Banner
Point d.o.o.

Vladimir Kotorac

Vladimir Kotorac
(HRV)
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Vladimir Kotorac, doktor sveukupne medicine, specijalista kirurg kod Službe za kirurške bolesti Medicinskog centra u Varaždinu.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vladimir Kotorac

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dehiscencija laparotomijske rane
Godina: 1971. Broj: 7 str. 749 -753
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prednji tibijalni sindrom
Godina: 1972. Broj: 5 str. 244 -247
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.