Vladimir Deduš

Vladimir Deduš
Rođen: 14.05.1892.
(Varaždin, HRV)
Umro: 11.09.1978.
Opis:Pedagog
Jezik:hrv

Gimnaziju je završio u Varaždinu a matematiku i fiziku studirao na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu.
S prekidima je radio kao profesor na varaždinskoj gimnaziji.
1941. interniran u Lepoglavu, od 1946. do umirovljena 1952. je radio na Drugoj gimnaziji u Zagrebu i honorarno na Tehničkom fakultetu.
Bavio se planinarstvom.
Radove je objavljivao u periodici – Varaždinske novosti, Sokolski vjesnik, Sokolski slet,
Glasnik Jugoslovenskoga profesorskog društva, Sokolski glasnik, Sokol, Priroda…
Jedan je od osnivača Muzičke omladine u Zagrebu i dugogodišnji predsjednik Muzičke omladine
Hrvatske.
Djela: O svijetlu; Rad i energija; Benzinski motor; O toplini; Istina o vješticama;
Rojstvo in smrt čarovnica; Računica za odrasle; Što pokreće raketne i mlazne avione;
Atomska energija; Nauka i život.

Ukupno: 11
Zagreb : Školska knjiga, 1950. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 68)
621.43 DEDUŠ ben
Zagreb : Školska knjiga, 1950. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 67)
536 DEDUŠ otop
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 35)
53 DEDUŠ rad
Zagrab : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1954. -
(Knjižnica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog društva. Kolo II. ; svezak 3)
629 DEDUŠ što
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.