Marijo Bilušić

Marijo Bilušić
Rođen: 16.09.1971.
(Šibenik, HRV)
Opis:Doktor medicine
Jezik:hrv

E-mail: marijobilusic@yahoo.com

Akademska titula: 1996. Doktor medicine, Sveučiliste u Zagrebu

Fakultetsko obrazovanje: 2000 -Poslijediplomski znanstveni studij Temeljne i kliničke medicinske znanosti, smjer Klinička medicina, Medicinski fakultet Sveučilista u Splitu
1990 - 1996. Medicinski fakultet Sveučilista u Zagrebu

Radno iskustvo: 2005 - Specijalizant interne medicine, Trinitas Hospital, Seaton Hill University, New Jersey, SAD
2002 – 2005. Postdoctoral research fellow, Human and Molecular Genetic Center, Department of
Physiology, Medical College of Wisconsin, SAD
2000 – 2002. Senior product specialist, Johnson & Johnson S.E. Zagreb, Hrvatska
1998 – 2000. Liječnik opće prakse, Dom zdravlja Šibenik i Knin, Hrvatska
1997 – 1998. Pripravnik, Dom zdravlja Šibenik, Hrvatska

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

1997 -Hrvatski liječnički zbor
1999 -Hrvatska liječnička komora od 1999.
2003 -World Association of Croatian Physician (WACP)

(Izvor: Disertacija)

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.