Milan Kaman

Milan Kaman
Rođen: 28.06.1888.
(Varaždin, HRV)
Umro: 01.12.1962.
Mjesto djelovanja:Varaždin, Zagreb, Gospić, Ruma, Nova Gradiška, Trst
Opis:Hrvatski prirodoslovac i profesor
Jezik:hrv
Izvor:In memoriam - Priroda, 1962. broj 10, str. 320

Milan Kaman rođen je u Varaždinu godine 1888.
Tamo je završio srednju školu, a prirodne nauke studirao je u Beču i Zagrebu gdje je i diplomirao.
Nakon završenih studija radio je neko vrijeme kao asistent Zoološkog instituta u Zagrebu, a zatim na Zoološkoj stanici u Trstu.
Kasnije je službovao kao profesor gimnazije u Rumi i Gospiću, a kao direktor u Varaždinu i Novoj Gradiški.
Odlikovao se organizatorskim sposobnostima i velikim pedagoškim iskustvom, pa je zdušno pomagao mlađim nastavnicima biologije.
U školi je organizirao seminare, praktične vježbe iz biologije i ekskurzije, predavanja u okviru škole i
narodnog sveučilišta koje je osnovao u Novoj Gradiški i u Varaždinu.
Bio je napredan ne samo u stručnom pogledu nego i politički, pa se za rata kao nastavnik u Slavonskoj Požegi priključio Narodnooslobodilačkom pokretu.
Radio je kao prosvjetni radnik na oslobođenom teritoriju u Slavoniji.
Nakon oslobođenja bio je neko vrijeme u Odjelu za prosvjetu GNO Zagreb a zatim profesor na I muškoj gimnaziji u Zagrebu.
Godine 1946. prešao je u Hrvatski narodni zoološki muzej kao muzeolog, a od godine 1950. bio je
direktor toga muzeja sve do umirovljenja godine 1958.
Za čitavo vrijeme svoga rada - gotovo pola stoljeća - djelovao je ne samo kao stručnjak nego prvenstveno kao prosvjetni radnik u najširem smislu riječi, a naročito kao popularizator prirodnih nauka.
Bio je suautor brojnih udžbenika za srednje škole, surađivao je u Glasniku Hrvatskog prirodoslovnog društva i časopisu »Priroda« već od njenog osnutka tj. od godine 1911.
U popularnim izdanjima »Male naučne knjižnice« i »Knjižnice Prirode« štampani su brojni radovi Milana Kamana, koji se odlikuju vrlo lijepim, lakim i razumljivim načinom pisanja.
Propagirao je i zaštitu prirode u okviru Hrvatskog prirodoslovnog društva i tadašnjeg Odjela za zaštitu prirode Konzervatorskog zavoda.
Održao je niz predavanja iz biologije na narodnim sveučilištima u Zagrebu i izvan Zagreba.
Bio je doista odličan popularizator prirodnih nauka i mogao bi mnogima mlađima da služi za
uzor, pa mu zbog toga i Hrvatsko prirodoslovno društvo duguje zahvalnost za njegovu dugogodišnju suradnju na tome području.
Ime Milana Kamana ostat će zabilježeno u njegovim djelima i u našem sjećanju.
Hvala profesoru Milanu Kamanu za njegov požrtvovan rad na narodnom prosvjećivanju.

J, Pavletić

Ukupno: 19
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1947. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 21)
58+59 KAMAN bilj
5

Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1947. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 21)
58+59 KAMAN bilj
6

Beograd : Luča, biblioteka Zadruge profesorskog društva, 1934. -
57 KAMAN čov
Beograd : Luča, biblioteka Zadruge profesorskog društva, 1934. -
57 KAMAN čov
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva; sv. 28)
57 KAMAN kak
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 46)
575 KAMAN nau
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1946. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva; sv. 17)
575.8 KAMAN što
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 56)
612.67 KAMAN zaš
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 34)
57 KAMAN zaš
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.