malog i srednjeg poduzea   /  Odgovor
657 - Bilanca i obveze   /  Odgovor
657 - Utvrivanje i oporezivanje financijskih rezultata poduzea   /  Odgovor
657 - Temeljna raunovodstvena izvjea : bilanca, raun dobiti i gubitka, biljeke uz financijska izvjea   /  Odgovor
657 - Raunovodstvene politike zaliha   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja proizvodnog poduzea   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja   /  Odgovor
657 - Financijski izvjetaj ( za rad :Financijski poloaj i uspjenost poslovanja Bjelovarskog sajma)   /  Odgovor
657 - Poslovne knjige obrtnika   /  Odgovor
657 - Financijski prihodi   /  Odgovor
657 - Pasivna vremenska razgranienja   /  Odgovor
657 - Metode amortizacije dugotrajne imovine   /  Odgovor
657 - Nematerijalna imovina   /  Odgovor
657 - Prihodi malog poduzea   /  Odgovor
657 - Znaenje koeficijenta obrtaja u poslovanju poduzea   /  Odgovor
657 - Zalihe malog i srednjeg poduzea   /  Odgovor
657 - Porezno nepriznati trokovi   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja poduzea   /  Odgovor
657 - Pokazatelji sigurnosti poslovanja (likvidnost, zaduenost,aktivnost)   /  Odgovor
657 - Analiza financijskih izvjetaja poduzea   /  Odgovor
657 - Financijski prihodi   /  Odgovor
657 - Metode amortizacije dugotrajne imovine   /  Odgovor
657 - Revalorizacija materijalne imovine   /  Odgovor
657 - Otuenje imovine   /  Odgovor
657 - JOPPD obrazac   /  Odgovor
657 - Propisane stope amortizacije dugotrajne imovine u RH   /  Odgovor
657 - Inventura   /  Odgovor
657 - Komparativna analiza financijskih izvjetaja graevinskog sektora u postupku predsteajne nagodbe   /  Odgovor
657 - Komparativna analiza financijskih izvjetaja graevinskog sektora u postupku predsteajne nagodbe   /  Odgovor
657 - Zavrni raun   /  Odgovor
657 - Trezorske dionice   /  Odgovor
657 - Financijski izvjetaji   /  Odgovor
657 - Dokumentacija u akim domovima (pojanjenje pojedinih stavki dokumenata)   /  Odgovor
657 - Elementi glavnih raunovodstvenih izvjetaja   /  Odgovor
657 - Trokovi proizvodnje   /  Odgovor
657 - Kratkotrajna financijska imovina   /  Odgovor
657 - Specifinosti raunovodstva OPG-a   /  Odgovor
657 ; 339 - Raunovodstveni informacijski sustav u funkciji upravljanja zaliha u trgovini na malo   /  Odgovor