Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
658.3 - Zadovoljstvo plaom i odanost organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Selekcija i odabir ljudskih potencijala u praksi   /  Odgovor
658.3 - Studij rada i oblikovanje radnih mjesta   /  Odgovor
658.3 - Interkulturna komunikacija: izazov novog doba   /  Odgovor
658.3 - Motivirani zaposlenici u organizaciji   /  Odgovor
658.3 - Upravljanje ljudskim potencijalima u jedinicama lokalne i podrune samouprave s obzirom na platni sustav   /  Odgovor