Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
658 - Efikasnost kriznog menadmenta u dravnim poduzeima   /  Odgovor
658 - Drutveno odgovorno poslovanje   /  Odgovor
658 - Karakteristike menadera   /  Odgovor
658 - Socijalno poduzetnitvo   /  Odgovor
658 - Vodstvo na primjeru vidik d.o.o.   /  Odgovor
658 - Pojmovno odreenje informacijske tehnologije ( definiranje i ciljevi, povijesni razvoj, razvoj suvremene informacijske tehnologije)   /  Odgovor
658 - ene kao voe u poslovnom svijetu   /  Odgovor
658 - Razvoj socijalnog poduzetnitva u RH   /  Odgovor
658 - Korporativno upravljanje i agencijska teorija   /  Odgovor
658 - Upravljanje zalihama   /  Odgovor
658 - Analiza principa efektualizacije   /  Odgovor
658 - Etiki problemi u marketingu   /  Odgovor
658 - Poslovna primjena virtualne i proirene stvarnosti   /  Odgovor
658 - Pametna poduzea   /  Odgovor
658 - Okolina menadmenta   /  Odgovor
658 - Osnovne, pomone i posebne evidencije u uredskom poslovanju   /  Odgovor
658 - Teorija transakcijskih trokova   /  Odgovor
658 - Organizacija na primjeru poduzea Kra   /  Odgovor
658 - Internacionalizacija malih i srednjih poduzea u Hrvatskoj   /  Odgovor
658 - Elektroniki novac i digitalni potpis   /  Odgovor
658 - Internacionalizacija malih i srednjih poduzea u Hrvatskoj   /  Odgovor
658 - Primjer agencijskog problema - agencijska teorija   /  Odgovor
658.3 - Zadovoljstvo plaom i odanost organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Selekcija i odabir ljudskih potencijala u praksi   /  Odgovor
658.3 - Interkulturna komunikacija: izazov novog doba   /  Odgovor
658.3 - Studij rada i oblikovanje radnih mjesta   /  Odgovor
658.3 - Motivirani zaposlenici u organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Upravljanje ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne i podrune samouprave s obzirom na platni sustav   /  Odgovor
658.5 - Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji   /  Odgovor
658.5 - Kvaliteta usluga   /  Odgovor
658.5 - Poboljanje kvalitete kroz menagement procese   /  Odgovor
658.5 - Istraivanje naina mjerenja kvalitete u poduzeima   /  Odgovor
658.5 - Unapreenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2008 i HACCP-u u poduzeima prehrambene industrije   /  Odgovor
658.5 - Sustavi upravljanja kvalitetom u poduzeima pekarskih i slastiarskih djelatnosti   /  Odgovor
658.8 - Utjecaj oglaavanja na ponaanje potroaa   /  Odgovor
658.8 - Prodaja   /  Odgovor
658.8 - Ponaanje potroaa i odluivanje o kupnji   /  Odgovor
658.8 - Prodaja i distribucija   /  Odgovor
658.8 - Motivacija i privlaenje potroaa putem marketinke komunikacije   /  Odgovor
658.8 - Elementi oblikovanja fizikog okruenja poduzea   /  Odgovor
658.8 - albe i pritube korisnika   /  Odgovor
658.8 - Donoenje odluke potroaa   /  Odgovor
658.8 - Strategije marketinga u bankarstvu   /  Odgovor