Banner
Point d.o.o.

Dr sc. Hinko pl. HRANILOVIĆ CVETAŠIN

Dr sc. Hinko pl. HRANILOVIĆ CVETAŠIN
Rođen: 14.06.1860. Wikipedia
(Zagreb, HR)
Umro: 15.04.1922.
Mjesto djelovanja:Rijeka, Zemun, Zagreb
Opis:Hrvatski zemljopisac
Jezik:hrv
Izvor:Wikipedia, Zaslužni hrvati 925-1925

Dr sc. Hinko pl. Hranilović (1860.-1922.), hrvatski zemljopisac


Studirao je u Grazu, Beču, Berlinu i Oxfordu, a doktorirao u Grazu. Hranilović se bavio teorijom zemljopisa, regionalnim zemljopisom i kršem.

Bio je predstojnik katedre od 1893.do 1918., a profesor od 1908.
Napisao je više djela među kojima valja izdvojiti:

Prilozi sintetičko-analitičkom postupku – Geografske metode (1893.)
Uvod u metodiku znanstvene geografije (1896.)
Geomorfološki problemi iz hrvatskoga krša (1901.)
prvi osvrt na hrvatski zemljopis Novi smjer naše geografije (1902.) i
Zemljopisni i narodopisni opis kraljevina Hrvatske, Slavonije i Dalmacije (1905.).
Zajedno s botaničarem dr sc. Antunom Heinzom osnovao je Hrvatsko geografsko društvo 1897., kao dio Hrvatskog prirodoslovnog društva, što je imalo posebno značenje za razvoj zemljopisne struke i znanosti u Hrvatskoj.

Ova je znanstvena i strukovna udruga nastavila s djelovanjem uz kraće prekide sve do danas, posebice od 1947. kada je nastojanjima akademika Josipa Roglića obnovljena i osamostaljena.
---------

HRANILOVIĆ pl. CVETAŠIN HINKO. Rodio se 14. VI. 1860. u Zagrebu, gdje je svršio pučku i srednju školu, a filozofiju (geografiju i historiju) u Grazu, nastavio u Beču, Berlinu i Oxfordu.
Doktorat položio je u Grazu.
Službovao je na gimnaziji na Rijeci, u Zemunu i Zagrebu, gdje je postao najprije docentom, kasnije 1908. prof. geografije na sveučilištu.
Umro je u Zagrebu 15. IV. 1922. Pisao je u razne hrvatske i njemačke časopise te novine stručne geografske članke.
Izdao je napose: Prilozi sintetičkom analitičkom postupku geografske metodo (Zemun 1893.), Dizanje i padanje kontinenta (Zagreb 1896.), Oblik zemlje (Zagreb 1896.), Teorija razdoblja (Zagreb
1896.), Uvod u metodiku znanstvene geografije (Zagreb 1896.), Geomorfološki problem u hrvatskom krasu (Zagreb 1901.), Novi smjer naše geografije (Zagreb 1902.), Topusko (Zagreb 1904.), Hranilović i Kozenn, geografijski atlas (Zagreb 1900.).
Od rana bavio se i sokolstvom te proučavanjem školske higijene.
Bio je odbornikom i vođom Hrvatskog Sokola u Zagrebu, to je pisao i sokolske, i gimnastičarske članke te članke o školskoj higijeni u razne novine te hrvatske i njemačke stručne časopise.
Napose je izdao: Die Fortschritte Kroatiens auf dem Gebiet der Schulhygiene (Leipzig 1896.).
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.