Banner
Point d.o.o.

Oskar Heim

Oskar Heim
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1929.

Praktični liječnik, Zagreb

Ukupno: 4

Digitalizirani članci - Oskar Heim

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog suzbijanju bolova u praksi
Godina: 1929. Broj: 7 str. 324 -326
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.