Slavko Sakoman

Slavko Sakoman
Rođen: 04.10.1947.
(Donji Miholjac, HRV)
Opis:Profesor, psihijatar
Jezik:hrvatski
Izvor:Wikisource

Roen je 1947. godine u Moslavakom Kreniku u opini Donji Miholjac.
Medicinski fakultet Sveuilita u Zagrebu zavrio je 1971. godine.
Po zavretku postdiplomskog studija iz Socijalne psihijatrije i bolesti ovisnosti, godine 1980. promoviran je u magistra znanosti obranivi magistarsku radnju pod naslovom Karakterisitke alkoholizma ena u Hrvatskoj.
U doktora medicinskih znanosti promoviran je 1987. godine nakon obrane doktorske disertacije pod naslovom Evaluacija programa suzbijanja alkoholizma u Hrvatskoj.
Godine 1995. izabran je za suradnika Hrvatske akademije medicinskih znanosti.
Podruja kojima se ue bavio u strunoj i znanstveno-istraivakoj djelatnosti bila su epidemiologija alkoholizma i druge ovisnosti, medicinska informatika te gotovo svi aspekti problema ovisnosti o drogama.
Jo 1974. godine preuzeo je poslove oko kompjuterizacije republikog registra alkoholiara da bi kroz desetak godina razvio jedinstven epidemioloki instrument koji je u Hrvatskoj bio od velikog znaaja kako za sagledavanje i praenje tako i kreiranje i evaluaciju programa suzbijanja tekog drutvenog problema u naoj Republici.
Posljednjih desetak godina najvie napora ulae u kreiranje suvremenih intersektorskih programa prevencije ovisnosti o drogama, te poboljanju pristupa u tretmanu ovisnika o drogama.
Zaposlen je u KB Sestre Milosrdnice na klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti u Zagrebu.
Objavio je preko 100 radova od ega oko 30 znanstvenih, sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.

Djela: Sakoman, S., Heimovi, A.: Drug Addiction and AIDS in Croatia, in Drug Addiction and AIDS, Edited by N. Loimer, R. Schmidt, A. Springer, Springer Verlag 1991., Wien, New York, p. 5069.; Bioi, I., Sakoman, S. and Frani-Tuki, S.: Drug Addicts Treatment and Rehabilitation programme, Alcholism, Vol. 26, No 12, 1990.; Sakoman, S., Lang, B., Bioi, I. and Thaller, V.: Alcohol Consumption and Quality of Life in Families from Rural Areas, Alcoholism, vl. 26, No 12, 1990.; Sakoman, S.: Doktore, je li istina da trava isti plua?, SysPrint, Zagreb 1995.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.