Banner
Point d.o.o.

Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing
Rođen: 22.01.1729. Wikipedia
(Kamenz, DEU)
Umro: 15.02.1781.
Opis:Njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti
Jezik:ger
Izvor:Wikipedia

Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz, 22. siječnja 1729. - Braunschweig, 15. veljače 1781.), njemački književnik, kazališni kritičar i teoretičar umjetnosti

Začetnik je njemačke građanske književnosti i jedan od najborbenijih predstavnika europskog prosvjetiteljstva.
Pozornost je privukao recenzijama u kojima je spajao erudiciju i duhovitost.
Njegova tragedija ˝Miss Sara Sampson˝ prva je njemačka građanska drama, a njom je razbijen monopol francuske klasicističke drame i oboreno shvaćanje da problemi običnih građana ne mogu biti predmet tragedije.
U raspravi ˝Laokoon ili o međama slikarstva i pjesništva˝ udario je temelje modernoj estetici.
Često se upuštao u žestoke filološke, kulturnopovijesne i teološke kontroverzije.

Djela
˝Basne˝,
˝Rasprave o basni˝,
˝Hamburška dramaturgija˝,
˝Lakoon ili o granicama slikarstva i poezije˝.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.