Banner
Point d.o.o.

Ivo Tomašec

Ivo Tomašec
Rođen: 16.11.1904. Wikipedia
(Novi Marof, HRV)
Umro: 11.07.1981.
Opis:Akademik

Akademik Ivo Tomašec rođen je 16. listopada 1904. u Novom Marofu.
Otac, Ivan Tomašec, bio je javni bilježnik i u godini rođenja svojega sina objavio je zbirku pravnih propisa.
Tijekom {kolovanja preselili su se u Varaždin, gdje je mladi Tomašec godine 1925. završio Realnu gimnaziju.
Zatim je otišao na studij u Zagreb, gdje se upisao na tek utemeljeni Veterinarski fakultet.
Po tadašnjemu kratkom nastavnom planu diplomirao je 23. siječnja 1928. među prvim naraštajima veterinara diplomiranih na Veterinarskom fakultetu.
Kao izvrsna studenta zapazio ga je profesor Plasaj i zaposlio ga kao svojega asistenta u tadašnjem Zavodu za nauku o zarazama (14. siječnja 1929.).
Tu je 30. lipnja 1930. i doktorirao, a 1936. izabran je za docenta.
Kad je iste godine odlukom Sveučilišnoga senata osnovan Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela, njegovo uređenje i vođenje povjerio je Fakultet Ivi Tomašecu.
Godine 1940. izabran je za izvanrednog, a 1943. za redovnog profesora.
Bio je predstojnik Zavoda od njegova osnutka pa sve do odlaska u mirovinu 1. siječnja 1974.
Svoje znanje iz veterinarske mikrobiologije i bolesti pčela i riba usvršavao je u tada najvažnijim institucijama iz tog područja u Berlinu, Bernu, Alfortu, Parizu i Münchenu.
Više od 250 objavljenih radova i desetak knjiga jasno pokazuju veliku publicističku aktivnost akademika Tomašeca.
Već godine 1949. Akademija znanosti i umjetnosti izabire ga za suradnika, 1952. postaje dopisnim članom, a 1960. izabran je za redovnoga člana Akademijina Odjela za medicinske znanosti.
Akademik Ivo Tomašec umro je 11. srpnja 1981. u 77. godini, a pokopan je, kako i dolikuje velikanu, u Arkadama zagrebačkog Mirogoja.

(Izvor: Prilozi ribarstvenoj struci : Prof. dr. sc. Đuro Sulimanović, Dr. sc. Dobrila Habeković)

Ukupno: 3
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Wikimedia,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.
Ako objavljena slika nije u skladu s autorskim pravima, javite nam kako bi je mogli ukloniti.