Poetna - 6. Primjenjene nauke -


6. Primjenjene nauke
658.5 - Upravljanje kvalitetom u hotelskoj industriji   /  Odgovor
658.5 - Kvaliteta usluga   /  Odgovor
658.5 - Poboljanje kvalitete kroz menagement procese   /  Odgovor
658.5 - Istraivanje naina mjerenja kvalitete u poduzeima   /  Odgovor
658.5 - Unapreenje sustava upravljanja kvalitetom prema ISO 9001: 2008 i HACCP-u u poduzeima prehrambene industrije   /  Odgovor
658.5 - Sustavi upravljanja kvalitetom u poduzeima pekarskih i slastiarskih djelatnosti   /  Odgovor