Teodor Abramić

Teodor Abramić
Rođen: 09.11.1935.
(Varaždin, HRV)
Umro: 27.09.2017.
Mjesto djelovanja:Varaždin
Opis:Viši predavač na FOI-u
Jezik:hrvatski
Izvor:35. obljetnica Ekonomskog i informacijskog studija u Varaždinu

Rođen 9. studenog 1935. u Varaždinu.
Osnovnu školu pohađao je u Lepoglavi, a gimnaziju u Varaždinu.
Nakon mature 1955. upisao se na Ekonomski fakultet u Zagrebu gdje je i diplomirao 1961.
Na istom fakultetu upisao je poslijediplomski studij, smjer ˝Organizacija poduzeća˝, te obranio temu pod naslovom ˝Model organizacije integralnog informacijskog sistema u organizaciji udruženog rada građevinske djelatnosti˝.

Od 1959. do kraja 1968. radio je u Kombinatu ˝Varteks˝ kao organizator poslovanja.
Početkom 1969. prelazi u Višu ekonomsku školu Varaždin gdje je izabran za profesora iz predmeta ˝Osnove automatizirane obrade podataka˝.
Prerastanjem ove institucije u Fakultet organizacije i informatike izabran je za višeg predavača.

Nastavno-pedagoški rad započinje 1961. u Višoj tekstilno-tehničkoj školi u Varaždinu, gdje je izabran za predavača iz predmeta ˝Organizacija i ekonomika tekstilnih poduzeća˝ u dopunskom radu.

Tjekom svog stručnog, pedagoškog i znanstvenog djelovanja objavio je 34 rada, bio redaktor više internih izdanja Više ekonomske škole Varaždin i radio na nekoliko projekata.
Najznačajniji rad su mu skripta ˝Osnove automatske obrade podataka˝ u izdanju Više ekonomske škole Varaždin.
Prekinuo radu FOI 31. 03.1991.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.